Radio Monošter

A Szlovén Rádió Szolgáltató Közhasznú Társaságot 1997. július 1. napján alapította három szervezet:

Magyarországi Szlovének Szövetsége

Országos Szlovén Önkormányzat

Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzat

 

A Közhasznú Társaságot a Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság jegyezte be 1997. július 3-án.

Gg.: 18-14-000011

A Társaság 2009. június 23.-án átalakult, az átalakulás után létrejött a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg.: 18-09-108879

Az alkalmazott könyvvezetési mód a kettős könyvvitel. Fő tevékenységi köre rádiós és televíziós tevékenység.

Adószám: 18886676-2-18

Székhely: 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.

Vezető: Mukics Ferenc ügyvezető

9700 Szombathely, Váci M. u.39.

Tulajdonos: Országos Szlovén Önkormányzat 100 %

Jegyzett tőke: 3.000 eFt

Az alapítás célja, hogy a térségben élő szlovén nemzetiség önálló rádióval rendelkezzen, ezzel elősegítse az anyanyelv, illetve a hagyományok ápolását.

A műsorkoncepció nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a Szlovén Rádió lehetőséget teremtsen a nyelvi fejlődésre azok számára is (idősebb generáció), akiknek nem állt módjában, hogy iskolában tanulják az irodalmi nyelvet.

A közösségi médiaszolgáltatóként működő rádió a szlovén nemzetiségű emberek anyanyelvi tájékoztatásán túl fontos feladatának tekinti a kisebbségi identitás megőrzését, illetve a kétnyelvű, két kultúrájú, mások iránt toleráns, a népek együttműködéséért tevékenykedő emberek példaképként való bemutatását. A Szlovén Rádió is műveli a hagyományos elektronikus újságírás valamennyi műfaját (hírek, tudósítások, jegyzetek, publicisztikák, elemzések, interjúk, riportok, élő adások, illetve telefonbeszélgetések).

Fő tevékenységi körei:

5.2. A társaság közhasznú tevékenységi köre:

5.2.1. A társaság közhasznú főtevékenysége: Rádióműsor- szolgáltatás

5.2.2. A társaság közhasznú tevékenységi köre

Hangfelvétel készítése, kiadása

A Társaság 2000. június 23-án kezdte meg a műsorsugárzást. 2011.december 31-ig a műsorok hétfőtől szombatig 16-17 óra között, vasárnaponként pedig 12-14 óra között voltak hallhatók a 106,6 MHz illetve a 97,7 MHz frekvencián. Az adások magyarországi szlovén nyelvjárásban, szlovén irodalmi nyelven, illetve esetenként magyarul készülnek.

2012. január 1-től kezdődően a a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. heti 8-órás adásideje heti 28 órára (négyszeresére) bővült, melyet örömmel üdvözöltek a szlovén kisebbség körében. Az adások naponta 12-16 óra között hallhatók a megszokott frekvenciákon.

Az átálláshoz is szükséges műszaki fejlesztéseket 2011. évben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 6.500.000,-Ft összeggel támogatta.

A Szlovén Rádió elsődleges célja, hogy a Szentgotthárd környékén élő szlovénség anyanyelvi tájékoztatását, azonosságtudatának és nyelvi kultúrájának erősítését, fejlődését, az egyre erősődő asszimiláció fékezését, néphagyományainak ápolását szolgálja. Továbbá hogy segítse az egykoron a magyar-jugoszláv határral kettészakított határmenti terület, sok-sok baráti és rokoni szállal is kötődő embereinek újbóli egymásra találását, valamint hogy hozzájáruljon a Magyarországon élő kisebbségek és a többségi nemzet harmonikus együttéléséhez és a népek, nemzetek közötti tolerancia erősődéséhez. Fenti célok megvalósítása jelenti egyúttal közhasznú tevékenységének legfőbb ismérveit is. A Radio Monošter szlovén nyelven (nagyobbrészt nyelvjárásban, kisebbrészt irodalmi nyelven) sugároz műsorokat, de alkalmanként, ha a riportalany nem beszéli a szlovén nyelvet, magyarul is.

