Szlovén Rádió
Radio Monošter


A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek közül a szlovén kisebbségnek önálló földi sugárzású rádiója van. A Szlovén Rádió Kht. alapítója az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége és Szentgotthárd- Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzata volt 1997-ben.

A szentgotthárdi Szlovén Rádió a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz frekvenciákon heti 8 órában sugározta műsorát 2000. június 23. –a és 2011. december 31.-e között.

2012.01.01-től a Szlovén Rádió heti 28 órában sugároz műsort a fenti frekvenciákon!

2000. június 23 óta.

[a maximum heti nyolc órás pályázati kiírás nélküli műsorszolgáltatási jogosultság a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 95 § (5) bekezdése alapján áll fenn akkor, ha a rádió száz százalékos kisebbségi önkormányzati tulajdonban - így 2000. óta az Országos Szlovén Önkormányzat kizárólagos tulajdonában van a rádió- a magyarországi kisebbségek számára nyújt nem nyereségérdekelt rádiózási lehetőséget]

A SZLOVÉN RÁDIÓRÓL bővebb információ a https://hu-hu.radiomonoster.hu oldalon található.

 

A műsorszolgáltatás rendje:

hétfő-vasárnap: 12:00-16:00

 

A Szlovén Rádió főállású alkalmazottainak létszáma: 5 fő

 • Bartakovics Attila- ügyvezető- főszerkesztő
 • Gáspárné Mayer Margit- szerkesztő- riporter
 • Kovács László Péterné- szerkesztő- riporter
 • Sulicsné Drávecz Mónika – szerkesztő- riporter
 • Braunstein Anna szerkesztő-riporter

 

A Szlovén Rádió jogi formája, székhelye, elérhetősége:

Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.
Tel/fax.: 06-94/554-126
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Közzététel:

Az Országos Szlovén Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő szlovén nyelven sugárzó rádió 2008. évben a Miniszterelnöki Hivatal »Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása« keretből 2, 8 millió forint összegű támogatásban részesült.

A támogatási cél (a Szlovén Rádió informatikai fejlesztési költségeinek támogatása) megvalósulása – technikai feltételek javulása- révén a szlovén kisebbségi közösség szélesebb szakmai palettát felölelő, színesebb riportokkal találkozhat a műsorszolgáltatás keretein belül, továbbá rádió műsorelemeinek – a szlovén kisebbségi közösség számára rendkívül fontos- népzenei, nyelvészeti, dialektikai, néprajzi, történelmi, szociológiai archiválásra vonatkozó feltételei is javultak.


Közzététel:

Az Országos Szlovén Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő szlovén nyelven sugárzó rádió 2009. évben a Miniszterelnöki Hivatal »Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása« keretből 1 630 980 forint összegű támogatásban részesült.
A támogatási cél (a Szlovén Rádió Kht., majd Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Antenna Hungariától bérelt adóállomások helybérleti díja költségeinek támogatása) megvalósulása révén a szlovén kisebbségi közösség által elérhető műsorszolgáltatás technikai feltételei váltak részben biztosítottá, mely tényező lehetővé tette, hogy az élő nyelv napi szinten fejtse ki a nemzetiség identitás- megőrző hatását az adott frekvenciákon.

 


 

Szlovén Rádió javadalmazási szabályzata (LETÖLTÉS)

Szlovén Rádió ügyvezetőjének juttatása (LETÖLTÉS)

Szlovén Rádió Cafeteria Szabályzata 2015 (LETÖLTÉS)

Szlovén Rádió Cafeteria Szabályzata 2016 (LETÖLTÉS)

Szlovén Rádió Cafeteria Szabályzata 2017 (LETÖLTÉS)

Szlovén Rádió Cafeteria Szabályzata 2018 (LETÖLTÉS)

Szlovén Rádió Cafeteria Szabályzata 2019 (LETÖLTÉS)

 


 

Alapító okirat (LETÖLTÉS)

 


 

Szlovén Rádió Szervezeti és Működési Szabályzata (LETÖLTÉS)

 


 

 

A Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának tagjai:

 • Bajzek Gyöngyi
 • Hanzsek Viktória
 • Soós Brigitta

A Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendje (LETÖLTÉS)

 


 

Közlemény:

 1. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020. évben a NEMZ-E-20-0020 számú támogatói okirat alapján 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. műszaki fejlesztése” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 2. A Szlovén Rádió a 14779-1/2017/NEFO szerződés alapján 5 millió Ft összegű támogatásban részesül műszaki fejlesztés céljából.
 3. A Szlovén Rádió 2016. évben a 7231-1/2016/NEFO szerződés alapján 1 500 000 Ft összegű támogatásban részesül műszaki fejlesztés céljából.
 4. A Szlovén Rádió a 2015. évben a 19821-1/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján 1 millió Ft összegű támogatásban részesül a Szlovén Rádió műszaki fejlesztése céljából. 
 5. A szentgotthárdi Szlovén Rádió – tulajdonosán az Országos Szlovén Önkormányzaton keresztül- 2011. évben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 10 millió Ft összegű támogatásban részesült (működési és beruházási célra vonatkozóan) Szerződésszám:IX-ÁJ/565/2/2011.
 6.  A szentgotthárdi Szlovén Rádió – tulajdonosán az Országos Szlovén Önkormányzaton keresztül- 2012. évben a Nemzeti Erőforrások Minisztériumtól 15 millió Ft összegű támogatásban részesült (működési célra vonatkozóan a rádió műsoridő bővítése okán) Szerződésszám:NEMZ-E-12-0034

