az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi határozatai

 

1/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása I.

2/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Ropos Márton képviselő OSZÖ elnökké választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Ropos Márton képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat elnökévé választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

3/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás napirendre tűzése              

4/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása II.

5/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Kissné Köles Erika képviselő OSZÖ elnökhelyettessé választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettesévé választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

6/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Köszönetnyilvánítás Krányecz Ferenc Úrnak

7/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás napirendre tűzése II.

8/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása III.

9/2011. (I.29.) OSZÖ határozat            Egységes szerkezetbe foglalt Szmsz. elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat  Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozathoz csatolt 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

10/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Holecz Károly képviselő PEB elnökké választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnökének  választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

11/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Krányecz Ferenc képviselő PEB taggá választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Krányecz Ferenc képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagjának választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

12/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Nemes László képviselő PEB taggá választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Nemes László képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagjának választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

13/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Faschingné Libricz Irén képviselő Ügyrendi Bizottsági elnökké választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Faschingné Libricz Irén képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Ügyrendi Bizottsági elnökének választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

14/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Doncsecz Ernőné képviselő Ügyrendi Bizottsági taggá választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Doncsecz Ernőné képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Ügyrendi Bizottsági tagjának  választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

15/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Trajbár István képviselő Ügyrendi Bizottsági taggá választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Trajbár István képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Ügyrendi Bizottsági tagjának választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

16/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Lázár Éva képviselő Oktatási Bizottsági elnökké választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Lázár Éva képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsági elnökének választja meg.  

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

17/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Holecz Lajosné képviselő Oktatási Bizottsági taggá választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Lajosné képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsági tagjának választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

18/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Treiberné Doncsecz Ildikó képviselő Oktatási Bizottsági taggá választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Treiberné Doncsecz Ildikó képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsági tagjának választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

19/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Mukicsné Kozár Mária képviselő Kulturális Bizottsági elnökké választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Mukicsné Kozár Mária képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottsági elnökének választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

20/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Bajzek Beáta képviselő Kulturális Bizottsági taggá választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Bajzek Beáta képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottsági tagjának választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

 

21/2011. (I.29.) OSZÖ határozat          Nagy Józsefné képviselő Kulturális Bizottsági taggá választása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Nagy Józsefné képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottsági tagjának választja meg.

 

Felelős: Közgyűlés

Határidő: azonnal

22/2011. (II.04.) OSZÖ határozat      Napirendi javaslat módosítása              

23/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     Ügyrendi Bizottság beszámolója a beérkezett vagyonnyilatkozatokról

24/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     MKM személyes érintettséget jelez  

25/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     Szlovén Rádió 2011. évi üzleti terve elfogadásának elnapolása

26/2011. (II.04.) OSZÖ határozat Szlovén Rádió riportjai kiadásának támogatására vonatkozó elvi                      nyilatkozat

27/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     OSZÖ elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása              

28/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     PEB elnök tiszteletdíjának megállapítása        

29/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     OB elnök tiszteletdíjának megállapítása          

30/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     KB elnök tiszteletdíjának megállapítása                 

31/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     ÜB elnök tiszteletdíjának megállapítása                   

32/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     OSZÖ elnök tiszteletdíjának megállapítása            

33/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     OSZÖ képviselők tiszteletdíjának megállapítása                         

34/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     OSZÖ bizottsági tagságot ellátó képviselő tiszteletdíjának megállapítása

35/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     Költségtérítés megállapítása képviselők részére

36/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     Határozatok visszavonása

37/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     OSZÖ elnök felhatalmazása Együttműk. Megáll. megkötésére MSZSZ- el

 Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy Együttműködési Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására.

A finanszírozás forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX. törvény 1. sz. mellékletének X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 15. cím. 7. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat és Média jogcímcsoport.

A finanszírozás összege: 22,4 millió Ft.

Felelős: elnök

Határidő:azonnal

 

38/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     OSZÖ elnök felhatalmazása Együttm. Megáll. megkötésére Szlov. Rádióval

Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy Együttműködési Megállapodást kössön a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. vel a rádió működési költségeinek finanszírozására.

A finanszírozás forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX. törvény 1. sz. mellékletének X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – 15. cím 8. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport. A finanszírozás összege: 16, 9 millió Ft.

Felelős: elnök

Határidő:azonnal

 

39/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     Az elnök beszámolójának elfogadása a két ülés között végzett munkáról fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

40/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     Szlovén Kultúra Napja rendezvény költsége kifizetésének jóváhagyása

41/2011. (II.04.) OSZÖ határozat     OSZÖ Közgyűlés alakuló ülés költsége kifizetésének engedélyezése 

 

 

 

42/2011. (II.15.) OSZÖ határozat     A Szlovén Rádió KNKFT. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. 2011. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 1.sz. melléklet szerint 31 559  e Ft tervezett bevétellel és 31 559 e Ft kiadással fogadja el.

Azzal, hogy Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottsága a pályázati bevételek teljesüléséről negyedévente írásbeli tájékoztatást kér a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. ügyvezetőjétől.

A pályázati bevételek nem; illetve nem terv szerinti teljesülése esetére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. működésével kapcsolatos intézkedések megtételére elsődlegesen az ügyvezető igazgató, mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. képviselője jogosult, a tulajdonos tájékoztatása és –adott intézkedések megtétele esetén- engedélye mellett.

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése,   amennyiben a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT.  2011. évi üzleti tervének bevételi oldala nem realizálódik, az ügyvezető igazgató javaslata alapján fenntartja a jogot, a költségvetés – évközbeni – módosítására, illetve a módosított üzleti terv végrehajthatatlansága esetén a működéssel kapcsolatos egyéb intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető a költségvetés végrehajtásáért, közzétételért

közgyűlés a költségvetés elfogadásáért, szükség esetén egyéb intézkedések megtételéért.

 

43/2011. (II.15.) OSZÖ határozat     Az OSZÖ 2011. évi munkaterve módosításának napirendre vétele

44/2011. (II.15.) OSZÖ határozat     Az OSZÖ 2011. évi munkatervének módosítása

45/2011. (II.15.) OSZÖ határozat    Az OSZÖ 2011. évi egységes szerkezetű munkatervének elfogadása

Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat 2011. évi munkatervét a határozathoz csatolt 2f. sz. melléklet szerinti foglalja egységes szerkezetbe.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2011. évi munkaterve

Az Országos Szlovén Önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzata előírásaiban foglaltak szerint továbbra is kiemelt feladatának tekinti az általa képviselt szlovén kisebbség – anyanyelvi, kulturális, politikai, gazdasági területen megvalósuló- képviseletét, a nemzetiségi önazonosulás és a kulturális identitás elmélyítése érdekében.

Kultúra

I.A. Az Országos Szlovén Önkormányzat a kulturális élet területén kiemelt fontosságú feladatának tartja a Szlovén Kultúra Napjához méltó rendezvény megszervezését, mely a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan kerül megrendezésre, tehát összevontan. A rendezvény műsorszolgáltatója az apátistvánfalvai Kéttannyelvű oktatási intézmény és testvériskolája lesz, a rendezvény valószínűleg február 7-én délután kerülne lebonyolításra egy arra alkalmas helyen. A helyszín meghatározása további egyeztetés tárgyát képezi. Szóba jöhet a kétvölgyi Kultúrotthon is. A rendezvény keretében megemlékezésre kerülne sor Pável Ágostonról, mivel halálának 65. és születésének 125. évfordulója lesz jövőre.

Felelős: OB elnök, KB elnök érintett intézmény képviselője- Holecz Lajosné] ; Határidő: 2011. február 7.

 

I.B. A kultúra területén a hagyomány (pl: februári rönkhúzás) felelevenítésének megszervezése érdekében egy Munkacsoport kerül felállításra a tevékenység megvalósítása érdekében – legkésőbb 2011. szeptemberével -, a tevékenység megvalósítása időpontjául a 2013. év kerül meghatározásra. A finanszírozás forrásául az NKA- nál az ilyen nagyszabású rendezvények lebonyolítására vonatkozó pályázati kiírások nyomon követése és előkészítése, illetve a Munkacsoport létrehozásának és a rendezvény előkészítésének felelőse: Holecz Károly képviselő és Ropos Márton elnök.

 

I.C.  a Kühár Emlékház adta lehetőségek kihasználása

1. műhelymunkák, hagyományok ápolása „a generációk összehozása” – múzeumpedagógiai foglalkozások (kenyér, perec sütése, régi rábavidéki ételek készítése, cekkerfonás, papírvirágok készítése..)

Felelős: Kühár Emlékház vezető Határidő: folyamatos (havonta egyszer a tanév időszakában)

2. népismereti foglalkozások (népismereti órák a tájházban, a néprajzi kiállítóban- gazdálkodás, régi mesterségek felelevenítése)

Felelős: Kühár Emlékház vezető Határidő: folyamatos (havonta kétszer a tanév időszakában)

3. Környékbeli iskolák tájékoztatása a műhelymunkákról és bevonásuk a tevékenységekbe.

Felelős: Kühár Emlékház vezető Határidő: folyamatos

4. Az intézmény népszerűsítése  Felelős: Kühár Emlékház vezető Határidő: folyamatos

 

Anyanyelvi egyházi hitélet

II.A. Az anyanyelvi egyházi hitélet témában „Poslušajte vsi ljudje« címen Rábavidéki kottás/énekeskönyv kerül megjelentetésre és bemutatásra (Felsőszölnökön, Apátistváfalván, Szentgotthárdon, Szombathelyen, Mosonmagyaróvárott és Budapesten), amely a szlovén nyelvű liturgia és egyházi énekek fennmaradását fogja szolgálni.

Felelős: elnök; Határidő: 2011. év – folyamatos

 

II.B. emlékhely kialakítása a Rába-vidéki szlovén falvak temetőiben (Ritkaháza, Apátistvánfalva, Rábatótfalu, Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök) azon okból, hogy az ezen falvakból elszármazott és máshol eltemetettekre a helyi rokonság méltó helyen és módon emlékezhessen ügyében kapcsolatfelvétel kezdeményezésére kerüljön sor a települési önkormányzatokkal, amely alapján kerüljön sor igényfelmerésre, igény esetén a megvalósítás feltételeinek és forrásainak (adott esetben vállalt forrásainak) meghatározására.

Felelős: Krányecz Ferenc képviselő; Határidő: 2011. év folyamatos

 

Nemzetiségi oktatás

III.A. Az Országos Szlovén Önkormányzat a nemzetiségi- szlovén nyelvoktatás területén továbbra is működtetni kívánja azt az ösztöndíj rendszert, amelyben a szlovén nyelvoktatásban résztvevő diákok részesülnek. Az ösztöndíj- átadásra (technikai megvalósíthatóság esetén) a Kühár Emlékházban kerülne sor; mely rendezvény Szlovénia önállóságának 20. évfordulójáról való megemlékezést is szolgálni hivatott a rábavidéki szlovén iskolák tanulói és a szlovéniai testvériskolák tanulói bevonásával. [2011. év június 10., Felelős: OSZÖ elnök; OB elnök; KB elnök]

 

III.B. Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága (a tavalyi évhez hasonlóan) szavalóversenyt szervez az 1-6. osztályosok számára, amely kiegészül rajzversennyel is (illusztráció készítése a vershez)  [Határidő: 2011. év április 6., Felelős:OB elnök;]

 

III.D. Az Országos Szlovén Önkormányzat törekszik a kétnyelvű oktatás szakmai színvonalának emelésére,pályázati, továbbképzési lehetőségek kihasználása, támogatása révén. [Határidő: folyamatos, Felelős:OB elnök; OSZÖ elnök]

 

Az OSZÖ, mint konzorciumi tag a TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-003 sz. »A szlovén, bolgár és görög nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új oktatási programok segítségével« című pályázat érdekében tananyagfejlesztés témában a projektmenedzselésének rá vonatkozó, vállalt feladatát látja el a 2011. évben is. Felelős: elnök, OB elnök; Határidő: folyamatos

 

III.E. – a Szlovén Köztársaság, illetve a Magyar Köztársaság illetékes szakminisztériumai által a Rábavidéki nemzetiségi oktatás aktuális helyzetét (problémáit) érintő, optimális megoldásokat kereső szokásos évi munkamegbeszélésen való közreműködés. Felelős: elnök, OB elnök; Határidő: folyamatos

 

III.F. A szlovén nyelvű könyvek digitalizálásával kapcsolatban az az álláspont alakult ki, hogy az OB összeállít egy listát, azon könyvek vonatkozásában, ahol a szerzők és a kiadók beleegyezésüket adják a digitalizáláshoz, azok költség szempontjából felmérésre kerülnek és ezt követően a testület érdemben foglalkozik a digitalizálást részben finanszírozó pályázatban való részvétettel.

Felelős: elnök, OB elnök; KB elnök, Határidő: folyamatos

továbbá Krányecz Ferenc képviselő a következőkért: egyeztessen a koordinációt végző szervezettel, hogy a kisebbségi önkormányzaton kívül civil szervezet is részt vehet- e projektben.

Amennyiben erre lehetőség van kapcsolatfelvétel (felelős:OSZÖ elnök) Magyarországi Szlovének Szövetségével.

 

III.G. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Rádió válogatott riporjainak könyv és hanghordozó formában történő [2012-2014 évi 2 kötet – 6 könyv] megjelentésére vonatkozóan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, illetve Kulturális Bizottsága bevonásával előkészíti a tevékenységet. [Felelős: OSZÖ elnök, KB elnök; Határidő: folyamatos]

 

III.H. A Götz-tanyán történő tájékoztató tábla felállítására vonatkozó javaslatot az Országos Szlovén Önkormányzat elviekben támogatja, a tevékenység konkrét kivitelezése ügyében további egyeztetést tart indokoltnak. Felelős: OSZÖ elnök, KB elnök; Határidő: folyamatos]

 

Felkészülés az országos önkormányzati választásokra. [Felelős: OSZÖ elnök; Határidő: 2011. év január hónap]

 

Kapcsolattartás

Az Országos Szlovén Önkormányzat a politikai élet területén fontosnak tartja a Magyar- Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság aktuális ülésére ajánlások megfogalmazását és megvalósítását.

A Közgyűlés előtérbe helyezi az informális tájékoztatást az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége között (vezetőségi szinten), továbbá a nemzetiséget érintő rendezvények, programok egyeztetését; kultúra, nyelvápolás áttekintését) [Felelős: OSZÖ elnök, elnökhelyettes; Határidő: 2011. év február hónap]

A kapcsolattartás érdekében egy tapasztalatcserét szolgálni hivatott rendezvény megszervezésére kerülne sor a szlovén kisebbségi önkormányzatok tagjaival, illetve egy anyaországi tanulmányút, továbbá 1-2 kihelyezett ülés lebonyolítására. [Felelős: OSZÖ elnök; Határidő: 2011. év augusztus- szeptember hónap]

 

A szlovén nemzetiségi iskolák találkozása Kétvölgyön- gyalogtúra (helyben programokkal); középiskolásoknak kerékpártúra

[Felelős: OB elnök; Határidő: 2011. év szeptember 9. ]

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Kulturális Bizottsága kezdeményezi, hogy Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlésével és a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött együttműködési megállapodás alapján a felek az év folyamán kölcsönösen tájékoztassák egymást a Rába-vidéki szlovének helyzetéről és a megyei önkormányzatnak és a VaMMInak a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatai végrehajtásának lehetőségeiről, terveirőlegy az OSZÖ székházában tartandó munkamegbeszélésen.  [Felelős: OSZÖ elnök, KB elnök; Határidő: 2011. év folyamatos]

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja és figyelemmel kíséri a Felsőszölnök- Kétvölgy összekötő út megépülését.

2011. évben is kiemelt feladatának tekinti az Országos Szlovén Önkormányzat intézményeinek (Radio Monošter, Kühár Emlékház) a folyamatos működésére és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításának megvalósítására vonatkozó tárgyalások folytatását.

