1/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az OSZÖ Oktatási Bizottságát, dolgozzon ki olyan teljesítményértékelési követelményeket, amely alapján a köznevelési intézmények saját költségvetési kereteiken belül céljellegű anyagi elismerésben részesíthetik munkatársaikat.

2/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2015. évi költségvetését alátámasztó előterjesztéseket megismerte, azokkal egyetért és ezek alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének következő rendes ülésére - az 1. sz.előterjesztés szerinti mellékletek alapján - terjessze a Közgyűlés elé az Országos Szlovén Önkormányzat 2015. évi költségvetési határozat - tervezetét.

3/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. b) pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a határozathoz csatolt melléklet szerint. A finanszírozás forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 57. alcím- 10. az Országos Szlovén Önkormányzat és Média jogcímcsoport.
A finanszírozás összege: 24,64 m Ft.

4/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., - mint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. a, pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére - külön megállapodás alapján - átadásra kerülő 2015. évi működési támogatás összegét 34,9 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 58. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport.

5/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felkéri a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető- főszerkesztőjét, hogy a 4/2015. (I.22.) OSZÖ határozat alapján megállapításra került működési célra felhasználható támogatás vonatkozásában a 2014. évi támogatáshoz képest megállapított 3 millió Ft-os növekmény felhasználása kapcsán dokumentált pályázati eljárást bonyolítson le, illetve ennek függvényében hajtson végre a létszámbővítésre vonatkozóan.

6/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetségével, mint a Szlovén Kulturális és Információs Központ működtetőjének tulajdonosával a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. a) pontjára hivatkozással - a határozathoz csatolt melléklet szerint-
Támogatási Megállapodást kössön. Az OSZÖ Közgyűlése a megállapodás alapján átadásra kerülő 2015. évi működési támogatás összegét 4 millió Ft összegben határozza meg. A finanszírozás forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 58. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport.

7/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a csatolt 2.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

8/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a csatolt 3.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

9/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1), illetve 151. §. (2) bekezdése alapján, a következőket határozza meg:
I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2015. március 1-i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 97 Ft /nap;
b) ebéd: 311 Ft/nap;
c) uzsonna: 84 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 491 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 345 Ft /nap;
c) uzsonna: 97 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 555 Ft/ nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

10/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

11/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1), illetve 151. §. (2) bekezdése alapján, a következőket határozza meg:

I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2015. március 1-i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 95 Ft /nap;
b) ebéd: 316 Ft/nap;
c) uzsonna: 76 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 488 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 408 Ft /nap;
c) uzsonna: 103 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 624 Ft / nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

12/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét az Antiskid Kft.-vel, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

13/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 6.1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 6.2. számú melléklet szerint elfogadja.

14/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz Nemzetiségi kulturális kezdeményezések témakörben az OSZÖ megalakulásának 20 éves jubileuma, az OSZÖ felújított székházának átadása és a 15 éves Szlovén Rádió működéséről való megemlékezés kapcsán az OSZÖ 20 működése évéről szóló kiadvány finanszírozása céljából.

15/2015. (I.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a Szlovén Kultúra Napja alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 230 000 Ft összeget használjon fel, ebből vendéglátásra (munkaebéd) és egyéb ellátás (fellépők), ajándék (vendégek) biztosítására maximum bruttó 130 000 Ft összeget.

16/2015. (II. 12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

17/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 501 605 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 44 372 e/Ft-tal nőtt/.
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 501 605 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 44 372 e/Ft-tal nőtt/.
3. A 7 /2014. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 2.1. számú melléklet tartalmazza.

18/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén önkormányzat 2015.évi költségvetésének elfogadása

19/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a csatolt 3.4. sz. melléklet szerint elfogadja az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről szóló 2015. évi szabályozást.

20/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2014/2015. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 4.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

21/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2014/2015. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

22 /2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői (ügyvezető-főszerkesztői) feladatellátás folytatólagossága biztosításának érdekében szükséges döntések előkészítésével kapcsolatos hozzátartozóját érintő döntéshozatalban Mukicsné Kozár Mária képviselő részt vegyen.