---

Obvestilo:

 1. Državna slovenska samouprava je na podlagi dokumenta o sofinanciranju številka NEMZ-E-20-0021 v letu 2020 za namen »Sofinanciranje stroškov načrtovanja in strokovnih sodelavcev ter izvedbo del, povezanih z investicijo v Küharjevo spominsko hišo« prejela 7.450.000 HUF nepovratnih sredstev.
 2. Na osnovi pogodbe 14779-1/2017/NEFO je Radio Monošter prejel 5 milijonov forintov pomoči za potrebe tehničnega razvoja.
 3. Na osnovi pogodbe 7231-1/2016/NEFO je Radio Monošter v letu 2016 prejel 1 500 000 milijon forintov pomoči za potrebe tehničnega razvoja.
 4. Na osnovi pogodbe 19821-1/2015/NEFO je Radio Monošter v letu 2015 prejel 1 milijon forintov pomoči za potrebe tehničnega razvoja Radia Monošter.
 5. Monoštrski slovenski radio je dobil skozi lastnika, Državne slovenske samouprave, finančno podporo v višini 10 milijonov Ft leta 2011 od Ministrstva za upravo in pravosodje (za delovanje in investicijo). Številka pogodbe: IX-ÁJ/565/2/2011
 6. Monoštrski slovenski radio je dobil skozi lastnika, Državne slovenske samouprave, finančno podporo v višini 15 milijonov forintov leta 2012 od Ministrstva za narodne vire (za delovanje, širjenje časa sporeda). Številka pogodbe: NEMZ-E-12-0034

 

 

 


 

 

Slovenski radio
Radio Monošter

Izmed narodnostnih in etničnih manjšin na Madžarskem ima slovenska manjšina samostojni radio. Ustanovitelji slovenskega radia so bili leta 1997 Državna slovenska samouprava, Zveza Slovencev na Madžarskem in Slovenska manjšinska samouprava Monošter – Slovenska ves.


Med 23. junijem 2000 in 31. decembrom 2011 je oddajal monoštrski Slovenski radio tedensko 8 ur, in sicer na naslednjih frekvencah: Monošter 106,6 MHZ, Gornji Senik 97,7 MHZ.

Od 01.01.2012 oddaja Slovenski radio program tedensko 28 ur na zgoraj omenjenih frekvencah!

od 23. junija 2000.


[upravičenost do programske storitve tedensko maksimalno 8 ur obstaja brez razpisa na podlagi zakona o radiu in televiziji leto 1996 1. zakon 95 § (5) odstavek takrat, če je radio stoodstotno v lasti manjšinske samouprave – tako je od leta 2000 v izključni lasti Državne slovenske samouprave – manjšinam na Madžarskem ne nudi možnost za dobiček.]Razpored programske storitve:


ponedeljek – nedelja: 12:00-16:00

Število redno zaposlenih pri Slovenskem radiu: 5 oseb


• Ferenc Mukics- direktor – glavni urednik
• Margit Mayer Gáspárné – urednica – reporterka
• Lászlóné Kovács - urednica – reporterka
• Mónika Drávecz Sulicsné – urednica – reporterka
• Anna Braunstein – urednica reporterka

Pravniška oblika slovenskega radia, sedež, kontakt:


Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság / Javni neprofitni d.o.o. Radio Monošter
9970 Szentgotthárd/Monošter, Gárdonyi u. 1.
Tel/fax.: 06-94/554-126
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Objava:


Radio, ki oddaja v slovenskem jeziku in je v lasti Državne slovenske samouprave je dobil leta 2008 finančno podporo v višini 2,8 milijona forintov iz okvira Urada predsednika „Podpora prevzema in vzdrževanja manjšinskih institucij”.
Skozi uresničitve cilja podpore (podpora stroškov informatičnega razvoja slovenskega radia) – izboljšanje tehnični pogojev – se lahko sreča slovenska manjšinska skupnost s širšo strokovno paleto, s pestrejšimi reportažami. Razen tega pa so se izboljšali pogoji za arhiviranje narodne glasbe, jezikoslovja, dialektologije, etnologije, zgodovine, sociologije. To je za slovensko manjšinsko skupnost zelo pomembno.

Objava :


Radio, ki oddaja v slovenskem jeziku in je v lasti Državne slovenske samouprave je dobil leta 2009 finančno podporo v višini 1 630 980 forintov iz okvira Urada predsednika „Podpora prevzema in vzdrževanja manjšinskih institucij”.
Skozi uresničitve cilja (podpora stroškov najema prostora za oddajno postajo pri podjetju Antenna Hungaria) so postali tehnični pogoji programske storitve za slovensko manjšinsko skupnost deloma zagotovljeni. Ta dejavnik je omogočil, da živ jezik dnevno izrazi učinek ohranjanja narodnostne identitete na danih frekvencah.


Ustanovna listina (PRENOS)


Člani nadzorne komisije slovenskega radia:


• Gyöngyi Bajzek
• Viktória Hanzsek
• Brigitta Soós


Poslovnik nadzorne komisije slovenskega radia: (PRENOS)