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése ülésének tervezett témái és időpontjai:

1. 2011. január 29.: alakuló ülés

2. 2011. év február 15: az OSZÖ; illetve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. költségvetésének elfogadása

3. 2011. március: OSZÖ Közgyűlés

- az OSZÖ, illetve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. (költségvetési beszámolójának) zárszámadásának elfogadása

- költségvetés módosítás

4. 2011. június: OSZÖ közgyűlés

5. 2011. év július 9: közmeghallgatás Orfalun, az országos találkozó alkalmával

6. 2011.év III. negyedév: az OSZÖ 2011. év I. félévi költségvetésének  teljesítése

- költségvetés módosítás

7. 2011. év IV. negyedév: az OSZÖ 2011. év háromnegyed éves költségvetésének teljesítése

- 2012. évi költségvetési koncepció

- 2012. évi belső ellenőrzési terv

8.  2011. december: OSZÖ Közgyűlés

 

46/2011. (II.15.) OSZÖ határozat    Az átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

47/2011. (II.15.) OSZÖ határozat    Szakirányú tanulmányok folytatásának támogatása

48/2011. (II.15.) OSZÖ határozat    Villamos szabványosítási  munkálatok elvégeztetése – szerződés alapján- a Kühár Emlékházban

49/2011. (II.15.) OSZÖ határozat    Az OSZÖ és intézménye 2011. évi költségvetésének elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat( továbbiakban OSZÖ) közgyűlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 évi LXXVII. törvény 37§ (1) b pontja, a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010.(XII.28.) kormány rendelet 8 §.(1), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet 40.§. alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdése, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A határozat hatálya kiterjed az országos szlovén önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. § (1) Az OSZÖ költségvetési szerve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján külön címet alkot, melyek további alcím bontásra nem kerülnek. A költségvetésben más cím nem kerül meghatározásra.

(2) A címrendet a 10. melléklet tartalmazza.

Az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetése

3. § A közgyűlés az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  103 085 ezer forintban állapítja meg.

4. § Az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az OSZÖ összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 20 709 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 380 ezer forint,

c) dologi jellegű kiadások: 29 136 ezer forint,

d) speciális célú támogatások: 40 200 ezer forint,

f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 2 423 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Az OSZÖ 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti.

7. § Az OSZÖ 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) közgyűlés az OSZÖ 2011. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

9. § (1) Az összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet rögzíti.

(3) Az összesített, a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8 melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az OSZÖ összevont költségvetésében az általános tartalék – ezer Ft,

a céltartalék 5 237ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználási célonkénti felosztását a 9. melléklet tartalmazza

3. Az  OSZÖ Kühár Emlékház költségvetési szervének

 a 2011. évi költségvetése

11. § A közgyűlés a Kühár Emlékház nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 8 047 ezer forintban állapítja meg.

12. § (1) A 11. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 3 111 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 774 ezer forint,

c) dologi jellegű kiadások: 2 562 ezer forint,

d felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1 600 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A 11. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 12. melléklet rögzíti.

(4) A 11. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 13. melléklet tartalmazza.

   13. § A közgyűlés 11. §-ban meghatározott szerv 2011. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

14. § A 11. §-ban meghatározott szerv többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

15. § A 11. §-ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 15. melléklet tartalmazza.

4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

    16.§ (1)A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

            (2) A közgyűlés legalább félévenként – szükség szerint- dönt a költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. A pótelőirányzatokról és az előirányzat változásokról az OSZÖ elnöke a közgyűlést szükség szerint köteles tájékoztatni, és gondoskodni a költségvetési határozat módosításáról szükség szerint, illetve félévenként, de legkésőbb (december 31-i hatállyal) a tárgyévet követő február hó végéig.

     17.§.(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat nevében kötelezettséget az OSZÖ elnöke vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen határozatban meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért az OSZÖ elnöke a felelős.

      (3) Ellenjegyzésre a hivatalvezető vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

      18.§.(1)Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei az elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezeti. A Szlovénia-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 SI-HU-1-1-005/04  támogatási szerződésben foglaltak végrehajtására hitelszámlát vezet a SAVARIA Takarékszövetkezet Szentgotthárdi Fiókjánál.

(2) Az OSZÖ pályázatokhoz alszámlát nyithat.

       19. § A pályázati hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a közgyűlést illetik meg.

     20. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

      (2)  Az elnök a megtett intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.

21. § A közgyűlés az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában a 2011. évre az alábbiakat határozza meg

a) az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatását cafeteria szabályzat tartalmazza.

     22.§ 2011. évben a képviselők tiszteletdíja bruttó 12.000 Ft/hó, a bizottsági tagok tiszteletdíja  bruttó15 000 Ft/hó,  az elnökhelyettes tiszteletdíja bruttó 80.000 Ft/hó, a bizottsági elnökök tiszteletdíja : PEB elnök bruttó 60 000 Ft/hó, OB elnök és KB elnök tiszteletdíja bruttó 50 000 Ft/hó, ÜB elnök tiszteletdíja bruttó 20 000 Ft/hó;  az elnök tiszteletdíja bruttó 280 000 Ft/hó.

5. Egyéb rendelkezések

23. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási határozata előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

Határidő: 2011.02.15.

Felelős: elnök

 

50/2011. (II.15.) OSZÖ határozat    Az OSZÖ és költségvetési szervei 2010. évi költségvetés módosítása (III.)

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és költségvetési szervei a 12/2010. (II.19.) határozatát a következők szerint módosítja:

1.§.

A 2. §.(1).bekezdés  a) és b) pontja helyébe a következő módosítás kerül:

A Közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének

kiadási főösszegét            81 506 e Ft       

bevételi főösszegét                                                       81 506 e Ft

állapítja meg.

2.§.

 

A 3. §.(1).bekezdés  helyébe a következő módosítás kerül:

A költségvetési bevételek

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.2. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

A 4.§. (1) és (2). bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

 A költségvetési kiadások

 (1)         Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Közgyűlés a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:                          50 181 Ft

Ebből:

személyi jellegű kiadások                             18 973  e Ft

munkaadókat terhelő járulékok                      4 824  e Ft

dologi és egyéb folyó kiadások                     25 471 e Ft 

speciális célú támogatások                                 913  e Ft

 

A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.3. számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§.

A 7.§.(1) bekezdése helyébe a következő módosítás kerül: Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei tartaléka

(1). Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala az alábbiak szerint 2.896 e Ft  tartalékot képez:

 ebből:

                           - céltartalék :  2.896 e Ft ( TÁMOP 3.4.1. pályázat)

 

                           – általános tartalék:  -  e Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

 

51/2011. (II.15.) OSZÖ határozat    Az elnök beszámolójának elfogadása a két ülés között végzett munkáról,

                                                               fontosabb eseményekről          

 

52/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat        Szlovén Rádió KNKFT. 2010. évi költségvetés módosítás

53/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat        Szlovén Rádió KNKFT. 2010. évi költségvetésének

                                                                      teljesülésével kapcsolatos intézkedés

 

54/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat        Szlovén Rádió KNKFT. ügyvezetőjének 2010. évi beszámolója

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Mukics Ferenc Úr 2010. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 1c. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

Felelős: elnök

Határidő:azonnal

 

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.

2010. évi éves beszámolójához, közhasznossági jelentéséhez

 

A Szlovén Rádió működését a közhasznú tevékenység jellemezte 2010-ben is, amennyiben a Magyarországon élő szlovénség kulturális autonómiájának kiteljesítését segítette szlovén nyelven sugárzott műsoraival és túlnyomórészt szlovén nyelvű zenéivel. (Részletesebben l. a Társaság bemutatása című 1. sz. mellékletben.)

 

A Szentgotthárdi Szlovén Rádió 2010-es pénzügyi esztendőben tevékenységét a jóváhagyott éves költségvetésnek megfelően folytatta. A tervezett bevételek és kiadások ezzel összhangban valósultak meg. Az év folyamán a lehető legtakarékosabban folyt a gazdálkodás min­den tekintetben (gépkocsi-, telefonhasználat, elektromos energiafelhasználás, fűtés stb.), valamint to­vább csökkent a külső munkatársak száma is.

A Magyar Parlament által biztosított 16.9 MIO állami támogatás mellett, mely a működési költségek mintegy felét fedezte, a többi forrást a rádió a különböző pályázatokon nyerte el.

A viszonylag kiegyensúlyozott gazdálkodás annak is köszönhető, hogy a 2009-es esztendőben a rádiómegtakarított mintegy kétmillió forintot, illetve hogy a gyesen lévő munkatárs helyett nem foglalkoztatott mást.A pénzügyi maradvány-képzés szinte követelmény, mert egyébként az új esztendő második hónapjában leállna az intézmény. Az Országgyűlés (2010-től a KIM) által negyedévente biztosított 4.225.000,- forint – megközelítőleg havi hárommilliós kiadást alapul véve ­– nem lenne elegendő az év első negyedévében a folyamatos finanszírozáshoz. Az ORTT-s pályázatok elbírásának esetenkénti elhúzódása a támogatási pénzek kifizetését is késlelteti. A ljubljanai Kisebbségi Hivatal támogatása általában szintén csak késő tavasszal, nyár elején válik hoz­zá­fér­hetővé. A 2011-es évkezdést is segítette a 2010-es esztendőben megtakarított mintegy egymillió forint, illetve a KIM részéről 2010. évi működési támogatásként, utófinanszírozásban jóváhagyott 1.249.000,- Ft.

 

Műszaki szempontból a Szlovén Rádió számára kevésbé volt sikeres a 2010-es esztendő. ORTT-s műszaki pályázatokra rengeteg időt és energiát fordítottunk – sikertelenül. 2010. március 18-án beadott műszaki pályázatunk segítségével szerettük volna kicseréltetni a teljesen elavult, tizenegy éves stúdió keverőpultot.Utóbbi olyan műszaki hibákat okoz, hogy időnként a nemzetközi normák által meg nem engedett erősségű rádiójeleket továbbít az éterbe, aminek következtében az osztrák hírközlési hatóság magyarországi partnerénél tiltakozást nyújtott be. Ezért a rádió, mint már többször, több helyütt jeleztük (az ORTT-s pályázatokban is),komoly figyel­meztetésben részesült a Nemzeti Hírközlési Hatóság részéről. Arra az esetre, ha a szabálytalanság megismétlődne, az országos hatáskörű szerv komoly pénzbírságot helyezett kilátásba úgy az intézmény, mint az ügyvezető részére, illetve a rádióadó lepecsételését sem zárta ki.

 

Ezen hiányosság kiküszöbölése céljából adtuk be először pályázatunkat a fent jelzett időpontban az ORTT-nél:Digitális keverő­asztal beszerzésére, a stúdiónak a közeljövőben aktuális digitális tech­nikára való átszervezésére (I.), valamint a modulációs vonalhoz szükséges digitális mikrohullámú berendezések beszerzésére (I.). Az egész beruházás mintegy ötmillió forintba került volna, ehhez pályáztunk az ORTT-nél 3.7 millió forintot, illetve1.249.000,- forint önrészre a MEH Nemzetpolitikai és Kisebbségi Államtitkáráságán. Az ORTT elutasította a tervet, a MEH jóváhagyta az önrészt. Utóbbi felhalmozási célú támogatás átminősítését kértük a KIM-től, sikerrel, működési célú felhasználásra.

2010. április 19-én módosított pályázatot adtunk be, kényszerűségből elhagyva a II. pont alatti fejlesztést, így felére csökkentve a kért támogatást. Ezt is elutasította az ORTT.

2010. május 18-án harmadszorra is beadtuk módosított kérelmünket. Tizenkét féderes keverőpult helyett (pedig erre lenne szükség), hat féderesre csökkentve, és ehhez kérve 1,4 millió forint támogatást, vállalva annak kockázatát is, hogy a hiányzó 400 ezer forintot a rádiónak kellene kigazdálkodnia a már amúgy is szűkös költségvetéséből. Több mint öt hónapig választ sem kaptunk, a végén pedig forráshiányra hivatkozva elutasíttatott a pályázat.

Fentiekből következően a Szlovén Rádió keverőpultja továbbra sem működik kielégítően. Félő, hogy előbb-utóbb a nagyon rossz üzembiztonságú keverőasztal újabb nemzetközi gondokat okozhat, ami a fent jelzett beláthatatlan következményekkel járhat.

Anyagiak hiányában a rádió 2010-ben a tervek ellenére nem tudta megvalósítani a felső­szöl­nöki átjátszó adó antennarendszerének cseréjét sem, mely erre igencsak rászorul.

 

A GYED-en lévő munkatárs közelgő visszatérése a munkahelyére (munkabére nem lesz megtakarítható), a pályázati rendszer nehézkessége, szerteágazó volta, a sokasodó műszaki problémák, a küszöbön álló digitális átállás, az évek óta halogatott műsoridő-bővítés, forráshiány miatt a rádió éves költségvetési tárgyalásai során egyre sokasodó viták, OSZÖ-hatá­roza­t a rádió ellen esetlegesen foganatosított végelszámolásról, annak szorgalmazása, hogy az éves költségvetések „félpénzből” állíttassanak össze stb., mind-mind egyre szignifikánsabban jelzik az évek óta minduntalan és mindhiába hangoztatott érvet, hogy ötvenszázalékos normatív állami támogatás mellett a Szlovén Rádió nem tudja kielégítő módon megtervezni éves költségvetéseit, s még kevésbé normálisan működtetni az intézményt. A műszaki szempontokat is figyelembe véve fenti normatívának legalább nyolcvan százalékosnak kellene lennie. A műszaki problémák súlyos következmények nélkül már nem halogathatók.

 

S végezetül, az elmúlt időszakban sor került APEH ellenőrzésre is, a hatóság a Szlovén Rádió 2009. évi pénzügyi tevékenységét vizsgálta. A közelmúltban megküldött vizsgálati jegyzőkönyvében nem állapított meg semmilyen szabálytalanságot.

 

 

 

 

Mukics Ferenc sk.

ügyvezető-főszerkesztő

55/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat        Szlovén Rádió KNKFT. 2010. évi beszámolójának elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 14 298 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2010. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján az összes bevételét 29 964 e Ft; összes ráfordítását  34 156 e Ft összegben – 4 192 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú  kiegészítő – 1.sz. mellékletek szerint.

 

Felelős: Ropos Márton OSZÖ elnök, Mukics Ferenc ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.)

Közzétételi kötelezettség a 89/2009. (IX.15) OSZÖ határozat alapján. 

 

Határidő: 2011. április 18.

 

56/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat        Szlovén Rádió KNKFT. vonatkozásában beruházási tevékenysége

                                                                      fedezésére pályázat benyújtása

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése támogatja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat pályázatot  nyújtson be A WEKERLE  SÁNDOR ALAPKEZELŐHÖZ ,,KISEBBSÉGPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA” előirányzat igénybevételéhez ,,Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása” tárgyában a Szlovén Rádió (Radio Monošter) felhalmozási költségeinek finanszírozására (digitális keverőpult és digitális mikrohullámú-adó beszerzésére) Az OSZÖ Közgyűlése a nevezett pályázat benyújtásához a megvalósításhoz szükséges összeg 10 %-ának megfelelő önrész elkülönítését, illetve rendelkezésre bocsátását engedélyezi.

 

Felelős: elnök, ügyvezető-főszerkesztő

Határidő: 2011.április 29.

 

57/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Szlovén Rádió KNKFT. FB elnökének 2010. évi beszámolója

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.  Felügyelő Bizottsága elnökének 2010. beszámolóját a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága – jelenlegi összetételében- 2009. május 29-én került megválasztásra a közgyűlés által.

Az ülések helye: A Szlovén Rádió Kht. székhelye, Szentgotthárd (renkívüli eset vagy külön indokolt indítvány kivételével)

A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjai:

                1. Bartakovics Attila FB elnök

                2. Varga Georgina FB tag

                3. Windisch Ildikó FB tag

A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjében megfogalmazott tervezett évi négy alkalommal történő üléséből 2010. évben 4 alkalommal ült össze.

A Felügyelő Bizottság 2010. február 16 i ülésén a következőkre került sor:

1. a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi költségvetése módosításának véleményezésére.

 

Az FB a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi költségvetésének módosítását szakmailag áttekintette és a kiadási és bevételi összegének 35 394 e Ft- ra – a jegyzőkönyvhöz csatolt 1b. sz. melléklet szerint- módosítását ajánlotta elfogadásra  egyhangúlag a közgyűlésnek.