A kisebbségi közszolgálati intézmény éves költségvetésének mintegy a felét biztosítja a Magyar Köztársaság normatív állami támogatás formájában, a többit a Rádió pályázati úton igyekszik előteremteni. A törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény 2009. június 23-i hatállyal Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.-vé alakult.

A Radio Monošter mikrohullámú átjátszóadóval továbbítja műsorait a Szentgotthárd Akasztó-hegy városrészben elhelyezett FM adóállomáshoz. A felsőszölnöki Kakas-dombon FM átjászó állomás üzemel. A hallgatói visszajelzések szerint azon szlovén településeken, ahol a domborzati viszonyok miatt korábban csak gyengén volt fogható az adás, a felsőszölnöki átjátszó adó (Kakas-domb) üzembe helyezése óta nincs ilyen gond, a hallgatottság növekedett.

A Rába-vidéki szlovén emberek szívesen hallgatják a műsorokat, szeretik anyanyelvüket, amelyet a rádión keresztül „élőben” élvezhetnek. A Radio Monošter nagy előnye, hogy nem egy távoli központból sugározza adásait, hanem onnan, ahol a kisebbség zöme él.
A Radio Monošter szinte kizárólag szlovén nyelvű zenét szolgáltat, nagy hangsúlyt fektetve a népdalokra és a népzenére. Egyrészt lehetőséget kínál nemzetiségi kórusoknak, nép¬dal-köröknek, népzenészeknek a bemutatkozásra, másrészt segítséget nyújt a hallgatóknak abban, hogy maguk is felevenítsék az esetlegesen halványuló énektudásukat, illetve bővítsék azt. Az iskolai és közösségi szavaló- és színjátszókörök is rendszeres lehetőséget kapnak a rádiós szereplésekhez.
Legnagyobb érdeklődésre az ún. Élettörténet sorozatok tartanak számot. Az évszázados határ menti elzártság, a diktatúrák és a határok megszűnése után, a kisebbségek szabad nyelv-használatának köszönhetően az emberek nagy része szívesen megnyílik a rádió mikrofonja előtt és kitárja szívét-lelkét, elmondja örömét-bánatát országnak-világnak. Ezekben a “ráérős, régimódi” beszélgetésekben olyan mély fájdalmakaikról is szólnak, melyeket évtizedeken át fővesztés terhe mellett titkolniuk, rejtegetniük kellett sérült lelkük mélyén (kitelepítések, deportálások, határ menti véres incidensek, diverzáns cselekmények, kisebbségi voltuk miatti megaláztatások stb.). A fiatalabb hallgatók számára az ilyen adások sok esetben érdekes és izgalmas, nemritkán hát-borzongató történelemóraként aposztrofálhatók, ugyanakkor a tanúságtevők megkönnyebülnek, fölszabadulnak a nyilvános kibeszélést, „gyónást” követően.A Radio Monošter adásai, köztük a Heti Magazin a programfelhívásaival, egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a határ menti szlovéniai településeken is. Ily módon a gyarapodó anyaországi hallgatók is tudomást szereznek a magyaországi szlovén kisebbségi és egyéb kulturális, idegenforgalmi, turisztikai stb. rendezvényekről. Mind gyakrabban és egyre növekvő számban részt is vesznek rajtuk. De fordítva is igaz, hiszen a Radio Monošter rendszeresen beszámol az adáskörzetéhez tartozó szlovéniai települések rendezvényeiről is.
A vételkörzetbe tartozó magyarországi és szlovéniai önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek mind gyakrabban fordulnak a Rába-vidéki szlovén kisebbségi médiához felhívásaikkal, programajánlataikkal. Az információk közreadásával a Radio Monošter is hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvények látogatottsága jónak mondható.

A Radio Monošter elérhetőségei:

Székhely:
Radio Monošter
/Szlovének Háza/
9970-Szengotthárd
Gárdonyi u. 1.