23/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének (ügyvezető- főszerkesztői feladatellátás vonatkozásában) a munkaviszonya - nyugdíjba-vonulás okán – közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön 2015. március hó 31. napjával.

24/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztő feladatainak ellátására a csatolt 6.2.sz. melléklet szerint pályázatot hirdet.

25/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása céljából a csatolt 7.1. melléklet szerinti felhívást küldi meg a következő vállalkozóknak:
1.Kerszámadó Kft. – részéről megbízva Kertész Dezső (9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 2.)
2. Udvardiné Kovács Ágnes (9700 Szombathely; Szófia u. 20. 1/4.)
3. Papp András (Papp Könyvelő Bt., 9791 Torony Hóvirág u.1.)

26 /2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Alapító okiratát a határozathoz csatolt 8.1. sz. melléklet szerint módosítja.

27/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratát a határozathoz csatolt 8.2.sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

28/2015. (II.12.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 9. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 9.1. számú melléklet szerint elfogadja.

29/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és Hivatala pénzügyi szabályzatait - amely tartalmazza valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási jellemzőit - 2015. január 1.-i hatállyal jóváhagyja.

30/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői (ügyvezető-főszerkesztői) pályázat elbírálásával kapcsolatos hozzátartozóját érintő döntéshozatalban Mukicsné Kozár Mária képviselő részt vegyen.

31/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető- főszerkesztői munkakörének betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
A Közgyűlés- 2015. év április hó 2. napjától- 2020. április hó 2. napjáig megbízza Mukics Ferenc Mihályt (9700 Szombathely, Váci M. 39. I./8.szám alatti lakos) a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető- főszerkesztői feladatainak ellátásával.
A Közgyűlés Mukics Ferenc Mihály (9700 Szombathely, Váci M. 39. I./8.szám alatti lakos) illetményét a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető- főszerkesztői feladatainak ellátásával kapcsolatban- a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény: bruttó 490 600 Ft/ hó

32/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett Ker-számaDó Kft. (9700 Szombathely, Gyöngyösparti S. u.2.) könyvvizsgáló cég; illetve a feladat elvégzésére nevesített könyvszakértőként kijelölt Kertész Dezső bejegyzett könyvvizsgáló pályázatát támogatta.

33/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett Papp Könyvelő Bt. (9700 Szombathely, Kőszegi utca 42. I/4.) könyvvizsgáló cég; illetve a feladat elvégzésére nevesített könyvszakértőként kijelölt Papp András bejegyzett könyvvizsgáló pályázatát nem támogatta.

34/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett Udvardiné Kovács Ágnes (9700
Szombathely; Szófia u. 20. 1/4.) könyvvizsgáló; illetve a feladat elvégzésére nevesített
könyvszakértőként kijelölt Udvardiné Kovács Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló pályázatát nem támogatta.

35/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 5 éves időtartamra 2015. április 15-i hatállyal a Ker-Számadó Kft. (9700 Szombathely, Gyöngyösparti S. u. 2.) könyvvizsgáló céget - a feladat elvégzésére nevesített könyvszakértőként kijelölésre Kertész Dezső bejegyzett könyvvizsgáló került- bízza meg.

36/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 15. / pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„15./ A társaság ügyvezetője:
Mukics Ferenc Mihály
Született: Felsőszölnök, 1952. szeptember 28. anyja neve: Csuk Terézia
Lakcíme: H-9700 Szombathely, Váci M. u. 39. I/8.
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:2015. április hó 02.
A megbízatás lejárta:2020. április hó 02.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.”
2.) Az alapító okirat 20. pontja helyébe a következők lépnek:
„20./ A társaság könyvvizsgálója:
A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: Ker-számaDó Könyvvizsgáló és Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 18-09-102458
Székhely: 9700 Gyöngyösparti sétány 2.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Kertész Dezső /született: Sárvár, 1952. március 31., anyja neve: Krausz Ilona, kamarai nyilvántartási száma: 002306. lakcíme: 9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 2. szám./”

37/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.) alapító okiratát a határozathoz csatolt 4.1. sz. melléklet szerint fogadja el.