2. a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetés véleményezésére

Az FB a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. – mint az OSZÖ kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság- 2010. évi költségvetésének kiadási- bevételi összegét 18 827 648 Ft- tal (a a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. sz. melléklet szerint) javasolta elfogadásra a közgyűlésnek, azzal, hogy az ügyvezető dolgozzon ki intézkedési tervet, amivel ez a költségvetés tartható.

Továbbá kérte, hogy az év közben realizált pályázati támogatási összegekről az ügyvezető igazgató folyamatosan tájékoztassa az OSZÖ elnökét és a Felügyelő Bizottságot.

3. egyéb javaslatok megfogalmazására:

- az FB javasolta, hogy a tulajdonos végeztessen hallgatottsági felmérést a rádióval, hogy kiderüljön milyen „fogyasztói” kört lehetne megcélozni a reklámokkal.

Esetleg hogyan – milyen műsorokkal- lehetne jobban a fiatalokat, mint hallgatókat megcélozni, ezzel is bázisát képezve egy reklámtevékenység célközönségének.

-  az FB javasolta a taggyűlésnek, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. esetén a főszerkesztői munkakör és az ügyvezetői megbízatás – és ehhez kapcsolódó bér, illetve díjazás- kerüljön szétválasztásra. Illetve az Alapító okirat módosításra az ügyvezető megbízásának idejére (maximum 1 évre) vonatkozóan.

- az FB javasolta a taggyűlésnek, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. esetén a könyvvizsgálói feladat ellátására vonatkozó kiírás az előterjesztés szerint kerüljön kiírásra az OSZÖ honlapján és a közgyűlés által javasolt egyéb médiában.

 

A Felügyelő Bizottság 2010. március 10 i ülésén a következőkre került sor:

A szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának megtárgyalására, véleményezésére

 

A FB a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.  2009. évi költségvetési beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását áttekintette, megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a közgyűlésnek

a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett pályázatok áttekintésére, javaslat tételére

 

Az elnök tájékoztatta a következőkről a jelenlévőket: »az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet esetében a felügyelőbizottság létrehozása és könyvvizsgáló választása kötelező. A könyvvizsgáló cégre, illetve személyre az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének. E feltételt a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során figyelembe kell venni, és arra az eljárást megindító hirdetményben, ajánlati, ajánlattételi felhívásban is hivatkozni kell.«

Az FB a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatának ellátására beérkezett páláyzatokat áttekintte és – az ügyvezetéssel egyetértésben- egyhangúlag Kertész Dezső pályázatát javasolta támogatásra. 

A Felügyelő Bizottság 2010. október 18 i ülésén a következőkre került sor:

A szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. év (háromnegyedéves) költségvetés teljesítésének megtárgyalására

 

Az FB a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. év (háromnegyedéves) költségvetés teljesítését áttekintte és – a jegyzőkönyvhöz csatolt 1a. és 1b. sz. mellékletek és az elhangzott kiegészítés szerint – egyhangúlag elfogadta az ügyvezető beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság 2010. december 10 -i ülésén a következőkre került sor:

a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottsága 2011. évi munkatervének megtárgyalására

Az FB a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. évi munkatervét a a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet szerint fogadta el.

2011. évben is már két alkalommal (2011. február 4-én és 2011. április 15-én) ülésezett a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, mely ülések eredményéről a 2011. évi beszámolóban kerül sor a részletes tájékoztatásra.

Az elnök tájékoztatja a T. Közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság, a tulajdonos (az Alapító) érdekeinek szem előtt tartása mellett igyekszik javaslatait meghatározni és a tulajdonos döntéseinek megfelelően felügyeli a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működését.

Szentgotthárd, 2011. április 18.                                              

                                                                                                                                             Bartakovics Attila

                                                                                                                                                    FB elnök

 

 

58/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Az OSZÖ és költségvetési szervei számviteli politikájának elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat  Közgyűlése az OSZÖ és intézményei számviteli politikáját, a pénzügyi,- gazdasági szabályzatok gyűjteményét és a számlarendjét 2011. január 1-i hatállyal fogadja el.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

59/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Az OSZÖ 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság illetve a könyvvizsgáló által véleményezett- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LVXXVII. törvény 39/D. §. (1); 39./G.§. (4) bekezdése; az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 40. § (6) bekezdése -, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról – a könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott egyszerűsített éves költségvetési beszámoló alapján- az alábbi határozatot alkotja.

A határozat hatálya

A határozat hatálya kiterjed az Országos Szlovén Önkormányzatra és költségvetési szerveire

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét teljes körűen az 3.1. számú melléklet tartalmazza.

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

III.  A Közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010.  évi teljesített költségvetési

kiadási főösszegét            75.530 e Ft       

bevételi főösszegét        80.218 e Ft

állapítja meg.

A  teljesített költségvetési bevételek

IV. Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi teljesített- továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.2. számú melléklet tartalmazza.

V. Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3.3. számú melléklet tartalmazza.

 

A teljesített költségvetési kiadások

VI. (1)   Az önkormányzat és költségvetési szervei – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzatai szerint- teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Közgyűlés a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:                          37.814 Ft

Ebből:

személyi jellegű kiadások                             18 032  e Ft

munkaadókat terhelő járulékok                     4 540  e Ft

dologi és egyéb folyó kiadások                     14.329 e Ft 

speciális célú támogatások                                913  e Ft

A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei  működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VII. Felhalmozási előirányzatok

(1)          Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei teljesített

        felhalmozási kiadásai összesen:      27.287 e Ft.

    -  a beruházások teljesített előirányzata              512 e Ft

(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat hiteltörlesztésének teljesített kiadásai összesen:

- rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak       26 775 e Ft

 (3)         Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését feladatonként az 3.4. számú melléklet tartalmazza.

VIII. Felújítási előirányzatok

(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerve teljesített felújítási előirányzatának kiadásai összesen:                              1.084 e Ft

(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatának teljesített kiadásait célonként a 3.5. számú melléklet tartalmazza

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei tartaléka

IX. Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei fel nem használt tartaléka összesen: 2.896 e Ft, ebből

- általános tartalék:-

- céltartalék: 2.896 e Ft

X. Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei összes teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 3.6.  számú melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési létszámkeret az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinél

XI. (1) A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált  létszámkeretét a munka törvénykönyve alapján  5 főben hagyja jóvá  az alábbiak szerint:

 - teljes munkaidős: 3 fő

    – szellemi foglalkoztatott: 2 fő

    – fizikai foglalkoztatott: 1 fő

- részmunkaidős: 2 fő

    – napi 4 órában foglalkozatott: 1 fő

    – napi 2 órában foglalkoztatott: 1 fő

 (2)         Az Országos szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszám-előirányzatát a közgyűlés a 3.3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

XII. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa

A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodása során keletkezett hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 11. 327 e Ft-ban került jóváhagyásra.

A jóváhagyott pénzmaradványt a 3.7. sz. melléklet szerint használta fel.

 

XIII. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2010. évi vagyongazdálkodásának teljesítése

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodásának jövedelmi, vagyoni helyzetét a következők szerint hagyja jóvá:

Eszközök: 104.370 e Ft

Források: 104.370 e Ft.

A jóváhagyott mérleg kimutatást a 3.8 sz. melléklet tartalmazza.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal, illetve a közzététel május 15- ig a Magyar Közlönyben; 

                                           június 30- ig Állami Számvevőszék felé.

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

az ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT és költségvetési szervei

2010. évi költségvetési beszámolójához

 

1.            Az önkormányzat rövid bemutatása

Az Országos Szlovén Önkormányzat 1995 márciusában alakult.

Az önkormányzat képviseletére Ropos Márton elnök jogosult (lakcím: 9985 Felsőszölnök, Fő u. 18.).

Az önkormányzat 9985 Felsőszölnök, Templom út 8. cím alatt működik.

Adószáma: 18883893-1-18

Statisztikai számjele: 18883893-9499-351-18

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalát a Magyar Államkincstár 2009. 06.04-el törzskönyvi nyilvántartásba vette.

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, működésének forrásai a következők:

Megnevezés

Összeg e Ft-ban

Állami támogatás

41.600

Támogatásértékű bevétel:

- MEH- től: Kühár Emlékház megnyitó rendezvényre: 641 e Ft                

OKM-tól: szlovén nyelvi szaktanácsadó 600.000 Ft

TÁMOP 3.4.1. pályázat előlege

 

5 251

Működési célú pénzeszköz áh-on kívülről

Magyarországi Szlovének Szövetsége:

- Kühár Emlékház belső világításának kialakítása

- Porabska pesmarica nyomdai előkészítése

2 014

Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel:

- SI_HU – 1-1-005/04 pályázat 10 %-os előlege

 3 855

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről EU ktv- ből

26 073

Intézményi működési bevételek

716

2009.évi pénzmaradvány

709

Összesen:

80.218

 

A táblázatban nem szereplő tételekről:

2009 évben a Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013 program keretében pozitívan került elbírálásra a „Szomszéd a szomszédhoz” elnevezésű pályázat, mely elemeinek teljesítésére a SI_HU-1-1-005/04 számú támogatási szerződés alapján az OSZÖ a SAVARIA Takarékszövetkezetnél 30 820 e Ft hitelkeretet nyitott, amelyből 26.775 e Ft összeg 2010. december 31-én visszafizetésre került; 4 045 e Ft a SI- HU pályázat egyéb elemeinek 85 %-os finanszírozására – rendelkezésre állási díj nélkül- fennálló hitelkerete.   

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4553 e Ft, amelyből 4 010 e Ft a TÁMOP 3.4.1. pályázat előlege; 543 e Ft a SI- HU -1-1-005/04 pályázat fel nem használt előlege.

Függő tételek között jelenik meg 741 e Ft nettó bér, 2 804 e Ft összegben a SI-HU pályázat 2010. évben nem realizált 85 %- os összege.

Az OSZÖ a 119/2009.(XI.27.). OSZÖ határozattal elfogadta a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) alapító okiratát, mely hatályba lépésének, illetve az intézményvezető – múzeum pedagógus kinevezésének időpontja 2009. december 15.

Az intézmény 2010. március 2- a óta rendelkezik működési engedéllyel. 2010. évben a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött szerződés alapján megvalósult a kiállítás rendezés és a kutatószoba kialakítása; illetve a kiállításhoz szükséges vitrinek beszerzése. (a tevékenységek megvalósításának alapja a SI_ HU- 1-1-005/04 számú szerződés volt) A 2010. szeptember 11-óta hetente háromszor négy órában, illetve előzetes egyeztetés szerint megtekinthető az egyháztörténeti és néprajzi kiállítása.

 

Az intézmény 2010. december 15- e óta határozatlan időre kinevezett – részmunkaidős- múzeumpedagógus- tájház- vezető irányítja.

Az önkormányzat 1997. évben alapvető feladatai támogatása céljával – a Magyarországi Szlovének Szövetségével és Szentgotthárd- Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzatával közösen- létrehozta a Szlovén Rádió Közhasznú Társaságot, melynek jelenleg egyedüli tulajdonosa. A 2009. június 23-i átalakulása óta a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik. (székhelye és működési helye 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.)

A közhasznú tevékenységet ellátó KFT. éves beszámolója alapján megállapítható, hogy az alapítási – könyv szerinti jegyzett tőkét meghaladó saját vagyonnal rendelkezik.

 

2.            A Számviteli Politika főbb vonásai

Az önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítésére kötelezett. A könyvvezetési kötelezettségnek a kettős könyvvitel keretében tesz eleget.

Az eszközöket a számviteli törvény előírásainak megfelelően, tényleges beszerzési értéken tartjuk nyilván.

A könyvelés SZÁMADÓ  könyvelési program segítségével PC-n történik.

A  könyvelésbe nem integrált analitikus nyilvántartások vezetése kézi úton történik.

A költségvetési kötelezettségek bevallása havonta, illetve éves szinten, míg a költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése havonta történt.

 

Az értékcsökkenés elszámolása, tárgyi eszközök, befektetett eszközök

Az önkormányzat a számviteli törvényben  meghatározott elszámolási lehetőséggel élve és  a számviteli politikájában meghatározottak szerint, a tervezett elhasználódásnak megfelelően számolja el az eszközök értékcsökkenését.

A 100.000,- Ft egyedi érték alatti eszközöket beszerzésükkor egy összegben elszámoltuk.

A 100.000,- Ft érték feletti eszközök elszámolása a bruttó értékre vetítetten, lineárisan, a számviteli törvényben meghatározott amortizációs kulccsal történik, figyelemmel a számviteli politika maradványértékre vonatkozó előírásaira.

Az önkormányzat tulajdonát képező immateriális javakat a számviteli törvény előírásainak megfelelően amortizáljuk.

 

 

A tárgyi eszközök és immateriális javak éves forgalmi és elszámolási adatait az alábbi táblázat mutatja be (eFt):

Bruttó érték

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

602

232

0

 834

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

82 229

1 190

0

83 419

Gépek-berendezésekés felszerelések

2576

174

0

2. 750

Járművek

4 062

0

0

4.062

Tartós részesedés

3.000

0

0

3.000

Értékpapír

4 478

561

0

5 039

Forg.célú értékpapír

6 828

2 601

 

9 429

Összesen

103 775

4 758

0

108 553

   Értékcsökkenés

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

255

157

0

412

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6 435

1655

0

8 090

Gépek-berendezésekés felszerelések

2103

272

0

2 375

Járművek

870

813

0

1 683

Tartós részesedés

0

0

0

0

Értékpapír

0

329

0

329

Összesen

9 663

3 226

0

12 889

 

 

  Nettó érték

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

347

232

157

422

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 75 794

1190

1 655

 75 329

Gépek-berendezésekés felszerelések

473

174

272

375

Járművek

3192

0

813

2 379

Tartós részesedés

3.000

0

0

3.000

Értékpapír

 4 478

561

329

 4 710

Forg.célú értékpapír

 6 828

2 601

0

9 429

Összesen

94 112

4 758

3 226

95 644

 

A befektetett pénzügyi eszközök közül 3.000 eFt-os összegben szerepel a fentebb írt Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.

A számlavezető banknál forgatási célú értékpapír került vásárlásra, melynek év végi értéke 9 429 288 Ft.

3.            Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete

Megnevezés

2008

2009

2010

Befektetett eszközök

48 799

95,17%

87 284

92,05%

86 215

82,61%

Forgóeszközök

2 476

4,83%

7 536

7,95 %

18 155

17,39 %

Aktív időbeli elhat.

0

0%

0

0,00%

0

0,00%

Eszközök összesen

51 275

100,00%

94 820

100,00%

104 370

100,00%

 

 

Megnevezés

2008

2009

2010

Saját tőke

50 777

99,03%

60 261

63,55%

81 484

78,07 %

Tartalékok

417

0,81%

7 536

7,94 %

18 155

17,40%

Kötelezettségek

81

0,16%

27 823

28,51%

4 731

4,53 %

Passzív időbeli elhat.

0

0,50%

0

0,00%

0

0,00 %

Források összesen

52 275

100,00%

94 820

100,00%

104 370

100,00%

 

4. Tisztségviselői információ

Az önkormányzat választott tisztségviselői díjazásban részesültek, melynek összege a 2010-es évben: 7 341 eFt volt.

 

5. Pénzmaradvány alakulása

I.  A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:

          A: 2010 évi záró pénzkészlet: + 5.181 e Ft

          B:  Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege: +9 429 e Ft

          C:  Egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege:+3 545 e Ft

          D: Előző évben ( években) képzett tartalékok maradványa: -6.828 e Ft

           F:Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 11 327 e Ft

           J: Módosított  2010. évi pénzmaradvány: 11 327 e Ft

 

 

II.  A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

 

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány:  11 327 eFt.

 

Ebből:

- működési célú pénzmaradvány:           11 327 eFt,

 

A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:

(Indoklás)

Rábavidéki énekeskönyv szerkesztésére,lektorálására, kiadására

2010 évben bútorzat vásárlásának 85 %-ra

TÁMOP pályázat megvalósítására,

2011. évi költségvetés működésére

 

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

112-2/2010. számú vállalkozási szerződés TOSO Kft. : 688.000 Ft

SI-HU pályázat 85 %-a: 2.804.000 Ft,

Rábavidéki énekeskönyv kiadására előleg: 542 000 Ft

TÁMOP pályázat: 6 907 000 Ft

 

6.            Mérlegbeszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések

A mérlegbeszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt. A beszámolóval szemben megfogalmazott követelmények tartalmi és formai vonatkozásban is érvényesülnek.

Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.

Az önkormányzat mérlege 2010. december 31-én nem tartalmaz 5 évnél hosszabb idejű kötelezettséget, valamennyi kimutatott kötelezettség rövid lejáratú

A beszámoló nem tartalmaz mérlegen kívüli tételeket, hátrasorolt eszközöket és kötelezettségeket.

A mérleg az önkormányzat valamennyi ismert követelését és kötelezettségét tartalmazza.

Az önkormányzat bér- és létszámhelyzete

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei létszámkerete a következő:

1 fő főállású hivatalvezető,

1 fő főállású pénzügyi-és adminisztratív előadó,

1 fő főállású gondnok- gépkocsivezető,

1 fő részfoglalkozású tájház- vezető- múzeumpedagógus,

1 fő részfoglalkozású takarítónő

 

A minden hónapban rendszeresen díjazott tisztségviselők létszáma 5 fő, átlagosan 4 fő.

Egyéb információk

 

Az önkormányzat kutatási és kísérleti fejlesztést nem végzett, környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek nem terhelik

 

 

60/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Az OSZÖ belső ellenőrzési vezetője 2010. évi beszámolójának

                                                                       elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat  közgyűlése Doncsecz Gábor belső ellenőr 2010. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 3a. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenység gyakorlása a többször módosított, 2004. augusztus 1-től hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint látja el, melynek összeállítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A §-a valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzésről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően zajlik.

A Kézikönyv tartalmazza mindazon jogokat és kötelezettségeket, melyet a függetlenített belső ellenőrt érintik és melyeket követni köteles. Ezen felül szerepelnek benne az ellenőrzési tevékenységhez szükséges dokumentációk, az irat- és jelentésminták, a vizsgálatok előkészítésének, lebonyolításának, zárásának szabályai.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

 

Az Országos Önkormányzatnál az éves terv összeállítását – az előző év gyakorlatához hasonlóan – kockázatelemzés alapozta meg, a tervezett és végrehajtott vizsgálatok közül 2 magas kockázatú területekre irányultak. Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak az önkormányzat munkatársai, az elnök, valamint az önkormányzat képviselői által összeállított ellenőrzési javaslatok, valamint a korábbi ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, hogy a legmagasabb kockázatú területeket ellenőrizzük le az év folyamán.

 

Az ellenőrzési mérleg szerint a tervezett (2 ellenőrzés) ellenőrzésből legmagasabb arányú (50%) egy célvizsgálat, valamint egy téma vizsgálat volt. Az év során végrehajtott (2 ellenőrzés) közül a legmagasabb arányú (50%)a célvizsgálat, valamint egy téma vizsgálat volt. Megbízhatósági ellenőrzés 2010. év során nem fordult elő, valamint a informatikai rendszer ellenőrzés sem került lefolytatásra.

 

Elmaradt ellenőrzés az év folyamán nem fordult elő.

 

Soron kívüli ellenőrzés nem volt az év folyamán.

 

Terven felüli ellenőrzés nem volt.

Az összes tervezett ellenőrzés (2 db) 60 ellenőri napot igényelt volna a terv alapján. A lefolytatott (2 db) ellenőrzés összesen 72 napot vett igénybe, egy vizsgálatra átlagosan 36 napot vett igénybe. A tervezett éves ellenőri napok száma 70 nap volt.

A vizsgálatok előkészítését, lefolytatását az előírásoknak megfelelően végeztem el. Valamennyi vizsgálat az általam elkészített és a munkaszervezet vezetője által jóváhagyott Vizsgálati programban meghatározott ellenőrzési tematika alapján zajlott. Minden esetben rendelkeztem a munkaszervezet vezetője által aláírtMegbízólevéllel, melyet az ellenőrzött szervezeti egységek vezetőinek bemutattam a vizsgálatok kezdetekor. A megállapításaimat Ellenőrzési jelentésben foglaltam össze, melyben részletesen vázoltam az ellenőrzések tapasztalatait, az észrevételeket és javaslatokat. Az ellenőrzések zárásaként a vizsgálati dokumentáció egy-egy példányát a hozzá tartozó Nyilatkozattal együtt az intézményvezető, illetve az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője kézhez kapta, egy példányt pedig én őrzök a Belső ellenőrzési kézikönyv által előírt nyilvántartás szerint.

Az elkészített belső ellenőrzési jelentések szinte minden esetben tartalmaztak a tapasztalatok alapján javaslatot, melyeket megvalósíthatónak tartottak.

Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket

Az Országos Szlovén Önkormányzatnál a belső ellenőri tevékenységet megbízási szerződéssel, függetlenített belső ellenőrként látom el 2008. novembere 1. óta, tevékenységemet a munkaszervezet vezetőjének közvetlenül alárendelve végeztem.

 A belső ellenőrzési egységek létszámhelyzete

A Ber.11.§ (1) bekezdés előírásainak eleget téve felsőfokú tanulmányokat folytattam a Kodolányi János Főiskola gazdálkodási szakán (államháztartás gazdálkodása szakon), a diploma megszerzésének időpontja 2006. júniusa volt, végzettségem közgazdász.

 A 18/2009. (X.6.) PM rendelet előírásainak megfelelően 2009. novemberében elvégeztem a kötelező szakmai továbbképzést, majd a rendelet előírásainak megfelelően 2010. január 27. napján 5112959 regisztrációs számon a belső ellenőrök tevékenységét végzők nyilvántartásába felvettek. Ezáltal a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához engedéllyel rendelkezem.

2.4.1. Idegen nyelvi képzés: Német középfokú államilag elismer nyelvvizsgával rendelkezem, emellett angol nyelvből társalgási szintet értem el.

2.4.2. Informatikai képzés: Középfokú szoftverüzemeltetői vizsgával rendelkezem (Okj-s azonosító szám: 52-4641-03)

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlenség biztosított, az év során a belső ellenőrzés funkcionális függetlenség nem sérült.

2.6. A 2010. év során nem léptek fel olyan tényezők, melyek akadályozták volna a belső ellenőrzés végrehajtását.

2.7. A 2010. év során összeférhetetlenségi eset nem történt.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége megfelel az előírásoknak, és a vonatkozó standardoknak. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat, és megállapításokat minden esetben elfogadták az ellenőrzött szervezeti egységek. Az ellenőrzések során több esetben is tettem ajánlásokat, melyek minden esetben megvalósíthatóak voltak.

 

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők az év során nem fordult elő.

2.10. Az ellenőrzési dokumentáció nyilvántartását a Belső Ellenőrzési Kézikönyv által meghatározott formában készítettem el, azaz a nyilvántartás tartalmazza az ellenőrzött szervezeti egységek megnevezését, az elvégzett ellenőrzésének témájának meghatározását, az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontját, a jelentősebb megállapításokat és javaslatokat, illetve az intézkedési tervek végrehajtását.

 

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, és javaslatai

1./ A pályázati támogatási szerződések felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzés során nem csak az Országos Szlovén Önkormányzat által kiírt pályázatokon részt vett kisebbségi önkormányzatok, valamint egyesületek vizsgálata történt meg, hanem azon pályázatok ellenőrzését is elkészítettem, amelyen az OSZÖ indult mind pályázó.

A Országos Szlovén Önkormányzat által kiírt pályázatok ellenőrzése:

A pályázati kiírás szerint az OSZÖ elkötelezett a szlovén kisebbségek támogatásában: „Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és szervei a Nemzeti és Etnikai Kissebségek jogairól szóló törvény, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzata előírásaiban foglaltak szerint továbbra is feladatának tekinti az általa képviselt szlovén kisebbség – anyanyelv, kulturális, politikai, gazdasági területen megvalósuló – képviseletét, a nemzetiségi önazonosulás és a kulturális identitás elmélyítése érdekében történő támogatását az esélyegyenlőség és a nyilvánosság jegyében” A 2009. évi pályázatási rendszert az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a 105/2008. (XII.19.) sz. határozatával fogadta el.

A pályázati kiírásban az önkormányzat négy nagy csoportra bontotta a támogatások formáját, valamint ezen csoportokat további alfejezetekre:

Anyanyelv ápolás

Anyanyelvi kulturális programok támogatása

Szlovén anyanyelvű egyházi élet

Gazdasági élet

A pályázati kiírás tartalmazta a leadáshoz szükséges formai, és tartalmi elemeket: „A pályázat fontos eleme, hogy a támogatás elnyerése érdekében a támogatási kérelmet csak a kiírás mellékleteként lehet megszerezni. A támogatási kérelmet csak ezen mellékelt űrlapon lehetett beadni. Fontos, hogy szerepeljen rajta a szervezet vezetőjének aláírása, valamint a szervezet pecsétlenyomata. Ugyancsak kikötés volt, hogy a pályázati beadást mind magyar, mind szlovén nyelven meg kellett tenni. Amennyiben ezen kitételeknek nem felelt meg a kiírásnak, úgy a pályázati kérelem nem jutott az OSZÖ közgyűlése elé.”

Az ellenőrzés során ezen részben több hiányosságot is találtam, amelyeket azóta már pótoltak a szervezetnél. A hiányosságok nem voltak jelentős mértékűek, és nem befolyásolták a pályázat lebonyolítását, valamint visszafizetési kötelezettségeket sem hordozott magában. Leginkább formai hibák voltak.

Pályázatok, amelyen az OSZÖ vett részt:

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2009.-ben nemcsak pályázatokat írt ki, és bírált el, hanem saját maga is indult pályázatokon. 2009. évben összesen 9. pályázaton nyert el támogatást, összesen 18.088.980 Ft. értékben.

Az elnyert támogatások listája:

sorszáma

Támogatás célja

Támogatási összeg (Ft)

Támogató

1.

Felsőszölnöki paplak vásárlása

15.000.000 Ft

Miniszterelnöki Hivatal

2.

szlovén nyelvi szaktanácsadó költségeinek finanszírozása

1.000.000 Ft

Oktatási és Kulturális Minisztérium

3.

Szlovén Rádió működési költségei (Antenna Hungaria bérleti díja)

1.630.980 Ft

Miniszterelnöki Hivatal

4.

Szlovén Nap – a szlovén kisebbséget érintő témában rendezett oktatási tanácskozás (Szülői kézikönyv kiadása)

 

150.000 Ft

Magyar Nemzeti és Etnikai Kissebségekért Közalapítvány

5.

Részvétel a Vas megyei Nemzetiségi Fesztiválon – rendezvényszervezés

48.000 Ft

Vas Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Külügyi Bizottsága

 

6.

„Gazdasági Fórum – Rába vidék gazdasági életének fejlesztése, mint a helyi szlovén közösség fennmaradásának esélye”

 

60.000 Ft

Vas Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Külügyi Bizottsága

7.

www.slovenci.hu honlap karbantartása

70.000 Ft

Magyar Nemzeti és Etnikai Kissebségekért Közalapítvány

8.

a Vas megyei Nemzetiségi Fesztivál költségeinek finanszírozása

45.000 Ft

Vas Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Külügyi Bizottsága

9.

Nemzetiségi nap

85.000 Ft

Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat.

 

Az ellenőrzés során véletlenszerű kiválasztással 3 pályázatot ellenőriztem. A választás a Vas Megyei Nemzetiségi Fesztivál költségeinek finanszírozásra elnyert pénz, a Szlovén Nap költségeinek finanszírozására elnyert pénzek, valamint a www.slovenci.hu honlap karbantartására elnyert támogatási összeget vizsgáltam.

 

Összességében megállapítható, hogy a támogatás elszámolása minden esetben megfelelt a támogatási szerződésben leírtaknak. A rendezvény lebonyolítása megtörtént, az arra kapott támogatással az önkormányzat elszámolt.

 

2./ A tájház elindulása, a működési szabályszerűségek vizsgálata

A Kühár Emlékház ellenőrzése során hibával, hiányosságokkal nem találkoztam. Az Emlékház beszerzése, kialakítása, megnyitása, fenntartása minden esetben a jogszabályok szerint zajlott, és zajlik most is. Fontos megemlíteni, hogy a Szlovén Tájház 2010. március 2. –án kapott működési engedélyt, és még egy évet sem volt nyitva. Ezért úgy gondolom, hogy a tájház jelenlegi működése mindenképpen megfelelő az eltelt időt tekintve.

A jövőbeni fenntartása is megoldott, és jól látható a jelenlegi látogatói számokból is, hogy a tájház iránt nagy az érdeklődés, mind Magyarországról, mint pedig a környező országokból. Éppen ezért a tájház kialakítása, üzemeltetése, és megvalósítása egy fontos feladat, és a jövőben is annak kell lennie.

A tájház rendelkezik minden fontos irattal, és dokumentummal. A biztosítást megkötötték, a működéshez szükséges humán erőforrást biztosította a fenntartó. A múzeumban található tárgyakat pedig a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága égisze alatt lett rendszerezve.

Összességében a Kühár Emlékház megvételével, és kiállító térré alakításával az Országos Szlovén Önkormányzat a helyben élő szlovén kisebbség, valamint a magyar és a szlovén állampolgárok számára is egy olyan helytörténeti, és néprajzi kiállítást tudott nyújtani, ami már régóta váratott magára.

 

4. Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel 2010. év során.

 

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az év során nem került sor a kontrollrendszer javítását célzó megállapításra, valamint a belső ellenőrzés azt nem tartotta szükségesnek. Véleményem szerint az önkormányzatnál működő kontrollrendszer megfelel mindazon követelménynek, amelyek elősegítik és érvényesítik az egy önkormányzat működésében a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

A 2010. évben több megállapítást, és javaslatot is tett a belső ellenőrzés (a két ellenőrzés során csak a pályázati pénzek felhasználásáról szóló ellenőrzés során tett javaslatokat). Ezeket minden esetben elfogadta az önkormányzat közgyűlése, és intézkedéseket is követték a megállapításokat.

 

Szentgotthárd, 2011. április 7.

 

Doncsecz Gábor

                                                                                                    belső ellenőr

 

 

61/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         A Kühár Emlékház vezetője 2010. évi beszámolójának elfogadása

                                                                                                                                 Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető- múzeumpedagógus 2010. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 3b. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

                A KÜHÁR EMLÉKHÁZ (SZLOVÉN TÁJHÁZ) 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2010. március 2. –a óta rendelkezik működési engedéllyel, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya bocsájtott ki. 2010. szeptember 11-i megnyitása óta kedd- csütörtök- szombati napokon (illetve egyeztetés szerint) várja a látogatókat.

2010. év I. negyedévében – az ERFA pénzügyi támogatása alapján, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött szerződés keretében megvalósult szakmai irányítás mellett-  az egyháztörténeti és néprajzi kiállításhoz szükséges dokumentumok és gazdálkodási eszközök felkutatására került sor Felsőszönökön, illetve a Rábavidéki szlovén falvakban. Áprilisban és májusban az iratok és eszközök összegyűjtése valósult meg (ezen egyháztörténeti és néprajzi emlékek kölcsönszerződés alapján képezik a kiállítás anyagát).   

Az egykori plébánia meglévő bútorzata mellett, a kiállításra került régi dokumentumok, képek és könyvek elhelyezésére álló és fekvő vitrinek, a kutatók számára hozzáférhetővé tett dokumentumok tárolására pedig könyvespolcok (levéltári polcok) és könyves-szekrények kerültek beszerzésre a Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013 „Rábavidék és Goričko kultúrájában összefonódva” projekt – címe: „Szomszéd a szomszédhoz” keretében.

2010. júniusában felújítási munkák zajlottak a Kühár Emlékházban (műtárgyraktár kialakítása- hidegburkolás, festés –a nevezett helyiségben, illetve a kiállítótér több helyiségében és a néprajzi kiállítóban is).

2010. június- júliusában az összegyűjtött tárgyi emlékek tisztítására, konzerválására, illetve restaurálására került sor. 2010. július 15-én a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának muzeológusai a megrendezett egyháztörténeti és néprajzi kiállítást átadták, illetve az egyháztörténeti kiállítótérben elhelyezésre kerültek a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumból kölcsönzött tárgyak is.

2010. szeptember 11-én került sor a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) ünnepélyes megnyitójára. Az állandó kiállításról kiállítás-vezető kiadvány került kiadásra (szerk.: Mukicsné Kozár Mária). A nyitástól számított 4 hónapon belül a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola tanulói számára 8 alkalommal szlovén népismereti óra megszervezése és lebonyolítása valósult meg.