Telefon/fax: +36 94/554-126

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Képek:


01 A Szlovén Rádió adó antennájának beemelése Akasztó-hegyen a Vas Megyei Tűzoltó-parancsnokság darus kocsijának segítségével

 

01 Dvig dajatvene antene Radia Monošter na t.i. Akasztó-hegy-u s pomočjo vozila z žerjavom, ki je last Gasilskega poveljništva županije Vas.

01-antena3

02 Drávecz Mónika és Mukics Dusán bemondók a 2000. június 23-i első adáskor

 

02 Napovedovalca, Mónika Drávecz in Dusán Mukics v prvi oddaji 23-ega junija 2000

02-monikadusi

03 Drávecz Mónika, Császár Valéria és Mukics Ferenc adás közben a „hőskorban”

 

03 Mónika Drávecz, Valéria Császár in Ferenc Mukics med oddajo v „junaškem obdobju”

04-solyomnaradiu3

04 dr. Sólyom László Köztársasági Elnök (jobboldalt) látogatása a Szlovén Rádióban 2005-ben, középen Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, balra mellette Mukics Ferenc ügyvezető-főszerkesztő

 

04 Obisk dr. Lászlója Sólyom, predsednika republike (na desni strani) v slovenskem radiu leta 2005, na sredini Márton Ropos, predsednik Državne slovenske samouprave, na levi Ferenc Mukics, direktor – glavni urednik

05-radiomonoster-logo2

05 A Radio Monošter logója a két frekvenciával

 

05 Logotip Radia Monošter z dvema frekvencama

06-valika-kisspeter-klara

06 Kiss Péter Kancelláriaminiszter a stúdióban Császár Valériával (baloldalt) és Fodor Klárával (jobboldalt)

 

06 Péter Kiss kanclerski minister v studiu z Valérijo Császár (na levo) in Kláro Fodor (na desni strani)

07-internet-homepage

07 A rádió első magyar-szlovén-angol honlapja

 

07 Prva madžarsko-slovensko-angleška spletna stran radia

08-szlorad1

08 A hét év után kivőbült rádiós csapat a felsőszölnöki adótoronynál (Mukics Ferenc, Mayer Margit, Császár Valéria, Drávecz Mónika)

 

08 Po sedmih letih razširjena radijska ekipa pri oddajnem stolpu na Gornjem Seniku (Ferenc Mukics, Margit Mayer, Valéria Császár, Mónika Drávecz)

09-puhan2

09 Ivan Camplin (+) martinjei plébános, Janez Puhan madagaszkári misszionárius és dr. Stanislav Zver bogojinai plébános rádiófelvétel közben

 

09 Ivan Camplin (+) župnik v Martinju, Janez Puhan misijonar iz Madagaskara in dr. Stanislav Zver župnik iz Bogojine med snemanjem

10-gobevstudiu1

10 Kezdetben a szép reményeken túl még vargányák is nőttek a stúdióban

 

10 Na začetku so poleg lepih upanj rasli v studiu tudi jurčki

11-monikavalika

11 Adáskezdés hétköznap 16.00-kor

 

11 Začetek oddaje med tednom ob 16. uri

12-kodlintoni4

12 Kozár Antal Amerikából az Alsószölnökön élő Mária húgával a keverőpult előtt

 

12 Antal Kozár iz Amerike s svojo sestro Mário, ki živi na Dolnjem Seniku, pred mešalno mizo

13-radio ungria

13 Ester Cmor, a Buenos Aires-i szlovén műsor szerkesztője a Radio Monošter számára adott interjúja után a szlovéniai Motovilciben Mukics Ferenccel

 

13 Ester Cmor, urednica slovenskega programa v Buenos Airesu s Ferencem Mukicsem v Motovilcih, po intervjuju, ki ga je dala za Radio Monošter

14-valijevsin2

14 Utánpótlásnevelés a Szlovén Rádióban (Kovács Tamás)

 

14 Vzgoja naraščaja v slovenskem radiu (Tamás Kovács)

15-dusko-tehnik

15 A Radio Monošter első férfi bemondója Mukics Dusán inas korában a Győri Rádió Szombathelyi Szlovén Szerkesztőségében az 1980-as években