38/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 5. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 5.1. számú, a Szlovén Kultúra Napja költségeiről szóló beszámolót a csatolt 5.2. sz. melléklet szerint elfogadja.

39/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 6.1.sz. melléklet szerint elfogadja.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen.

40/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen.

41/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az OSZÖ fenntartásában lévő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben
- az óvodába történő felvételre jelentkezés időpontja: 2015. április 13. (hétfő) 8-12 óráig és 2015. április 14. (kedd) 12- 16 óráig. Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
Az OSZÖ Közgyűlése felhívja az intézmény vezetőjét a felvételre jelentkezés időpontjának és a felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások –és a csatolt melléklet szerinti tájékoztató- figyelembevételével történő közzétételére.

42/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az OSZÖ fenntartásában lévő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben
- az óvodába történő felvételre jelentkezés időpontja: 2015. április 7. (kedd) 8-13 óráig és 2015. április 8. (szerda) 13- 16 óráig. Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
Az OSZÖ Közgyűlése felhívja az intézmény vezetőjét a felvételre jelentkezés időpontjának és a felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások –és a csatolt melléklet szerinti tájékoztató- figyelembevételével történő közzétételére.

43/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:
1. a heti nyitvatartási idő a 2015/2016. nevelési évben hétfőtől péntekig:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegységben az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Óvoda intézményegységben az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 6.30- 16.30 óráig tart.
2. a 2015/2016. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint
határozza meg:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2015. július 1- től – 2015. július 19-ig. [zárva tart: 2015. július 20. – 2015. augusztus 31.-ig]
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2015. július 1- től – 2015. július 26-ig, illetve 2015. augusztus 22- től- 2015. augusztus 31-ig. [zárva tart: 2015. július 27.- 2015. augusztus 21.-ig]
A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket, továbbá a Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy tájékoztassák a szülőket az óvoda nyári karbantartási leállásának ideje alatt a nyitva tartó óvodákban való elhelyezhetőség módjáról és feltételeiről.

44/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat összesített 2015. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

45/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az OSZÖ székhelyépület adott helyisége, illetve a tárgyaló eseti használata vonatkozásában a Szlovén Nemzetiségi Szószóló irodabérlése céljából készült előterjesztést megismerte, azzal egyetért,
1. felhatalmazza az OSZÖ elnökét a Bérleti szerződés előkészítésére és egyeztetésre az Országgyűlés Hivatalával
2. felhívja a gazdasági vezetőt, hogy a bérleti díj kapcsán a keletkező bevétel,- illetve adózási vonatkozások hatásairól a soron következő ülésen tájékoztassa a Közgyűlést.

46/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, Szentgotthárd Város Önkormányzata valamint a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum között kötendő Együttműködési Megállapodás tervezettel kapcsolatos előterjesztést megismerte, azzal egyetért és a 48/2013 (V.23.) és 68/2013.(VIII.22.) OSZÖ határozat alapján, illetve a következők szerint:
1. az Együttműködési Megállapodás Preambuluma kiegészítésre kerül a megállapodást kötő Felek esetén a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézmény nevével
2. A 4. cikk kiegészítésre kerül a következő mondattal:
»A fenntartó vállalja, hogy a helytelen szlovén fordítás miatt a működési engedély módosítását kéri a minisztériumtól. Az intézmény szlovén neve helyesen: Lokalnozgodovinska in slovenska narodnostna zbirka Avgusta Pavla«

47/2015. (III.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Iratkezelési Szabályzatát 2015. január 1-i hatállyal a csatolt 14.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

48/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapítói okirata és az Oszágos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.) éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2014. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 1.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

49/2015. (IV. 23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 15 433 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján az összes bevételét 46 729 e Ft; összes ráfordítását 47 081 e Ft összegben – 352 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő –mellékletek szerint.
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2014. évi adózott eredmény teljes összegét (- 352 e Ft) eredménytartalékba helyezze.