Az intézmény hivatalos megnyitója óta folyamatosan érkeznek a hazai és külföldi látogatók. 2010. szeptemberében 454-en, októberben 331-en; novemberben 169-en; decemberben 2-en tekintették meg a kiállítást.

Az intézmény létszámkerete 2 fő. (2010. december 15-től 1 fő határozatlan időre kinevezett tájház-vezető- múzeumpedagógus; illetve 1 fő gondnok).

Az intézmény szakmai feltételei és tárgyi felszereltsége nemcsak a 2010. évben, hanem már a 2011. évben is fejlesztésre, illetve bővítésre került.

Az intézmény 2011. évi elfogadott költségvetése erejéig felújítási, beruházási munkálatok mielőbbi megkezdését tervezi, illetve a szakmai tevékenység folytatását, melynek keretében –többek között- múzeumpedagógiai foglalkozások, műhelymunkák kerültek és kerülnek lebonyolításra.

Az intézmény feltett szándéka, hogy a kiállításával és működésével a magyarországi szlovén közösség egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit őrizze és bemutassa az érdeklődők számára, ezzel is hozzájárulva a nyelvi, kulturális identitás és az anyaországi kapcsolatok erősítéséhez.

 

 

 

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2010. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Felsőszölnök, 2011. április 18.

 

Neubauer Zoltánné

tájház-vezető, múzeumpedagógus

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)

 

 

 

62/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Az OSZÖ Hivatala vezetőjének 2010. évi  beszámolójának elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat   közgyűlése az OSZÖ Hivatala nevében Kovács Anita hivatalvezető 2010. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 3c. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának

beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 37.§. (1) bekezdése, 39/A. §. (2) bekezdése; a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján elfogadta az OSZÖ Hivatalának Alapító okiratát, a Magyar Államkincstár 2009. június 4- én törzskönyvi nyilvántartásba vette az OSZÖ Hivatalát.

Az OSZÖ Hivatala 2010. 01. 01. óta önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működik. (a Hivatal statisztikai állományi létszáma 2 fő volt a 2010. évben)

Az Országos Szlovén Önkormányzatnál a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 39/G.§. (1) bekezdése alapján 2008. októbere óta – évenkénti belső ellenőrzési terv alapján – belső ellenőr vizsgálja a kiemelt kockázatú célterületeket és adott esetben készít intézkedési tervet. (a belső ellenőr 2010. évi beszámolója – és az ellenőrzési területekről: a Kühár Emlékház működési szabályszerűségének vizsgálata, illetve pályázati támogatások felhasználása – készített összefoglalója az előterjesztés mellékletét képezi)

Az Országos Szlovén Önkormányzatnál a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 39/G.§. (3) bekezdése alapján 2008. decembere óta könyvvizsgálói feladatokat lát el az OSZÖ- nál Juhász Katalin költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, megbízási szerződés alapján.

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 2010.évben határidőre fogadta el a 2011. évi munkatervét, költségvetési koncepcióját, belső ellenőrzési tervét; továbbá féléves és háromnegyed-éves pénzügyi beszámolóját. Ütemterv szerint sor került az OSZÖ költségvetésének módosítására.

A költségvetési adatszolgáltatás, közzététel (költségvetés, költségvetési beszámoló, Szmsz, alapító okirat módosítás) határidőre megtörtént. 

Könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztva kerül(t) elfogadásra, majd közzétételre az OSZÖ 2011. évi költségvetése és 2010. évi pénzügyi beszámolója.

2010. májusában módosításra került az OSZÖ Szervezeti és működési Szabályzata; az OSZÖ Hivatala Ügyrendje és OSZÖ pénzügyi és gazdasági szabályzatai (pénzkezelési, gazdálkodási, költségvetés tervezési és végrehajtási)

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2010. évben 10 közgyűlési ülés összehívásában és lebonyolításában vett részt, illetve intézkedett ezek jegyzőkönyvezéséről.

(összesen 112 OSZÖ határozat és 212 oldalnyi – mellékletek és előterjesztések nélküli- jegyzőkönyv született.)

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2010. évben négy Oktatási és Kulturális Bizottsági ülés lebonyolításában vett részt, illetve jegyzőkönyvezéséről intézkedett.

Aktívan közreműködött:

- kapcsolattartásban az OKB delegálttal

- rendezvények szervezésében (Szlovén Kultúra Napja; szavalóverseny; ösztöndíj átadás lebonyolítása, Kühár Emlékház megnyitó, megemlékezés a Szlovén Rádió fennállásának 10. évfordulójáról)

- a TÁMOP 3.4.1. pályázattal kapcsolatban egyeztető konzultációkon való részvétel, illetve ezek lebonyolítása, beszámolók készítése (Felsőszölnök, Szombathely, Budapest)

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2010. évben a Vagyonnyilatkozat – kezelő és Ellenőrző Bizottsága ülésének lebonyolításában vett részt, jegyzőkönyvezésről intézkedett; gondoskodott a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása feltételeinek biztosításáról.

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2010.évben öt Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülés lebonyolításában vett részt, jegyzőkönyvezéséről intézkedett. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2010.évben négy Felügyelő Bizottsági ülés lebonyolításában vett részt, jegyzőkönyvezéséről intézkedett.

A 2010- es év folyamán a következő vonatkozásban került sor pályázatok beadására, elszámolására

- a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkárság kezelésében lévő „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzat igénybevételére a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) működési költségeinek finanszírozására (elutasításra került)

       

- a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkárság kezelésében lévő „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzat igénybevételére a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) megnyitó rendezvényének támogatására (641 e Ft összegű utófinanszírozási támogatásban részesült)

- a Magyarországi Szlovének Szövetségéhez pályázat benyújtása a Kühár Emlékház belső világításának kialakításához (az igényelt összeg erejéig támogatásra került)

- Határon Túli Szlovének Hivatalához kérelem benyújtása a Rába-vidéki Énekeskönyv nyomdai előkészítésére vonatkozóan (MSZSZ-en keresztül, az igényelt összeg erejéig támogatásra került)

Az OSZÖ Hivatala a 2010. évben a következő pályázatok beadásáról és elszámolásáról intézkedett:

- Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a szlovén nyelvi szaktanácsadó költségeinek fedezése

- TÁMOP 3.4.1. nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázat ügyében Vállalkozói szerződés aláírására a Croatica KFT. –vel (2010. nyarától folyamatos egyeztetés szervezésére és/vagy bonyolítására helyben és Budapesten a  tevékenység megkezdhetősége érdekében) A pályázat kapcsán az első előrehaladási jelentés leadásra került és az előlegből az 1. ütem kifizetésre, valamint az elfogadott partneri jelentés alapján elfogadásra került.

- SI-HU pályázattal kapcsolatban folyamatos adatszolgáltatás (a beszámolási időszakban 2 partneri előrehaladási jelentés leadása), egyeztető konzultációkon való részvétel

Az OSZÖ intézményei vonatkozásában

2010. évben –az OSZÖ Hivatala közreműködésével- sor került a Szlovén Rádió:

- Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítására, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának elfogadására

- ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó előterjesztés előkészítésére

- könyvvizsgálói feladat ellátására vonatkozó előterjesztés előkészítésére

- 2010. évi költségvetés elfogadására vonatkozó előterjesztés előkészítésére

- 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadására vonatkozó előterjesztés előkészítésére

- négy FB ülés lebonyolítására, jegyzőkönyvezésére

- pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztés előkészítésére [Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkárság kezelésében lévő „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzat igénybevételére]

- a Szlovén Rádió működése 10. évfordulójáról történő megemlékezése előkészítésére

A (Kühár Emlékház) Szlovén Tájház létrehozásával kapcsolatban – az OSZÖ Hivatala részéről sor került:

- a működési engedély megszerzésére vonatkozó intézkedések megtételére

- ajánlati felhívás előkészítésére (tárlók, vitrinek beszerzése) és a tevékenység bonyolítására

- múzeumpedagógus- intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó előterjesztés előkészítésére

- a muzeológusi feladatok ellátásának segítésében való közreműködésre

- folyamatos kapcsolattartás a VÁTI- val (beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás, hiánypótlás)

- a beszámolási időszakban 2 partneri előrehaladási jelentés (és hiánypótlások) benyújtására a vezető partnerhez (mindkét beszámoló elfogadásra és pénzügyileg teljesítésre került: 2010. decemberében, illetve 2011. februárjában)

– közbeszerzési eljárás rendezése ügyében egyeztetéseken való közreműködésre, beszámolók, összefoglaló anyagok készítésére

- beruházási, felújítási munkálatok kivitelezésére vonatkozó előterjesztések, ajánlati felhívások előkészítésére, bonyolítására

Egyéb

- 2008. augusztusa óta működik és tájékoztatja az érdeklődőket az Országos Szlovén Önkormányzat tevékenységéről és rendezvényeiről a www.slovenci.hu honlap.

- Díjra jelölések előkészítése (Pro Cultura Minoritatum Hungariae- Vidám Barátok Amatőr Színjátszó-csoport; Vas Megye Kisebbségi Önkormányzatának Szolgálatáért Díj- Kissné Köles Erika képviselő)

- A 2010. év folyamán sor került az OSZÖ Hivatalában 2 db nyílászáró cseréjére, fűtéskorszerűsítésre – cserépkályha átépítéssel; vízvezetékrendszer részleges cseréjére.

- az OSZÖ Hivatala a beszámolási időszak folyamán a helyi, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezeteket igyekezett minden őket érintő jogszabály(változásról), pályázati lehetőségről tájékoztatni

- az OSZÖ Hivatala kisebbségi önkormányzati választások kapcsán a névjegyzékbe vételtől az országos kisebbségi önkormányzat megalakulásáig az érintettek tájékoztatása és a jelölő szervezettel való közreműködés révén vállalt tevékenységet

 

Felsőszölnök, 2011. április 18.

 

                Kovács Anita

hivatalvezető

 

63/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         SI-HU -1-1-005/04 pályázat alapján a Rábavidéki énekeskönyv

                                                                       kiadására beérkezett pályázat támogatása

64/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         SI-HU -1-1-005/04 pályázat alapján a Rábavidéki énekeskönyv

                                                                       kiadására beérkezett pályázatok elutasítása

 

65/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat  Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb                    eseményekről, lejárt határidejű hat-ról.

 

66/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Gazdasági vezetői kinevezés

67/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Könyvvizsgálói megbízási szerződés meghosszabbítása

68/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat      Együttműködési megállapodás aláírásra való felhatalmazása az elnöknek          

                                                       Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a

                                                       MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI

                                                       NEMZETI KÖZÖSSÉG, A MAGYARORSZÁGI

                                                       SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS

                                                       SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI

                                                       együttműködési megállapodást – – az előterjesztés

                                                       mellékletével megegyezően – jóváhagyja, megbízza

                                                       a  közgyűlés elnökét a megállapodás aláírásával. A

                                                       megállapodás a Felek aláírásával lép életbe.

                                              

                                                                           Felelős: elnök 

                                                                          Határidő: azonnal

                                                              

69/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Kisebbségi Támogatási Albizottságba való delegálás

az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kisebbségi Támogatási Albizottságba Krányecz Ferenc képviselőt delegálja.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

70/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Pénzügyi beszámoló elfogadása

71/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat         Hitelszámla megszüntetése

 

72/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat  Az OSZÖ Bizottságai ellenőrzéséről készült beszámoló megtárgyalása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Bizottságai működésének ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 1.sz. melléklet alapján fogadja el.

 

Felelős: Ropos Márton OSZÖ elnök

Határidő: 2011.06.03.

 

 

 

 

Jelentés

1, jogszabályi megfelelőség vizsgálata

Az ellenőrzés során a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, valamint az Országos Szlovén Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végeztem el az ellenőrzést.

1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól:

„35. §(6) Az országos önkormányzat az alakuló ülésen megválasztja a pénzügyi ellenőrző bizottságot.

Az Országos Szlovén Önkormányzat ezen jogszabályi előírásnak eleget tett. Az OSZÖ Közgyűlése a 2007. március 23-i alakuló ülésen megválasztotta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, aminek a tagjai lettek: Holecz Károly képviselő, Karba József képviselő, Nemes László képviselő. (9/2007. (III.23.) OSZÖ határozat)

„39/A. §(2) A közgyűlés szervei: az elnök, az – egy vagy több – elnökhelyettes, a bizottságok és a hivatal.

Az Országos Szlovén Önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelel. Az önkormányzat egy elnökkel, két elnökhelyettessel, 3 bizottsággal is rendelkezett a vizsgált időszakban.

„39/B. § (1) Az országos önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában részletesen szabályozza hivatala működését.”

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 37.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 2005. évi CXIV. törvény rendelkezései alapján megalkotta az SzMSz-ét. Az SzMSz teljes körű, és mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak. A módosított SzMSz hatálybalépésének ideje: 2009. január 1. A Közgyűlés a 17/2009. (III.20.) OSZÖ határozattal elfogadta.

„39/G. §. (2) Az országos önkormányzat köteles pénzügyi bizottságot létrehozni. A pénzügyi bizottság feladata az országos önkormányzatnál és intézményénél különösen: az éves költségvetési tervezetnek, a féléves és éves beszámoló tervezetének véleményezése, a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése és értékelése, a pénzügyi döntések (különösen hitelfelvételek) megalapozottságának vizsgálata, a pénzügyi jogszabályok és belső szabályzatok hatályosulásának vizsgálata. A bizottság a vizsgálatának megállapításait haladéktalanul a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés a jelentésről soron kívül dönt. A közgyűlés egyet nem értése vagy a döntés elmaradása esetén a bizottság megküldi a jelentést az Állami Számvevőszéknek.

Az Országos Szlovén Önkormányzat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot létrehozta. A bizottság munkáját a jogszabályokkal harmonizálva az önkormányzati SzMSz is szabályozza.

Az Országos Szlovén Önkormányzat SzMSz-nek előírásai, valamint gyakorlati megvalósulása:

A Szervezeti és Működési Szabályzat a bizottságok munkáját teljes körűen szabályozza a jogszabályoknak megfelelően. A szabályzat VI. fejezete (19.§) részletesen taglalja a testület bizottságainak munkáját, és megalakulását. A 1. sz. mellékletben a bizottságok feladat-, és hatáskörének jegyzéke, míg a 2.sz. mellékletben a bizottság feladat és hatásköreit sorolja fel. Az ellenőrzés jelentésben előbb az SzMSz előírásait idézem, majd a gyakorlatot vizsgálom meg.

2, 19. § előírásainak vizsgálata

„(1)        A közgyűlés döntéseinek előkészítése, azok végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre.”

Az Országos Szlovén Önkormányzat 3 bizottságot hozott létre. A bizottságok a következők:

- Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

- Oktatási és Kulturális Bizottság

- Vagyonnyilatkozatokat kezelő- Ellenőrző Bizottság

„(2)        A bizottságok belső működési szabályaikat a jogszabályok keretei közt és ezen SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően saját maguk határozzák meg. A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottsági elnök által kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

A 2010. évi bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket áttanulmányozva megállapítható, hogy minden bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv, és minden jegyzőkönyvet a bizottsági elnök és a bizottsági elnök által kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő írta alá. (Az Oktatási és Kulturális Bizottságban Nagy Józsefné 3 alkalommal, míg Mukicsné Kozár Mária 1 alkalommal, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban Karba József 4 alkalommal, míg Nemes László 1 alkalommal végezte el a hitelesítést.)

A gyakorlatban az SzMSz-ben előírtaknak megfelelően jártak el a bizottságok.

„(3) A bizottságok szükség szerint, de évente legalább négy ülést tartanak oly módon, hogy üléseiket negyedévente meg kell tartani- kivéve Vagyonnyilatkozat- kezelő és Ellenőrző Bizottság”

Az elmúlt évben a bizottsági ülések időpontjai:

Oktatási és Kulturális Bizottság                               Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2010. február 19.                                                                2010. február 12.

2010. május 11.                                                                              2010. március 11.

2010. november 12.                                                          2010. május 28.

2010. december 10.                                                          2010. augusztus 13.

                                               2010. november 12.