 

15 Prvi moški napovedovalec Radia Monošter, Dusán Mukics v času vajenca, v sombotelskem slovenskem uredništvu Radia Győr 1980-ih letih

 

16 Szignál (hangfájl)

 

16 Signal (zvočno gradivo)

 

 


 

 

Radio Monošter

Slovenski radio so 1. julija 1997 ustanovile tri organizacije:
Zveza Slovencev na Madžarskem
Državna slovenska samouprava
Slovenska manjšinska samouprava Monošter – Slovenska ves

Organizacijo je 3. julija 1997 registriralo Sodišče županije Vas.
Gg.: 18-14-000011
Organizacija se je 23. junija 2009 preoblikovala, ustanovil se je Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. (Javni neprofitni d.o.o. Radio Monošter)
Cg.: 18-09-108879

Uporabljen način knjigovodstva je dvojno knjigovodstvo. Glavne dejavnosti so radijske in televizijske dejavnosti.
Davčna številka: 18886676-2-18
Sedež: 9970 Szentgotthárd/Monošter, Gárdonyi u.1.
Vodja: Ferenc Mukics direktor
9700 Szombathely, Váci M. u.39.
Lastnik: Državna slovenska samouprava 100 %
Zapisan kapital: 3.000 tFt

Cilj ustanovitve je, da naj ima v okolici živeča slovenska narodnost samostojni radio in naj s tem pripomore k ohranjanju maternega jezika oziroma tradicij.
Koncept programa daje velik poudarek na to, da naj slovenski radio ustvari možnost za jezikovni razvoj tudi tistim (starejša generacija), ki niso imeli možnost za to, da se učijo knjižni jezik v šoli.
Radio, ki deluje kot kolektivni medijski storitvenik poleg obveščanja ljudi slovenske narodnosti v maternem jeziku, se ukvarja tudi z ohranjanjem manjšinske identitete oziroma s predstavitvijo ljudi, ki so dvojezični, imajo dve kulturi, so tolerantni do drugih, delajo na sodelovanju narodov. Tudi slovenski radio obdeluje vse zvrsti kot tradicionalno elektronsko novinarstvo (novice, poročila, zapiski, publicistike, analize, intervjuji, reportaže, žive oddaje oziroma telefonski pogovori).

Glavne dejavnosti:
5.2. Neprofitna dejavnost organizacije:
5.2.1. Glavna neprofitna dejavnost organizacije: storitev radijskega sporeda
5.2.2. Neprofitna dejavnost organizacije: priprava, izdaja tonskega posnetka

Organizacija je začela oddajati 23. junija 2000. Do 31-ega decembra 2011 so bile oddaje slišne od ponedeljka do sobote med 16-17 uro, ob nedeljah pa med 12-14 uro na frekvencah 106,6 MHz oziroma 97,7 MHz. Oddaje se pripravljajo v slovenskem narečju, v knjižni slovenščini oziroma včasih v madžarščini.

Od 1. januarja 2012 naprej se je tedenska 8-urna oddaja Javnega neprofitnega d.o.o. Radio Monošter razširila na 28 ur tedensko, kar so v krogu slovenske manjšine z veseljem sprejeli. Oddaje so slišne vsak dan med 12-16 uro na navajenih frekvencah.

Tehnične razvoje, ki so bili potrebni tudi k prestopu je leta 2011 podpiralo Ministrstvo za upravo in pravosodje v znesku 6 500 000 Ft.

Prvotni cilj slovenskega radia je, da obvešča Slovence v okolici Monoštra v njihovem maternem jeziku, krepi in razvija njihovo identiteto in jezikovno kulturo, zavira asimilacijo, ohranja ljudsko tradicijo. Poleg tega pomaga pri tem, da se ponovno najdejo prijatelji in sorodniki nekoč z madžarsko – jugoslovansko mejo pretrganega območja ter pripomore k harmoničnemu sožitju manjšin in večinskega naroda in h krepitvi tolerence med narodi. Uresničitev zgoraj omenjenih ciljev pomeni obenem tudi najpomembnejši kriterij nonprofitne dejavnosti. Radio Monošter oddaja programe v slovenskem jeziku (večinoma v narečju, včasih v knjižnem jeziku), redko – če sogovornik ne govori slovenščine – tudi v madžarščini.