50/2015. (IV. 23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 2.1.sz. melléklet szerint 53 244 e Ft tervezett bevétellel és 53 244 e Ft kiadással elfogadja.
- Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati bevételek teljesüléséről negyedévente tájékoztatást kér a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.
- A pályázati bevételek nem terv szerinti teljesülése esetén a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos intézkedések megtételére elsődlegesen az ügyvezető igazgató, mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. képviselője jogosult, a tulajdonos tájékoztatása és –adott intézkedések megtétele esetén- engedélye mellett, illetve javaslata alapján.
Az üzleti terv 1. sz. mellékleteként az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás rendszeréről szóló 2015. évi szabályozást.

51/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és a Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében meghatározott éves beszámolási kötelezettségének eleget téve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2014. évi beszámolóját a 3.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

52/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§. b, pontja, illetve 10.§. (4) –(6) bekezdése alapján a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának 2014. évi finanszírozásáról, illetve felhasználásának elszámolásáról csatolt 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

53/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§. b, pontja, illetve 10.§. (3) –(6) bekezdése alapján - a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Szlovén Kulturális és Információs Központ 2014. évi működési célú támogatásának felhasználására, illetve elszámolására vonatkozóan a csatolt 5.1.sz. melléklet szerint, a következő kiegészítéssel: »a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. az általa használt helyiségek vonatkozásában a működési költségeket közvetlenül fedezi« elfogadja.

54/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 2014. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

55/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. §. (4) e, pontja alapján az OSZÖ hivatalvezetője 2014. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 7. sz. melléklet szerint elfogadja.

56/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 371/2012. (XII.31.) Korm rendelet 55. §. (6) bekezdése alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2014. évi éves ellenőrzési jelentését a csatolt 8.1.sz. melléklet szerint elfogadja

57/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja:

LETÖLTÉS

58/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 110. §-a, az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 44/A §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak megfelelően az OSZÖ és költségvetési szervei 2014. évi vagyonkimutatását a határozathoz csatolt melléklet - mely a jegyzőkönyv 9.2. sz. mellékletét képezi - szerint elfogadja.

59/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján az érintett költségvetési szervek által záradékolt és a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett a »az Alapító okiratok ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 10.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

60/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 11.1.sz. melléklet szerint módosítja.

61/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 11.2. sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

62/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 12.1. sz. melléklet szerint módosítja.

63/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 12.2. sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

64/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az OSZÖ székhelyépület adott helyisége, illetve a tárgyaló eseti használata (folyamatos rendelkezésre-állás mellett) vonatkozásában a Szlovén Nemzetiségi Szószóló irodabérlése céljából készült előterjesztést és bérleti szerződés- tervezetet megismerte, azzal egyetért és felhatalmazza az OSZÖ elnökét a Bérleti szerződés aláírására.

65/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 14.1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 14.2. számú melléklet szerint elfogadja.

66/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 20. és a Szlovén Rádió működésének 15. jubileumi ünnepsége kapcsán, ami az Országos Szlovén Önkormányzat felújított székházának átadásával is összekapcsolódik a vendéglátás kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására bruttó 400 000 Ft összeget hagy jóvá.

67/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1.1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.2. számú, a 2015. május 18-i szavalóverseny költségeiről szóló elszámolást a csatolt 1.3 számú melléklet szerint elfogadja.

68/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2015. évi költségvetésről szóló 18/2015. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 408 643 e/Ft-ban állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 21 839 e/Ft-tal nőtt.
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 408 643 e/Ft-ban állapítja meg. (Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 21 839 e/Ft-tal nőtt/.)
3. A 18/2015. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

69/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2015/2016. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport, 8 általános iskolai osztály és elhelyezési okok miatt 3 napközis csoport indítását jóváhagyja.