 

Vagyonnyilatkozat- kezelő Ellenőrző Bizottság:

2010. február 11.

Az időpontokból jól látható, hogy az évenkénti négy ülés mind a két bizottság esetében a jogszabályok szerint lezajlott. Az időpontok esetében azonban az Oktatási és Kulturális Bizottság nem tartotta a negyedévenkénti egy alkalmat, amelyet az SzMSz rögzített. A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság esetében ez a kritérium is teljesült.

„(4) A bizottságot az önkormányzat elnökének; a bizottság elnökének indítványára össze kell hívni. A bizottsági ülést a bizottság elnöke vezeti.”

A bizottsági üléseket minden esetben az elnök vezette le, és hívta össze, összhangban az SzMSz szabályaival.

„(5)        A bizottság – a feladatkörében – előkészíti az önkormányzat döntéseit, szervezi és ellenőrzheti a döntések végrehajtását. Az önkormányzat határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be.”

Az SzMSz ezen előírásainak minden esetben megfeleltek a bizottságok.

„(6)        A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a képviselők közül kell választani. Az elnök, az elnökhelyettes és hivatalvezető nem lehet a bizottság elnöke, tagja. A bizottságokba külső szakember is delegálható, aki azonban a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt.”

A bizottságokat az ellenőrzött időszakban csak képviselők alkotják. Az Oktatási és Kulturális Bizottságban Lázár Éva elnök, Nagy Józsefné, Holecz Lajosné, Mukicsné Kozár Mária, Szukics András képviselők, míg a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban Holecz Károly elnök, Karba József, és Nemes László képviselők végeztek tevékenységet a jelentéstételi időszakban. Minden tag a képviselőtestület tagja, így teljes szavazati joggal rendelkezik.

„(7) A bizottsági ülésekre, az OSZÖ elnöke, elnökhelyettesei kapnak meghívást tanácskozási jogkörrel.”(a beszámolási időszakra vonatkozó rendelkezés szerint)

A szabályzat előírásait minden esetben betartották.

„(8) Amennyiben a bizottság által tárgyalt ügy más bizottság feladatkörét is érinti, úgy a bizottságok elnöke összevont tárgyalást kezdeményezhet. Az együttes ülést a kezdeményező bizottság elnöke vezeti. A bizottságok önállóságukat megőrizve hozzák meg a döntéseiket az együttes bizottsági ülésen is.”

Összevont bizottsági ülésre 2010. évben nem került sor.

A 2007. év április 27-én elfogadott Szmsz. szerint. (amely a 2011. január 29-i alakuló ülésig volt hatályban)

„(9) A közgyűlés bizottságának elnöke, vagy tagja az lehet, akit a jelen levő képviselők, bizottsági elnök esetén legalább 20 %-a, bizottsági tag esetén legalább 15 %-a nyílt szavazással támogat.”

A 2010. évben érvényben lévő bizottsági tagokat 2007. III. 23.-án választották meg a bizottság tagjainak, valamint a megválasztott tagok maguk között az elnököket. A szavazás az előírásoknak megfelelően zajlott le.

 „(10) Bizottsági tag az a jelölt lesz, akit a testület minősített többséggel megválaszt.”

A gyakorlatban az SzMSz ezen pontja teljesült, és csak az lett bizottsági tag, akit a testület minősített többséggel megválasztott.

„(11) A bizottsági tagok maguk közül – egyszerű többséggel- elnököt választanak az alakuló ülésen.„

Ezt a bizottsági tagok megtették. A bizottságok elnökeinek megválasztott képviselők:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:                                                               Holecz Károly

Oktatási és Kulturális Bizottság:                                                             Lázár Éva

Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság:                           Bajzek László

„(12)      A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a képviselők több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan napirenddel 15 napon belül újra össze kell hívni. A képviselő az ülésről igazoltan és igazolatlanul lehet távol. Igazoltan van távol, ha távolmaradását egészségügyi okra, vagy halaszthatatlan közfeladatra hivatkozással a bizottság elnökének az ülés előtt bejelenti.”

A bizottsági ülések során minden esetben a képviselők több mint fele jelen volt. Emiatt bizottsági ülést elhalasztani nem kellett. A bizottságok üléséről több esetben is hiányoztak a képviselők, azonban azt igazoltan tették, és azt a bizottság elnöke az ülés elején bejelentette minden esetben.

„(13)   A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság dönt.”

Ilyen esetekre nem került sor a 2010. évi bizottsági üléseken.

„(14)      A bizottságok elnökei az általuk vezetett bizottságok munkájáról a közgyűlésnek évente beszámolnak.”

A bizottság elnökei minden esetben beszámolnak a bizottság munkájáról a szabályzatnak megfelelően. A 2010. évi munkáról 2010. december 10.-én számoltak be a bizottsági elnökök. A bizottsági beszámolókat a közgyűlés elfogadta.

„(15)      A bizottságok létszáma 3-5 fő”

A szabályzat előírásának ezen része teljesül, mivel a Oktatási és Kulturális Bizottság létszáma 5 fő, míg a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság létszáma 3 fő. A Vagyonnyilatkozatokat Kezelő és Ellenőrző Bizottság 3 fős.

3, A Bizottságok feladat és hatásköre:

A bizottsági elnökök feladat és hatáskörei:

a, Összehívja és levezeti saját Bizottságának üléseit.

b, A Bizottság munkájáról rendszeresen tájékoztatja az elnököt, és évente egyszer beszámol a Közgyűlésnek az év utolsó Közgyűlésén.

c, Képviseli a Bizottságot.

d, a saját ügyrendjében meghatározott feladatok ellátása

Az ellenőrzés során a fentebb felsorolt feladatokat minden esetben ellátták a bizottságok elnökei.

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladat,- és hatásköre:

a, Gazdasági és pénzügyi kérdésekben szakmai feladatok ellátása, döntések előkészítése, meghozatala, illetve végrehajtása

A 2010. évben minden pénzügyi, gazdasági kérdést a bizottság megvitatta, és arról javaslatot tett a közgyűlés számára.

b, Pénzügyi folyamatok értékelése, pénzügyi döntések (hitelfelvétel) megalapozottságának vizsgálata, pénzügyi jogszabályok és belső szabályzatok hatályosulásának vizsgálata.

A 2010. évben elvégezték ezen feladatokat. Többek között a 2011. évi költségvetés koncepciójának véleményezése, a negyedéves, féléves jelentések megtárgyalása, a 2010. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) véleményezése…stb.

c, Előirányzat- felhasználási ütemterv szerinti gazdálkodás ellenőrzése

d, A bizottság javaslatot tehet az Önkormányzat tevékenységéhez szükséges pénzügyi források bővítésére, likviditási helyzet javítására

e, Az éves költségvetési tervezet – koncepció- kidolgozásának véleményezése

f, költségvetési határozat módosításának véleményezése

g, A féléves és éves beszámoló – valamint a háromnegyedéves tájékoztató- tervezetének elkészítésében való közreműködés, véleményezés

h, Leltározásban való részvétel, véleményezés

i, Értékpapírok átvétele, értékesítésére javaslattétel.

j,  részt vehet az önkormányzati beruházásokkal, hosszú távú elképzelésekkel kapcsolatos döntések előkészítésében

k, javaslatot tehet a tiszteletdíjak, jutalmak megállapítására

l, Közreműködik az OSZÖ gazdálkodási,- pénzügyi tevékenységének ellenőrzésére törvényesen jogosult szervezetek által végzett vizsgálatokban.

m, Véleményezi a testület gazdálkodását, pénzügyi tevékenységét a könyvelésen, szabályzatokon keresztül ennek során vizsgálja a könyvvitel szabályszerűségét.

n, Az észlelt szabálytalanságról tájékoztatja az OSZÖ elnökét.

o, A bizottság a vizsgálatának megállapításait haladéktalanul a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés a jelentésről soron kívül dönt. A közgyűlés egyet nem értése vagy a döntés elmaradása esetén a bizottság megküldi a jelentést az Állami Számvevőszéknek

Összességében a fentebb felsorolt feladatoknak, és hatásköröknek a bizottság teljesen megfelelt. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2010. évben tárgyalt anyagait az 1. sz. mellékletben ismerteti az ellenőrzés.

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság feladat,- és hatásköre:

 

a, A Közgyűlés által a Bizottságra ruházott feladattal kapcsolatos a szlovén kisebbséget érintő oktatási kérdésben szakmai feladatok ellátása, döntések előkészítése, meghozatala, illetve végrehajtása.

b, Véleményezési jog a pedagógiai program jóváhagyásához és végrehajtásának értékeléséhez.

c, Szlovén nyelvoktatás területén szakmai értékelés elvégzésével szakértő megbízása, szakmai munka eredményességének ellenőrzése szakértő bevonásával

d, Javaslattétel közoktatást érintő kérdésekben

e, Vezetői megbízáshoz és megbízás visszavonásához egyetértési jog gyakorlása Nek.tv. alapján

f, Segítséget nyújt kulturális rendezvények, találkozók, előadások, kiállítások megszervezéséhez, lebonyolításához.

g, Kezdeményezi és támogatja művészeti, kulturális szerveződések működését.

h, Részt vesz a honlap fejlesztésében, tájékoztatásban.

i, Szlovén nyelv oktatásában részt vevők számára továbbképzések szervezésében való részvétel.

j, Figyelemmel kíséri a szlovén nyelvet oktató intézmények személyi és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és javítása érdekében.

k, Támogatja a tanulmányi versenyek, vetélkedők, pedagógiai rendezvények szervezését.

l, Dönt az oktatási intézményeket és az ifjúságot érintő pályázatok kiírásáról, a pályázati pénzek felosztásáról és a döntést tájékoztatásul a Közgyűlés elé terjeszti.

m, költségvetési koncepció,- határozat tervezet véleményezése

Az ellenőrzés során áttanulmányozott 2010. évi Oktatási és Kulturális Bizottsági anyagok közül a fentebb leírt, és az SzMSz-ben szereplő feladatoknak megfeleltek, és a hatáskört egy esetben sem lépték át! Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. évben tárgyalt anyagait a 2.sz. mellékletben ismerteti az ellenőrzés.

A Vagyonnyilatkozatokat Kezelő és Ellenőrző Bizottság 3 fős

 

A Vagyonnyilatkozatokat Kezelő és Ellenőrző Bizottság feladat és hatásköre:

a, A Bizottság ellátja

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló értesítéssel,

- a vagyonnyilatkozatok átvételével,

- a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával,

- a vagyonnyilatkozatok közzétételével,

- a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével,

- a vagyonnyilatkozatok adatvédelmével

kapcsolatos feladatokat.

b, .A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános, hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.

c,A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a soron

A Vagyonnyilatkozatokat Kezelő és Ellenőrző Bizottság az SzMSz-ben felsorolt feladatokat ellátta, és hatáskörén belül végezte a munkáját!

 

 

Összegzés

Összességében a bizottságok munkája az Országos Szlovén Önkormányzatnál jó, és teljes mértékben megfelel a törvényi előírásoknak. Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzat elkészítette a jogszabályokkal harmonizáló Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a törvényi előírásokat vette figyelembe.

Az SzMSz 19.§-a tartalmazza a bizottságok működésének feladatait, valamint a mellékletekben részletesen is fel vannak sorolva a bizottságok feladat,- és hatáskörei. A gyakorlatban a bizottságok minden esetben betartották az SzMSz előírásait, és mindig a mellékletben felsorolt hatáskörön belül maradtak.

Az Országos Szlovén Önkormányzat három bizottságot tartott fenn a vizsgált időszakban:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (törvény szerint kötelező)

Oktatási és Kulturális Bizottság

Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság

A bizottságok tagjai minden esetben képviselők, a bizottság üléseire az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét, és elnökhelyetteseit meghívják, azonban ott csak tanácskozási joguk van.

Összességében az ellenőrzés megállapítása szerint a bizottságok a munkájukat jól végzik, az előírásoknak, és a törvényeknek megfelelően. A jövőben a bizottságok működésén változtatni nem kell.

 

 

Javaslatok

A jövőben az Oktatási és Kulturális Bizottság jobban figyeljen oda a negyedévenkénti egy ülésre, mivel azt az SzMSz előírja, és 2010. évben nem tudták teljesíteni.

 

 

 

73/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat           Belső ellenőr megbízási díj kifizetés jóváhagyása

 

74/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat            Felsőszölnök Önkormányzat kérelmének megtárgyalása

 

75/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat            Az elnök beszámolója a két ülés között végzett munkáról, fontosabb

                                                                          eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

76/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat           Ösztöndíj kifizetés jóváhagyása a szlovén nyelvet tanulók részére

Az OSZÖ közgyűlése a szlovén nyelvet tanuló diákok ösztöndíjazására 2011. évre bruttó 816 500 Ft összeg támogatást biztosít a szlovén nyelvet oktató intézmények részére. Az ösztöndíj az Oktatási Bizottság által átadott lista alapján, támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül utalásra, intézményenkénti bontásban.

 

Felelős: OSZÖ elnök, OB elnök

Határidő: 2011.06.03

 

77/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat            A Götz tanyán felállítandó tájékoztató tábláról döntéshozatal

78/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat            Pénzforgalmi bankszámla megszüntetése

79/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat            Kühár Emlékház felújítására beérkezett ajánlat támogatása

80/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat            Kühár Emlékház felújítására beérkezett ajánlatok elutasítása

81/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat            A 87/2010. (XII.12.) OSZÖ határozat módosítsa

82/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat            Felsőszölnöki Óvoda kérelmének megtárgyalása

 

83/2011. (VI.23.) OSZÖ határozat            Átmeneti intézmény- fenntartási támogatás megosztása a két

                                                                          nemzetiségi oktatási intézményt fenntartó önkormányzat között

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi és Civil társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes Államtitkársága – XXI-K/280/8/2011. iktatószámon érkezett levele alapján – által a „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása keret terhére” juttatandó támogatás (10 millió Ft) összegét – mely támogatás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium intézmény-fenntartási támogatásának megérkezését követően az OSZÖ részére  történő visszatérítéséig- a két nemzetiségi intézmény működésének átmeneti finanszírozására fordítható:   létszámarányosan osztja meg a két nemzetiségi iskolát fenntartó önkormányzat között a következők szerint:

 

- Felsőszölnök Község Önkormányzata – mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményt  fenntartó Felsőszölnök- Alsószölnök Közoktatási intézményfenntartó Társulás nevében eljáró  gesztorönkormányzat 6000 000 (azaz hat millió) Ft egyedi visszatérítendő támogatásban részesül.

- Apátistvánfalva Község Önkormányzata – mint a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményt fenntartó Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Közoktatási Intézményi Társulás nevében eljáró   gesztorönkormányzat 4000 000 (azaz négy millió) Ft egyedi visszatérítendő támogatásban részesül.

 

 Felelős: elnök a megállapodások aláírásáért

Határidő: 2011. június 24.

 

84/2011. (VII.09.) OSZÖ határozat            Az OSZÖ elnök beszámolójának elfogadása a 2010. 09. 12.-

                                                                          2011. 07. 09.  időszakról – közmeghallgatás

85/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              Szlovén Rádió KNKFT. FB tag lemondása

86/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              Szlovén Rádió KNKFT. új FB tag választása

87/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              Szlovén Rádió KNKFT. Alapító okirat módosítása

88/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              Szlovén Rádió KNKFT. egys. szerkezetű Alapító okirat elfogadása

Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozathoz csatolt 1c. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

Felelős: Ropos Márton elnök, Mukics Ferenc ügyvezető- főszerkesztő (Szlovén Rádió.)

Határidő: azonnal, illetve a cégbírósági ügyeket intéző jogász felé továbbításért 2011. szeptember 15.

 

89/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              OSZÖ és költségvetési szervei 2011. évi előirányzat módosítása (I.)

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és költségvetési szervei a 49/2011. (II.15.) határozatát a következők szerint módosítja:

1.§.

A 3.§. helyébe a következő módosítás kerül:

A Közgyűlés az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 104.010 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A 4.§. helyébe a következő módosítás kerül:

Az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezésének módosítását a 2.1. melléklet tartalmazza.

3.§.

A 10.§. (1) helyébe a következő módosítás kerül:

Az OSZÖ összevont költségvetésében az általános tartalék 925 ezer forint, a céltartalék 5 237 ezer Ft.