Več kot polovico letnega proračuna manjšinske institucije zagotovi Republika Madžarska v obliki normativne državne podpore, ostalo pa poskusi pridobiti radio z razpisi. Ustrezno zakonskim predpisom se je institucija 23-ega junija 2009 formirala v Javni neprofitni d.o.o. Radio Monošter.
Radio Monošter da naprej svoje programe k FM oddajni postaji v Monoštru (Akasztó-hegy) s pomočjo mikrovalovnega predvajalnika. Na Gornjem Seniku, na Grbenjščeku deluje FM postaja. Na podlagi povratnih informacij poslušalcev lahko povemo, da v tistih slovenskih naseljih, kjer so prej zaradi reliefnih razmer slabo sprejeli oddajo, sedaj ni takšnih težav (odkar so spravili v pogon oddajno postajo na Grbejnščeku), število poslušalcev se je povečalo.
Porabski Slovenci z veseljem poslušajo oddaje, imajo radi svoj materni jezik, ki ga lahko uživajo s pomočjo radia „v živo”. Velika prednost Radia Monošter je, da ne oddaja svoje oddaje iz enega daljnega središča, ampak od tam, kjer živi večina manjšine.
Radio Monošter oskrbuje skorajda samo slovensko glasbo, daje velik poudarek na ljudske pesmi in ljudsko glasbo. Z ene strani nudi možnost narodnostnim pevskim zborom, ljudskim glasbenikom za to, da se predstavijo, z druge strani pa nudi pomoč poslušalcem pri tem, da tudi sami oživijo svoje pevsko znanje oziroma ga širijo. Šolske in kolektivne recitatorske in gledališke skupine dobijo stalno možnost za radijske nastope.

Največje zanimanje zbudijo serije „Źivljenske zgodbe”. Po stoletni obmejni zaklenitvi, diktaturah in prenehanju mej, zahvaljujoč prosti uporabi manjšinskih jezikov se večina ljudi z veseljem odpre pred mikrofonom radia in odpre srce in dušo, pove svoje veselje in žalost celemu svetu. V teh „staromodnih” pogovorih govorijo tudi o takšnih globokih bolečinah, ki so jih morali skozi desetletja tajiti (odselitve, deportacije, krvavi incidenti ob meji, diverzantna dejanja, poniževanja zaradi manjšinske pripadnosti, itd.).

Za mlajše poslušalce so takšne oddaje velikokrat zanimive in razburljive, neredko jih lahko apostrofiramo kot srhljive ure zgodovine, hkrati pa se sogovorniki olajšajo, osvobodijo po javnem izgovoru, „spovedi”. Oddaje Radia Monošter, med njimi Tedenski magazin s svojimi oglasi programov, so vse bolj popularne tudi v slovenskih naseljih ob meji. Na tak način se informirajo tudi poslušalci iz matice o slovenskih manjšinskih in drugih kulturnih, turističnih, itd. programih na Madžarskem. Vse pogosteje in v vse večjem številu se jih tudi udeležujejo. Ampak to je res tudi obratno, saj Radio Monošter redno poroča tudi o programih slovenskih naselij, ki spadajo k njegovemu okrožju oddaj.
Madžarske in slovenske občine, kulturne in civilne organizacije, ki spadajo v sprejemno okrožje se vse večkrat obrnejo k porabski slovenski manjšinski mediji s svojimi pozivi, programskimi predlogi. Z objavo informacij tudi Radio Monošter prispeva k temu, da so prireditve dobro obiskane.

 

Dosegljivosti Radia Monošter:


Sedež:
Radio Monošter
/Slovenski dom /
9970-Monošter
Gárdonyi u. 1.
Telefon/fax: +36 94/554-126
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.