70/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2015/2016. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport, 8 általános iskolai osztály és 1 napközis csoport indítását jóváhagyja.

71/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötés alatt álló 19281-1/2015/NEFO sz. Támogatási szerződés alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX./20./56. „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Szlovén Rádió műszaki fejlesztésére vissza nem térítendő 1 000 000 Ft összeg határozathoz csatolt támogatási szerződés szerinti feltételek melletti továbbutalását hagyja jóvá a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

72/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyarországi Szlovének Szövetsége, Vas Megye Önkormányzata és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinet között kötendő Együttműködési Megállapodást megismerte, azzal egyetért és a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.
Jelen megállapodás elfogadásával, illetve aláírásával a 47/2013. (V.23.) OSZÖ határozattal elfogadott Együttműködési Megállapodás hatályát veszti.

73/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a csatolt 7.1. sz. melléklet szerint fogadja el az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 57/2014. (V.15.) OSZÖ határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

74/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ 2015. évi munkaterve alapján tervezésre került „Gyalogtúra” program kapcsán „a nyelvi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése” témában a felmerülő költségek (ellátás..) finanszírozása céljából bruttó 32 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

75/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a „kis Triglavtól” a Triglavig, mint a Szlovénség Szimbóluma zarándoklat jegyében „nyelvi örökség megőrzése és fejlesztése” témában a felmerülő költségek (étkezés, útiköltség biztosítása..) finanszírozása céljából bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

76/2015. (VI.06.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »A szlovén nemzetiségi önkormányzatok IV. szakmai és sportnapja« rendezvény lebonyolítása céljából a nemzetiségi önkormányzatok közti együttműködés témában maximum bruttó 380 000 Ft összeg kifizetését engedélyezi.

77/2015. (VI. 27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerint fogadja el az elnök beszámolóját 2014. 06. 28.- 2015. 06. 27. időszak tevékenységéről.

78/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú, a legutóbbi rendezvények költségeiről szóló elszámolást a csatolt
1.2. számú melléklet szerint elfogadja.

79/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2015. évi költségvetésről szóló 18/2015. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 427 940 e/Ft-ban állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 19 297 e/Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 427 940 e/Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 19 297 e/Ft-tal nőtt/.)
3. A 18/2015. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

80/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »az Országos Szlovén Önkormányzat által kötelezően vagy önként vállalt feladatok ellenőrzése« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 3.1. sz. melléklet alapján - azzal a kiegészítéssel hogy a az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Rádión felül támogatja a Porabje című újság kiadását is- elfogadja.

81/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozathoz csatolt 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

82/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és Hivatala Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatát a határozathoz csatolt 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

83/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2014/2015. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

84/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2014/2015. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

85/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2015/2016. évi módosított Továbbképzési Programját a 8.1. sz. melléklet szerint megismerte és azzal egyetért.

86/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 119. §. (1) bekezdése alapján a vélemény- nyilvánítási jogkör következők szerinti átruházásáról dönt 2015. szeptember 1-i hatállyal:
a) a vélemény-nyilvánítási jogkört az oktatási vonatkozású előterjesztések vonatkozásában az Oktatási Bizottság elnöke gyakorolja (OSZÖ Szmsz. 28 §. l) pont alapján)
b) a vélemény-nyilvánítási jogkört a kulturális vonatkozású előterjesztések vonatkozásában a Kulturális Bizottság elnöke gyakorolja (OSZÖ Szmsz. 29 §. j) pont alapján)
c) a vélemény-nyilvánítási jogkört az a)-b) pontban foglaltakon kívül a Szlovén- Magyar Kisebbségi Vegyes- Bizottsági jegyzőkönyv-tervezetek; nemzetiségi, pénzügyi tárgyú jogszabály-tervezetek, illetve minden egyéb témában az OSZÖ elnöke gyakorolja.
Az átruházott hatáskör gyakorlói a hatáskör gyakorlását követő ülésen beszámolnak a Közgyűlésnek a vélemény-nyilvánításokkal kapcsolatban.