A céltartalék felhasználási célonkénti módosított felosztását a 2.9. melléklet tartalmazza.

4.§.

A 18.§.(1) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei az elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezeti.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

90/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              OSZÖ és költségvetési szervei I. félévi költségvetés teljesítésének

                                                                           megtárgyalása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 évi LXXVII. törvény 37 § (1) b. pontja, a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.) kormányrendelet 10.§. (3) bekezdés, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 216.§.b pontja alapján, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 79.§-a (3) bekezdése, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban: OSZÖ) és költségvetési szervei 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az előterjesztés szerinti 3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

Felelős: OSZÖ elnök

Határidő: azonnal

 

91/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Szmsz-ének megtárgyalása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 20.§. (2) bekezdése alapján a a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozathoz csatolt 4.1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.

                                                       

Felelős: elnök, tájház-vezető

Határidő: azonnal

 

92/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Kutatási Szabályzatának

                                                                           megtárgyalása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kutatási tevékenység folytatásának szabályait a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Irattára Kutatási Szabályzatában foglaltak, mint előterjesztés szerint megtárgyalta és a határozathoz csatolt 4.2. sz. melléklet szerint fogadja el.

                                                      

 Felelős: elnök, tájház-vezető

 Határidő: azonnal

 

93/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              OSZÖ költségvetés tervezési, végrehajtási szabályzatának  módosítása   

94/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              egységes szerkezetbe foglalt Költségvetés tervezési, végrehajtási

                                                                           szabályzat elfogadása

95/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              OSZÖ gazdálkodási szabályzatának módosítása   

96/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              egységes szerkezetbe foglalt gazdálkodási szabályzat elfogadása

97/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              OSZÖ vagyonának használatáról szóló szabályzat módosítása

98/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              egységes szerkezetbe foglalt vagyonhasználatról szóló szabályzat                         

                                                                           elfogadása

99/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat              Az elnök beszámolójának elfogadása a két ülés között végzett

                                                                           munkáról, fontosabb eseményekről

 

100/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat            Támogatási összeg átadása a Szlovén Rádió KNKFT. részére

                                                            Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a

                                                            Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi

                                                            és Civil társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes

                                                            Államtitkárságával IX-ÁJ/565/2/2011. számon kötött

                                                            támogatási szerződés alapján a „Kisebbségpolitikai

                                                            tevékenység támogatása keret terhére” – a Szlovén

                                                            Rádió Közhasznú Nonprofit Kft-vel közösen

                                                            benyújtott eredményes pályázata révén- elnyert 10

                                                            millió Ft összegű (3 500 000 Ft működési

                                                            célú és 6 500 000 Ft felhalmozási célú támogatás) vissza

                                                            nem térítendő támogatás továbbutalását hagyja

                                                            jóvá a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

                                                            a támogatás felhasználásával és elszámolásával

                                                             kapcsolatos részleteket meghatározó – a

                                                            határozathoz csatolt – támogatási szerződés alapján.

                                                           Felelős: elnök a megállapodások aláírásáért

                                                           Határidő: 2011. szeptember 15.

 

101/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat            Együttműködési Megállapodás a Budapesti Szlovének Egyesületével

102/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat            Beszámoló a két ülés közötti rendezvények költségvetéséről  

103/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat            OSZÖ székházhoz kapcsolódó felújításra beérkezett pályázat

                                                                            támogatása

 

104/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat            OSZÖ székházhoz kapcsolódó felújításra beérkezett pályázatok

                                                                            elutasítása

 

105/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat            Határontúli Magyarokért Alapítvány kérelmének elutasítása     

106/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat           OSZÖ elnök felhatalmazása a Szlovén Rádió riportjainak kiadása

                                                                           ügyében a MSZSZ- el.

 

                                                                  Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ

                                                                  elnökét, hogy vegye fel a kapcsolatot a

                                                                  Magyarországi Szlovének Szövetségével annak

                                                                  ügyében, hogy a Szlovén Rádió válogatott

                                                                  riportjainak könyv és hanghordozó formában történő

                                                                  kiadására [2012-2014 időszakot tekintve, évi 2 kötet,

                                                                  összesen 6 könyv és ehhez kapcsolódó hanganyag

                                                                  vonatkozásában] a két szervezet nevében – egy

                                                                  Együttműködési Megállapodás alapján -                                                                 

                                                                  a kérelem beadására jogosult szerv nyújtson be

                                                                  pályázatot a Határon Túli Szlovének Hivatalához és

                                                                  a pályázat pozitív elbírálása esetén a

                                                                  Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kerüljön

                                                                  végrehajtásra a tevékenység.

 

                                                                  Felelős: elnök

                                                                  Határidő: 2011. október 10.

 

107/2011. (IX.12.) OSZÖ határozat           Gyalogtúra rendezvény költsége kifizetésének jóváhagyása   

108/2011. (X.21.) OSZÖ határozat              A Szlovén Rádió riportjainak könyv és hanghordozó formában

                                                                            történő kiadására vonatkozó pályázatban való részvétel

                                                                            megtárgyalása és jóváhagyása

                                              

Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a határozathoz csatolt 2c. sz. melléklet szerinti együttműködési megállapodást megkösse a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesülettel (PÁSZKE), melyben az OSZÖ vállalja, hogy

- a PÁSZKE –el közösen pályázik a Határon Túli Szlovének Hivatala pályázati kiírására a szentgotthárdi Szlovén Rádió riportjaiból válogatott könyvek és hanganyag kiadására. A válogatott riportokat tartalmazó könyvek és DVD-k 2012-2014 év folyamán jelennének meg. Évente 2-2 könyv és 2-2 DVD, összesen 6 könyv és 6 DVD.

- a PÁSZKE által a Határon Túli Szlovének Hivatalához évente 11 600 euróra benyújtott pályázat kapcsán az OSZÖ vállalja, hogy – a költségvetési lehetőségei függvényében évente hozott döntés alapján- a támogatott költségvetés 20 %- át meg nem haladó mértékben, maximum 3000 euróval/év járul hozzá a költségekhez a 2000 példányban történő DVD sokszorosítás céljára

Felelős: elnök

Határidő: 2011. október 24 a megállapodás aláírásáért, illetve 2012. december 31. a projekt 2012. évi feladatainak megvalósításáért.

 

109/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb                         

                                                                              eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

 

 

 

 

 

110/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Az OSZÖ 2011. év háromnegyed-éves költségvetés teljesítésének

                                                                              megtárgyalása, elfogadása  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 37 § (1) b pontja, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a (3) bekezdése, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban: OSZÖ) és költségvetési szervei 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az előterjesztés szerinti 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

111/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Az OSZÖ 2011. évi költségvetési előirányzat módosítása (II.)

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 49/2011. (II.15.) OSZÖ határozatát a következők szerint módosítja:

1.§.

A 3.§. helyébe a következő módosítás kerül:

A Közgyűlés az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 114 237 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A 4.§. helyébe a következő módosítás kerül:

Az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezésének módosítását a 3.1. melléklet tartalmazza.

3.§.

Az 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

Az OSZÖ összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

személyi jellegű kiadások: 21 200 ezer Forint,

munkaadókat terhelő járulékok: 5 563 ezer Forint,

dologi jellegű kiadások: 31 758 ezer Forint,

speciális célú támogatások: 50 200 ezer Forint,

felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 2 423 ezer Forint.

 

4.§.

A 3.§. (2) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3.2. melléklet tartalmazza.

5.§.

A 10.§. (1) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

(1)Az OSZÖ összevont költségvetésében az általános tartalék: 858 ezer Forint, a céltartalék 2 433 ezer Forint.

6.§.

A 10.§. (2) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

(2)A céltartalék felhasználási célonkénti módosított felosztását a 3.9. melléklet tartalmazza.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

112/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Az OSZÖ 2012. évi munkatervének elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2012. évi munkatervét a határozathoz csatolt 4b.sz. melléklet szerint fogadja el.

 

 Felelős: elnök

 Határidő: azonnal

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2012. évi munkaterve

Az Országos Szlovén Önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzata előírásaiban foglaltak szerint kiemelt feladatának tekinti az általa képviselt szlovén kisebbség – anyanyelvi, kulturális, politikai, gazdasági területen megvalósuló – képviseletét a nemzetiségi önazonosulás és a kulturális identitás elmélyítése érdekében, mellyel összhangban a 2012. évre vonatkozó munkatervét a következők szerint határozza meg:

2012. január:

 

a Kühár Emlékház funkcionalitásának megfelelően a „műhelymunkák, hagyományok ápolása „a generációk összehozása” – múzeumpedagógiai foglalkozások” tevékenység keretében cekkerfonás szervezése és bonyolítása.

Felelős: tájház-vezető; Határidő: január hónap 

 

2012. évi költségvetés előkészítő tárgyalások, egyeztetések az intézményekkel, Közgyűlés ülése

Felelős: elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető; Határidő: 2012. január 31. 

 

A kultúra területén a rönkhúzás hagyománya felelevenítésének érdekében az OSZÖ egy feltáró- felelevenítő- a tárgyi emlékeket összegyűjtő – kutató tevékenységbe kezd, hogy adott esetben egy a későbbiekben megvalósításra kerülő tevékenységhez a szükséges ismeretek és anyagok rendelkezésre álljanak. Felelős: tájház- vezető Határidő: folyamatos

Továbbá a rönkhúzás rendezvényének 2013. évben történő megvalósítása érdekében az OSZÖ egy Szervező Bizottságot hoz létre. 

 Felelős: Közgyűlés, Határidő: folyamatos

 

2012. február:

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a kulturális élet területén kiemelt fontosságú feladatának tartja a Szlovén Kultúra Napjához méltó rendezvény megszervezését, mely a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan kerül megrendezésre. A rendezvény műsorát a szentgotthárdi oktatási intézmények és általuk meghívott szlovéniai iskola diákjai biztosítják. A résztvevők létszámára tekintettel a rendezvény helyszíne a szentgotthárdi színházterem.

Felelős: OB elnök, Kissné Köles Erika, Faschingné Libricz Irén; Határidő: 2012. február 8.

 

OSZÖ és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása

Felelős: elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető, bizottsági elnökök; Határidő: 2012. február 15. 

 

Amennyiben a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület és az Országos Szlovén Önkormányzat által a Határon Túli Szlovének Hivatalához – a Szlovén Rádió válogatott riporjainak könyv és hanghordozó formában történő kiadására – benyújtott pályázat támogatásra kerül, akkor ennek megfelelően a tevékenység megkezdése és a szükséges mértékű költségvetés tervezése történik.      

Felelős: elnök, KB elnök, gazdasági vezető; Határidő: 2012. február 28. (költségvetés) a tevékenység folyamatos 

 

Amennyiben potenciális pályázati kiírás kerül (NFÜ- Új Magyarország Fejlesztési Terv- Vidéki Örökség megőrzése témában) megjelentetésre a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) beruházási – felújítási munkálatainak elvégzésre, akkor a nevezett pályázati kiíráson való részvétel lehetőségének megtárgyalása a pályázati kiírás függvényében.

Felelős: elnök, Határidő: 2012. február hónap

 

2012. március:

Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága részt vállal a leendő első osztályos gyermekek szüleinek tájékoztatásában a nemzetiségi,-kétnyelvű oktatási intézményekbe történő beiratkozás érdekében.

Felelős: OB elnök, illetve Oktatási Bizottság tagjai;  Határidő: 2012. március hónap

 

a Kühár Emlékházban műhelymunka szervezése és bonyolítása a környékbeli iskolák bevonásával – közös tevékenység, „ismerkedés a tradíciókkal”

Felelős: tájház-vezető; Határidő: március hónap 

 

2012. április hónap

 

az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, elfogadása

Felelős: elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető, bizottsági elnökök; Határidő: 2012. április 30. 

 

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének és közhasznúsági jelentésének megtárgyalása, elfogadása

 Felelős: elnök, ügyvezető- főszerkesztő; Felügyelő Bizottsági elnök; Határidő: 2012. április 30. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága a szlovén nyelvoktatás területén a folyamatos szakmai kapcsolattartás érdekében továbbra is aktívan közreműködik, melynek keretében közös programokat (pl: szavalóverseny) szervez.

Felelős: OB elnök, OB tagok; Határidő: 2012. április 30. 

 

Az OSZÖ, mint konzorciumi tag a TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-003 sz. »A szlovén, bolgár és görög nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új oktatási programok segítségével« című pályázat érdekében tananyagfejlesztés témában a projekt menedzselésének rá vonatkozó, vállalt feladatát látja el, mely projekt valószínűsíthetően 2012. év első félévében zárul.

Felelős: elnök, Határidő: 2012. év első félév, illetve a fenntartás idejére folyamatos

 

2012. május

 

a Kühár Emlékházban műhelymunka szervezése és bonyolítása – „ismerkedés a tradíciókkal”

Felelős: tájház-vezető; Határidő: május hónap 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat törekszik a szlovén kétnyelvű, nemzetiségi oktatás szakmai színvonalának emelésére, pályázati, továbbképzési lehetőségek kihasználása, támogatása révén.Az OSZÖ tervezve azzal, hogy a TÁMOP II. projektben esetleg önálló pályázóként indul a szlovén nemzetiségi oktatás minőségének javítása érdekében tananyagfejlesztés témában – a pályázatírás és projektmenedzselés/végrehajtás adott időszakra vonatkozó elemeihez szükséges költségvetés és humán-erőforás biztosításával tervez.

 Felelős: elnök, OB elnök; Határidő: 2012. évben folyamatos

 

A Vas Megye Közgyűlésével és a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött megállapodás értékelése, illetve a megállapodások meghosszabbításának kezdeményezése. A jelenleg érvényben lévő megállapodás 2012. december 31-ig érvényes.

Felelős: elnök, KB elnök. Határidő: 2012. május 31.

 

OSZÖ Közgyűlés ülése

Felelős: elnök, Határidő: 2012. május hónap

 

2012. június

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a nemzetiségi és kétnyelvű szlovén nyelvoktatás területén továbbra is működtetni kívánja azt az ösztöndíj rendszert, amelyben a szlovén nyelvoktatásban résztvevő diákok részesülnek.

Az ösztöndíj- átadásra összevont rendezvény formájában a Kühár Emlékház udvarán kerülne sor.

Felelős: elnök, OB elnök; OB tagjai; Határidő: 2012. év júniusában

 

2012. július

2012. novemberi Gazdasági Fórum előkészítő munkálatai

Felelős: elnök, elnökhelyettes, Határidő: 2012. év júliusában

 

2012. augusztus

Amennyiben a technikai megvalósíthatóság szintjéig eljut a projekt, akkor legalább a Szentgotthárd- Rábatótfalui temetőben emléktábla kerül felállításra azon okból, hogy az elszármazott és máshol eltemetettekre a helyi rokonság méltó helyen és módon emlékezhessen.

Felelős: Krányecz Ferenc képviselő; Határidő: 2012. év augusztus

 

OSZÖ Közgyűlés ülése – az OSZÖ és költségvetési szervei I. félévi költségvetés teljesítése

Felelős: elnök, PEB elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető; Határidő: 2012. augusztus hónap

 

2012. szeptember

- megfelelő költségvetési fedezet, illetve pályázati forrás esetén- Országos Szlovén Találkozó Apátistvánfalván 

Közmeghallgatás

Felelős: Közgyűlés, Határidő: 2012. szeptember 15.

 

A szlovén nyelvet tanuló diákok találkozója  – tervezett helyszín: Orfalu, Kézművesház

Felelős: OB elnök; Határidő: 2012. év szeptember 

 

 

2012. október

a Kühár Emlékházban műhelymunka szervezése és bonyolítása a környékbeli iskolák bevonásával – közös tevékenység, „ismerkedés a tradíciókkal”

Felelős: tájház- vezető Határidő: október hónap

 

anyaországi tanulmányút kivitelezése

Felelős: elnök, elnökhelyettes; Határidő: október 6.

 

2012. november

Gazdasági Fórum II. szervezése, melynek célja a megkezdődött gazdasági érdeklődés stabillá tétele és a térség bevonása a gazdasági élet vérkeringésébe.

Együttműködés szorgalmazás ezügyben a Szlovén Köztársaság Főkonzulátusával és a Szlovén – Magyar Üzletemberek Tanácsával, illetve az érintett helyi önkormányzatokkal.

