Szlovén Tájház (Slovenska zbirka) létrehozása Felsőszölnökön

(részletes indoklás)


IMG 0260Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsőszölnökön a régi plébániaházban – ahol Kossics József plébános, néprajzi és helytörténeti kutató élt és dolgozott a 19. században – egy Szlovén Tájházat hozott létre. A tájházat utolsó lakójáról nevezte el, aki 50 évig élt itt és ápolta a lakosság szlovén anyanyelvét, erősítette nemzetiségi tudatát, identitását. Az elnevezés magyar és szlovén nyelven:

 

Kühár Emlékház – Küharjeva spominska hiša

 

A Szlovén Tájház célja – a szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum mellett -, hogy a magyarországi szlovénség történelmi, egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit gyűjtse, mentse, őrizze-tárolja, gondozza, kiállítsa és bemutassa. A két intézmény egymást kiegészítve, egymás munkáját támogatva kíván megfelelni a kitűzött céloknak. A nyitva tartás idejét is egyeztetve, a látogatóknak ajánlanák egymás kiállításait. (Kedd-csütörtök: 14-18 óra, szombat 10-14 óra, csoportoknak előre bejelentett más időpontban is). 

 

Néprajzi kiállításon mutatnánk be a paraszti gazdálkodás nagyobb eszközeit a volt istálló épületében (pl. szekér, eke, borona stb.) A tájház a szlovén anyanyelv ápolásának, az identitás megőrzésének is eszköze, nemcsak a felnőtt lakosság körében. Szlovén népismereti foglalkozásokat és táborokat szerveznénk az iskolások számára.


A felsőszölnöki épületben lehetőség lenne vendégszobák kialakítására is. A vendégszobákat a múzeumi szakemberek (régészek, néprajzkutatók, restaurátorok stb.), illetve a magyarországi szlovének történelmét, néprajzát kutató hazai és anyaországi kutatók számára is kínál érdekességeket a tájház. A padláson kialakított „hálózsákos” szállási lehetőség gyermek- és ifjúsági táborok megrendezésére kínál lehetőséget, amelyeken a hazai és anyaországi gyerekek közösen vehetnének részt. A környékbeli iskolák tanulói szlovén népismereti órákat is hallgathatnak ezen a kiállítóhelyen.


Kozár Mária
néprajzkutató részletes indoklása alapján

 


 

 

Ustanovitev Slovenske zbirke na Gornjem Seniku.
(podrobnejša obrazložitev)


Državna slovenska samouprava bi na Gornjem Seniku, v starem župnišču – kjer je v 19. stoletju živel in delal župnik, etnološki in lokalnozgodovinski raziskovalec, Jožef Košič – ustanovila Slovensko zbirko. Hiša bi se poimenovala po zadnjem stanovalcu, ki je 50 let živel tukaj in je ohranjal slovenski materni jezik prebivalstva, krepil narodnostno identiteto. Poimenovanje v madžarskem in slovenskem jeziku:


Kühár Emlékház – Küharjeva spominska hiša


Cilj Slovenske zbirke je – poleg Lokalnozgodovinskega in slovenskega narodnostnega muzeja Avgusta Pavla v Monoštru - da zbira, shranjuje, skrbi, razstavlja in predstavlja zgodovinske, cerkvenozgodovinske, etnološke in druge kulturne vrednote Slovencev na Madžarskem. Dve instituciji želita ustrezati postavljenim ciljem tako, da dopolnjujeta eden drugega in podpirajo delo drug drugega. Uskladili bi odpiralni čas in bi obiskovalcem predlagali razstave drugega. (Torek – četrtek: 14-18, soboto 10-14, skupinam tudi v drugem terminu na podlagi predhodne prijave).


Na etnološki razstavi bi v stavbi nekdanjega hleva predstavili večja orodja kmečkega gospodarjenja (npr. voz, plug, brana, itd.). Zbirka je tudi sredstvo ohranjanja slovenskega maternega jezika, identitete, ampak ne le v krogu odraslega prebivalstva. Za učence bi organizirali delavnice in tabore spoznavanja slovenstva.


V gornjeseniški stavbi bi lahko izoblikovali tudi sobe za goste. Hiša nudi zanimivosti muzejskim strokovnjakom (arheologi, etnografi, restauratorji, itd.) oziroma domačim in tujim raziskovalcem, ki jih zanima zgodovina in etnografija Slovencev na Madžarskem. Na podstrešju izoblikovana možnost prenočišča v spalnih vrečah nudi možnost za organizacijo otroških in mladinskih taborov, ki bi se jih lahko skupaj udeležili domanji otroci in otroci iz matice. Učenci okoliških šol lahko poslušajo tukaj tudi ure spoznavanja slovenstva.


Mária Kozár
na podlagi podrobnejše obrazložitve etnografinje