87/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, valamint a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között – 2013. október 24-én aláírt - Megállapodás alapján a csatolt 10.1. sz. melléklet szerint, illetve a Kulturális Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az elmúlt két évben sikeres volt a felek együttműködése.
A Közgyűlés elfogadja, hogy a nevezett megállapodás értékelésére 2015. szeptember 12-én 14.00 órakor Szombathelyen a Vasi Skanzen Szlovén Házában kerüljön sor.

88/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény emeleti termeiben 1983 óta látható Délnyugat-Dunántúl fazekassága c. állandó kiállítás lebontásához, a más múzeumoktól kölcsönzött tárgyak visszajuttatásához és új állandó kerámia kiállítás rendezéséhez – a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. augusztus 17-én kelt levelében leírt feltételek melletti- elvi hozzájárulását adja.
Kérjük, hogy a minisztériumi levélben javasoltaknak megfelelően szakszerűen, a Savaria Múzeum munkatársainak bevonásával történjen az átalakítás. Az új állandó kiállításban és a jövőben rendezendő időszaki kiállításokban legyenek szlovén nyelvű feliratok is.
Az Országos Szlovén Önkormányzat is fontosnak tartja, hogy a szlovén nemzetiségi bázisintézményben továbbra is legyen állandó kiállítás a rábavidéki szlovénekre jellemző fazekasmesterségről és fazekas edényekből, amelyeket Gáspár Károly a Szentgotthárd környéki szlovén falvakban gyűjtött.
A munkálatok őszi időzítésével is egyetértünk, de kérjük, hogy – lehetőség szerint – a földszinti kiállítás és a látványraktár ez idő alatt is látogatható legyen.

89/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat 2015.évi költségvetése terhére - ajánlat alapján - 7,5 euró/db áron 100 db kerüljön megvásárlásra a Rába-vidéken gyűjtött szlovén népdalokat tartalmazó CD-ből.

90/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat és a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat október hónapban megtartásra kerülő közös szervezésű rendezvénye a „Helyi szlovén csoportok találkozója és műhelymunkája a Szlovén Mintagazdaságban” anyanyelv ápolása és hagyományőrzés témában, illetve lebonyolítása kapcsán a közreműködők, illetve résztvevő csoportok vendéglátása céljából maximum bruttó 100 ezer Ft összeg kerüljön kifizetésre.

91/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a „Rábavidéki rönkhúzás Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére történő felvétel esetén a Díj- átadással és a hagyomány bemutatásával kapcsolatos költségek (szereplők utaztatása, ellátása, anyagbeszerzés, szállás,- és további költségek) finanszírozására maximum bruttó 350 000 Ft összeg kerüljön kfizetésre.

92/2015. (IX.24.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú melléklet szerint elfogadja.

93/2015. (IX.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése
1. az Állami Számvevőszéknek „Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok
gazdálkodásának ellenőrzéséről - Országos Szlovén Önkormányzat” szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi,
2. az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az e határozat 1. sz. mellékletét képező „Intézkedési terv”-et jóváhagyja,
3. utasítja az elnököt, illetve a hivatalvezetőt az „Intézkedési terv”-ben foglaltak végrehajtására, valamint arra, hogy a megtett intézkedésekről az egyes feladatok teljesítéséről az adott feladat határidejének lejártát követő első testületi ülésen, a „ lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirend keretében tájékoztassa a Közgyűlést.
4. utasítja az elnököt, illetve a hivatalvezetőt, hogy a jóváhagyott „Intézkedési terv”-
et az Állami Számvevőszéknek az előírt határidőben küldje meg.

94/2015. (IX.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és az Apátistvánfalvi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 27-én megtartásra kerülő közös szervezésű rendezvénye a „Szlovén nemzetiségi színjátszócsoportok-találkozója” nyelvi és kulturális identitás megőrzése témában, illetve lebonyolítása kapcsán a fellépésekhez szükséges kellékek, eszközök, jelmezek beszerzése céljából maximum bruttó 100 ezer Ft összeg kerüljön kifizetésre.

95/2015. (IX.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 12. §. (3) bekezdése alapján a következők szerint határoz:
1. értékesítésre meghirdeti az üzleti vagyonának részét képező LIX-160 forgalmi rendszámú Renault Megane személygépkocsit a csatolt melléklet szerint.
2. az értékesítés vonatkozásában felhatalmazza az elnököt, hogy a legjobb ajánlattevő részére hozzon döntést.

96/2015. (IX.24.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az OSZÖ közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzatának III. fejezet 3. c) pont alapján új, önkormányzati tulajdonú személygépkocsi beszerzése ügyében járjon el a csatolt melléklet szerinti szempontok alapján.
A beszerzésre fordítható összeget bruttó 6,5 millió Ft összegben határozza meg a Közgyűlés, melynek fedezete az OSZÖ 2015. évi költségvetése.

97/2015. (IX.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskoláját (9970 Szentgotthárd, Honvéd utca 10.) elvi hozzájárulásáról biztosítja a kétnyelvű (szlovén- magyar) nemzetiségi szakképzés - Vendéglátásszervező-vendéglős szakmában (OKJ 54 811 01) történő bevezetése vonatkozásában.

98/2015. (X.29.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1. számú; a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú; a legutóbbi ülés óta lezajlott rendezvény (Gödöllő) pénzügyi kiadásairól a csatolt 1.3. számú melléklet szerint elfogadja.

99/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2015. évi költségvetésről szóló 18/2015. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 454 571 e/Ft-ban állapítja meg. A 2.1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 26 631 e/Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 454 571 e/Ft-ban állapítja meg. / Az 2.1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 26 631 e/Ft-tal nőtt/.)
3. A 18/2015. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 2.1. számú melléklet tartalmazza.

100/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési terv-javaslatát a csatolt 3.1. melléklet szerint a következő ellenőrzési folyamatokat nevesítve:
1. Intézményi étkezési térítési díjakkal kapcsolatos ellenőrzés
2. Az Állami Számvevőszék által tett javaslatokra adott intézkedési terv
megvalósulásának vizsgálata.

101/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Pedagógiai programjának módosításával egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket az intézmény által beterjesztett 4.1. sz. melléklet szerint vállalja, azzal, hogy Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy a pótlólagos feladatok finanszírozása vonatkozásában minden hazai és anyaországi pályázati lehetőséggel továbbra is éljen.

102/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Pedagógiai programjának módosításával egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket az intézmény által beterjesztett 5.1. sz. melléklet szerint vállalja, azzal, hogy Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy a pótlólagos feladatok finanszírozása vonatkozásában minden hazai és anyaországi pályázati lehetőséggel továbbra is éljen.

103/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Házirendjével egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket az intézmény által beterjesztett 6.1. sz. melléklet szerint vállalja, azzal, hogy Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy a pótlólagos feladatok finanszírozása vonatkozásában minden hazai és anyaországi pályázati lehetőséggel továbbra is éljen.

104/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Házirendjével egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket az intézmény által beterjesztett 7.1. sz. melléklet szerint vállalja, azzal, hogy Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy a pótlólagos feladatok finanszírozása vonatkozásában minden hazai és anyaországi pályázati lehetőséggel továbbra is éljen.

105/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2016. évi munkatervét a csatolt 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

106/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díjra jelöléssel kapcsolatos, hozzátartozóját érintő döntéshozatalban Mukicsné Kozár Mária képviselő részt vegyen.

107/2015. (X.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a a PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE Díjra jelöli Mukics Ferencet a szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra megőrzése érdekében végzett példaértékű tevékenységéért.

108/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1. számú; a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú melléklet és elhangzott kiegészítés szerint elfogadja.

109/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 2. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

110/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 2.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

111/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló beszámolóját a 2015. évben végzett tevékenységéről a 3.1. sz. melléklet és elhangzott kiegészítés szerint elfogadja.

112/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly elnökhelyettes Úr beszámolóját a 2015. évben végzett tevékenységéről a 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

113/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kovács Andrea Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2015. évben végzett tevékenységéről az 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

114/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Lázár Éva Oktatási Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2015. évben végzett tevékenységéről a 6.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

115/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Mukicsné Kozár Mária Kulturális Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2015. évben végzett tevékenységéről a 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

116/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 20/2013. (IV.04.) OSZÖ határozattal elfogadott szabályzatot a következők szerint módosítja:
1. I. 2§. b) pont a következők szerint módosul: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján meghatározottak.
2. II. 1. 5. §. (1) a pont a következők szerint módosul:
5. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból
aa.) önkormányzat hivatali épülete (9985 Felsőszölnök, Templom út 8. szám alatti ingatlan, Hrsz.:3)
ab.) önkormányzat kirendeltsége (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12. A.lh. III/1. szám alatti ingatlan, Hsz.:34210/1/A/9)
3. II.1. 6. §. (2) a pont a következők szerint módosul:
a.)intézmények közül:
ab.) tájház (9985 Felsőszölnök, Templom út 11. szám alatti ingatlan, Hrsz.30/1.)
4. III.3.12.§. (3) b) pont a következők szerint módosul:
b, Az önkormányzat a 2 millió Ft értékhatár alá eső vagyon értékesítéséről csak a helyben szokásos módon hirdeti meg a vételi ajánlattétel jogát.
ba) az önkormányzat vonatkozásában az elnök
bb) az intézmények vonatkozásában az intézményvezető
a hirdetést követően a legjobb ajánlattevő javára dönt.
5. A téves sorszámozás a 12. §.- t követően a szabályzat teljes egésze vonatkozásában a helyes sorszámozás szerint módosul.
6. A 40. §. (1) a következők szerint módosul: Az önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek hasznosítására, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.
7. A 47. § a következők szerint módosul:
(1) A vagyonkimutatás az alábbi két fő részből áll
a) I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből,
b) II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell az az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében felsorolt eszköz és forráscsoportokat.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdés a, b pontja szerinti felsoroltakat.
(4) Az önkormányzat és intézményei vagyon-nyilvántartási feladatainak ellátásáért és folyamatos vezetéséért, illetve rendszerének kialakításáért a gazdasági vezető felel.
7. A 48. §. (5) bekezdése törlésre kerül.
8. A VI. fejezet Záró rendelkezések a következők szerint módosul:
53. §. E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
54. §. E határozat kihirdetéséről a hivatalvezető, a helyben szokásos módon, az OSZÖ honlapján történő megjelentetéssel köteles gondoskodni.

117/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala 2016. évi kockázatelemzésést a csatolt 9.1. sz. melléklet szerint megtárgyalta és jóváhagyta.

118/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Kétvölgyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye »Generációk közti párbeszéd Kétvölgyön« anyanyelvi kulturális örökség megőrzése, ápolása és fejlesztése témában; illetve lebonyolítása kapcsán a közreműködők és szereplők vendéglátása céljából maximum bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

119/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye »Hagyományőrző Karácsonyi Est« anyanyelvi kulturális örökség ápolása és hagyományőrzés témában; illetve lebonyolítása kapcsán a közreműködők és szereplők vendéglátása céljából maximum bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

120/2015. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2015. évi „Évértékelő és Évzáró” ülését követő vacsora kiadásának finanszírozására maximum bruttó 85 000 Ft, az OSZÖ 2016. évi naptárának elkészítésére pedig bruttó 95 250 Ft összeg kifizetését hagyja jóvá.