Felelős: elnök, elnökhelyettes; Határidő: november hónap

 

OSZÖ Közgyűlés ülése

- az OSZÖ és költségvetési szervei 2012. év háromnegyed éves költségvetés- teljesítésének megtárgyalása

- 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

- 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása

Felelős: elnök, ; Határidő: november 30.

 

2012. december

OSZÖ Közgyűlés ülése – az érintettek éves beszámolójának megtárgyalása – ünnepi évértékelő ülés 

Felelős: elnök, ; Határidő: december hónap

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2012. évben „a Rábavidéki szlovén oktatásért és kultúráért” elnevezésű Alapítvány létrehozását tervezi a szlovén nyelvoktatás,- és kultúra szakmai színvonala fejlesztése és támogatása érdekében.

 Felelős: elnök, elnökhelyettes, hivatalvezető; Határidő: folyamatos

 

A Közgyűlés előtérbe helyezi az informális tájékoztatást az Országos Szlovén Önkormányzat és a szlovén, továbbá helyi, illetve hazai és anyaországi szervezetek (Magyarországi Szlovének Szövetsége, helyi kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, települési önkormányzatok, a hazai és az anyaországi igazgatási és diplomáciai szervek …) között.

2012. évben is kiemelt feladatának tekinti az Országos Szlovén Önkormányzat, intézményeinek (Radio Monošter, Kühár Emlékház) és a rajta keresztül finanszírozott szervezeteknek (MSZSZ részére- a Porabje című újság kiadására), továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatoknak és a nemzetiségi területen tevékenykedő szervezeteknek a folyamatos működésére és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításának megvalósítására vonatkozó tárgyalások folytatását.

 

 

 

113/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Az OSZÖ 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása,

                                                                             elfogadása

Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban OSZÖ) Közgyűlése az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdése, az OSZÖ Költségvetés tervezési és végrehajtási szabályzata alapján – az érintett szakbizottságai által véleményezett- Országos Szlovén Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és az 5a/2.sz. melléklet alapján a következők szerint határoz az OSZÖ 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról:

Az OSZÖ és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési koncepciója

1.Az OSZÖ 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            e.forintban        

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Kiadások főösszege

93 942

Bevételek főösszege

93 942

 

2. Az OSZÖ 2012. évi koncepció szerinti bevételeit az 5.1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 5.1./1 számú melléklet tartalmazza az OSZÖ és költségvetési szerveire összevontan.

3. Az OSZÖ működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. évi koncepcióját a közgyűlés a következők szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Működési kiadások

93 442

- Személyi juttatások (02/49)

21 587

- Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)

6 194

- Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)

25 461

- Egyéb működési kiadások

40 200

 

- Támogatásértékű működési kiadások (04/15)

900

 

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/67)

39 300

A közgyűlés az OSZÖ és a költségvetési szervei működési kiadásainak koncepcióját kiemelt előirányzatonként az 5.2. – 5.2/1. számú mellékletek szerint fogadja el.

4. Az OSZÖ felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatainak 2012. évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Felhalmozási kiadások

500

- Beruházási kiadások Áfával (05/34)

0

- Felújítási kiadások Áfával (05/06)

500

- Egyéb felhalmozási kiadások

0

 

- Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04/38)

0

 

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/88)

0

 

- Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)

0

 

- Befektetési célú részesedések vásárlása (05/36)

0


A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként

5. Az OSZÖ költségvetésének koncepcióját feladatonként (szakfeladatonként) az 5.3. számú melléklet tartalmazza.


A költségvetési szervek költségvetésének koncepciója

6. Az OSZÖ költségvetési szervei költségvetésének koncepcióját az 5.3. számú melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

7. A 2012. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok:

 

Előirányzat megnevezése

Koncepció

 

Tartalék

-

 

Ebből:

- általános tartalék

 

     

- céltartalék

 

     

 

8. Az OSZÖ a koncepciójában a költségvetési hiány, illetve többlet koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés

Koncepció

Hiány

-

Többlet

-

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

114/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Az OSZÖ 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a  2012. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az  alábbi határozatot hozza:

Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési terv-        javaslatát a csatolt – 6b. számú – mellékletek szerint.

 

Felelős:Közgyűlés elnöke; Doncsecz Gábor, Belső ellenőrzési vezető

Határidő: 2011. november 21.

 

115/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Belső ellenőri jelentés megtárgyalása, elfogadása

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Reprezentáció, természetbeni juttatás elszámolása, járulékok megfizetése az Országos Szlovén Önkormányzatnál« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 7. sz. melléklet alapján fogadja el.

Felelős: elnök, belső ellenőrzési vezető 

Határidő: 2011. november 21.

Jelentés

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervében szereplő „Reprezentációs, természetbeni juttatás elszámolása, a járulékok megfizetése” elnevezésű ellenőrzést 2011. október 10.-től november 10.-ig elvégeztem.

1. A reprezentációs kiadások

A reprezentációs kiadások az Szja törvény szerint: „A juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.”

A törvény mellett meg kell említeni, hogy ebbe a kategóriába tartozik az éttermi vendéglátás, illetve a cég telephelyén vagy székhelyén történő vendéglátás, ha azt mástól veszik igénybe számla alapján, és az ehhez vásárolt italok, rágcsálnivaló értéke.

Az APEH (NAV) iránymutatásai szerint a reprezentációs költségek: az olyan (napi bevásárlások az ital kivételével), vagy olyan helyen történő bevásárlások értéke nem tartozik ide, amelyből arra lehetne következtetni, hogy az nem a vendéglátáshoz kapcsolódik (pl.: nem a benzinkúton fognak venni két csokit, és erről kiállított számla képezi a vendéglátást.)

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2009. évben a reprezentációs költségek alatt 13 alkalommal számolt el étkezést, 7 alkalommal vásárlást, valamint 1 alkalommal ajándék vásárlását. A 2010. évben 10 alkalommal számolt el az Önkormányzat étkezést, 6 alkalommal pedig vásárlást, valamint 3 alkalommal ajándéktárgy vásárlást. Az Önkormányzat minden esetben bemutatta a hozzá kapcsolódó számlát, amely a törvényeknek megfelelően lett kiállítva. Több számlára is rávezették, hogy milyen alkalomból történt a kifizetés (egyezetések, Szlovén találkozók, évfordulóra ajándékok).

Az 1995. évi CXVII. törvény 69.§.(1) bekezdésének „a” pontja értelmében a kifizető által magánszemélynek adott üzleti ajándék, valamint a számára nyújtott reprezentációs szolgáltatás – mint jövedelemfajta – természetbeni juttatásnak minősül. Ezen jövedelemfajtákra vonatkozóan mindig a kifizetőt (a természetbeni juttatás nyújtóját) terheli az adókötelezettség.

Az Szja törvény szerint (2009, 2010. év) a reprezentációs költségek adómentes részét le kell vonni az éves szintre számított személyi jövedelemadóból. Ki kell számítani a reprezentációs költségként elszámolt természetbeni juttatásoknak az éves értékét – célszerű erre külön főkönyvi számlát nyitni-, és meg kell határozni az 54%-os személyi jövedelemadóját, valamint a 11% (2009. év) és 27% (2010. év) egészségügyi hozzájárulást. A kifizető (jelen esetben az Országos Szlovén Önkormányzat) nem köteles bevallani és megfizetni a reprezentáció alapján meghatározott bevétel után a számított jövedelemadóból azon összeget, amely nem több mint az adóévre elszámolt éves összes bevétel 1 százalékának, de legfeljebb 25 millió forintnak az 54 százaléka.

Fontos megemlíteni, hogy az Önkormányzat nem kötelezett az Áfa bevallásra, de éves adóbevallásokat tesz a 0901 és az 1001 –es apeh űrlapokon, ahol feltüntették a reprezentációs kiadásokat is.

2. Az utalványozás rendje

Az Országos Szlovén Önkormányzat elkészítette a pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok hatásköri rendjéről szóló szabályzatát, amely tartalmazza, hogy az utalványozásoknál; így a reprezentációs kiadásoknál ki lehet a kötelezettségvállaló. A szabályzat 2009. január 1 -től hatályos, illetve 2010. január 1-i hatállyal aktualizálásra került. 2011. január 1-től új szabályzat lépett hatályba.

A szabályzat szerint a kötelezettségvállalás:

„Kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget von maga után; olyan felelősség, melynek során, ha a kötelezettségvállalásban megjelölt feltétel teljesül, akkor az abból adódó kötelezettséget viselni kell.

Kötelezettségvállalásnak minősül:

- megállapodás

- megrendelés

- alkalmazási okirat

- vállalkozási, szállítási szerződés

- Kbt. alapján feladott hirdetmény, ajánlattételi felhívás, pályázati kiírás,

amelyet az országos kisebbségi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetése előirányzatának terhére vállal.

A kötelezettségvállalás körébe tartozik az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés is.

Nem szabad fedezet hiányában kötelezettséget vállalni, amennyiben a tárgyévben, valamit az ismert költségvetési keretszámok alapján a tárgyévet követő években a szükséges mértékű sza-bad előirányzat nem áll rendelkezésre.”

A szabályzat szerint a reprezentációs kiadások esetében az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló. Abban az esetben, ha az OSZÖ munkatervében meghatározott kisebbségi közügy ellátást célzó rendezvény kerül szervezésre, akkor ebben az esetben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 1. sz. melléklet 8.35. pont alapján adómentesnek minősül „a helyi és/ vagy kisebbségi önkormányzat, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, az egyház által  a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint –a legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 %- áig terjedő együttes értékben- résztvevőnként azonos értékű ajándék” elv kerül alkalmazásra, a kifizetésre pedig testületi döntés alapján kerül sor, amennyiben a kötelezettségvállalás összege meghaladja az 50 000 Ft- ot.

A pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok hatásköri rendjéről szóló szabályzat mellékletben feltüntetésre került az utalványozó, kötelezettségvállalók névsora, valamint aláírásaik. A reprezentációs, kiküldetési, reklám kiadások (8411231 szakfeladat szám) esetében az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke jogosult elsődlegesen a szakmai teljesítés igazolására. Betegsége, vagy akadályoztatása esetén az elnök helyettese a köteles személy.

3. A 2009. és 2010. évben keletkezett reprezentációs számlák

Az Országos Szlovén Önkormányzat esetében a 2009. és a 2010. évben keletkezett reprezentációs kiadásait részletesen is megvizsgáltam, valamint összehasonlítottam az adott években a költségvetésben tervezett összegekkel.

2009. évben a költségvetésben 1.399.000 Ft összeg volt betervezve a kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadásokra. Ebből csak reprezentációs kiadásra 416.000 Ft.

A 2009. évben reprezentációs célú kiadások:

 

Dátum

Számla keletkezése

Összeg

Megjegyzés

1.

2009.01.31.

Étkeztetés

12.330 Ft

Pályázati elszámolás

2.

2009.02.18.

Étkeztetés

2.590 Ft

MeH egyeztetés

3.

2009.02.26.

Omlós keksz

1050 Ft

Hivatal repi

4.

2009.03.18.

Étkeztetés

1.870 Ft

Bp.-i kiküldetés

5.

2009.03.18.

Tökmagolaj

3.000 Ft

ajándék – VMKH

6.

2009.04.06.

Étkeztetés

15.000 Ft

Szlovén Nap alkalmából

7.

2009.04.06.

Étkeztetés

2.110 Ft

egyeztetés OKÖSZ

8.

2009.04.29.

Étkeztetés

4.950  Ft

MeH egyeztetés

9.

2009.05.22

Étkeztetés

1.910 Ft

BP kirendeltségen vendégfogadás

10.

2009.05.22.

Vásárlás

1.732 Ft

Bp.-i vásárlás, számlázási cím a Bp.-i központ volt

11.

2009.05.29.

Vásárlás

6.733 Ft

testületi ülések repi

12.

2009.06.13.

Étkezetés

26.000 Ft

Vas megyei Nemzetiségi fesztiválón fellépők étkeztetése pályázati önrész + azon felüli költség

13.

2009.06.17.

Étkeztetés

2.430 Ft

Bp-i kirendeltségen vendéglátás

14.

2009.06.17.

Vásárlás

757 Ft

Bp-i kerendeltségen vendéglátás

15.

2009.06.09.

Étkeztetés

2.820 Ft

pályázati egyeztetés

16.

2009.07.24.

Étkeztetés

5.480 Ft

Szlovén táncosok Bp.i fellépése

17.

2009.08.14.

Étkeztetés

10.395 Ft

MeH munkatársak vendéglátása

18.

2009.10.01.

Étkeztetés

3.660 Ft

OKÖSZ ülés

19.

2009.11.04.

Vásárlás

15.600 Ft

120 db 0,5 l ásványvíz

20.

2009.12.17.

Vásárlás

5.750 Ft

Szikvíz vásárlása

21.

2009.12.30.

Vásárlás

19.474 Ft

Záró testületi ülés

Összesen 2009. év

145.641 Ft

Jól látható, hogy a betervezett összeg alig harmadát költötte el az Önkormányzat reprezentációs kiadásokra.

2010. évben a költségvetésben 1.413.000 Ft összeg volt betervezve a kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadásokra. Ebből csak reprezentációs kiadásra 400.000 Ft.

A 2010. évi reprezentációs célú kiadások:

 

Dátum

Számla keletkezése

Összeg

Megjegyzés

1.

2010.01.05.

Ajándékkosár

21.204 Ft

dolgozó nyugdíjba vonulására

2.

2010.01.28.

Étkeztetés

1.220 Ft

OKÖSZ gyűlés

3.

2010.03.08.

Étkeztetés

10.000 Ft

nőnapi vendéglátás Hivatal

4.

2010.03.18.

Étkeztetés

16.286 Ft

Szlovéniában Nőnap elnök

5.

2010.03.31.

Étkeztetés

3.360 Ft

BP.OKÖSZ gyűlés

6.

2010.04.07.

Étkeztetés

2.130 Ft

BP egyeztetés

7.

2010.04.15.

Étkeztetés

18.600 Ft

Tájház testületi takarítása

8.

2010.04.17.

Vásárlás

4.945 Ft

Kocsis József Ált.Iskola tanulóinak Bp.-i útra

9.

2010.05.27.

Étkeztetés

2.000 Ft

elnök Bp. egyeztetés

10.

2010.06.01.

Étkeztetés

16.300 Ft

ásványvíz

11.

2010.06.22.

Étkeztetés

1.100 Ft

KIM egyeztetés

12.

2010.08.27.

Vásárlás

10.008 Ft

ásványvíz 72 db 0,5 l

13.

2010.09.16.

Vásárlás

4.250 Ft

szikvíz vásárlása

14.

2010.09.16.

Vásárlás

5.440 Ft

szikvíz vásárlása

15.

2010.09.17.

Ajándékkosár

10.000 Ft

Apátistvánfalvi Színjátszók 10. évfordulójára

16.

2010.09.23.

Ajándékcsomag

28.200 Ft

Kühár Emlékház megnyitó

17.

2010.10.20.

Vásárlás

18.000 Ft

Porcelán plakett: Bp-i Szlovén Egyesület; MSZSZ, és a Rádió 10 éves működésének évfordulójára

18.

2010.11.02.

Étkeztetés

2.090 Ft

OKÖSZ ülés

19.

2010.12.16.

Vásárlás

6.705 Ft

év végi pezsgő ajándékok

Összesen 2010. év

181.838 Ft

Jól látható, hogy a reprezentációs kiadások tekintetében ebben az évben sem használták fel az előirányzatban a célra meghatározott keretösszeget.

 

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az Országos Szlovén Önkormányzatnál a reprezentációs kiadások ellenőrzése során hiányosságot, jogszabállyal ellentétes dolgot nem találtam.

A reprezentációs számlákkal, valamint összegekkel való munkafolyamat mindenben megfelel a törvényi előírásoknak (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról), valamint a belső szabályozásnak (kötelezettségvállalás szabályzata).

A számlák befogadása, valamint könyvelése is jó.

Egyetlen hiányosságként azt lehet felvetni, hogy a számlákra nem mindig kerül ráírásra, hogy mikor mire lett felhasználva. Ezért a jövőben fontos lenne, hogy az összes reprezentációs kiadású számlára fel legyen vezetve, hogy mire költötték el.

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 10.

 

 

116/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Megbízási díj kifizetés jóváhagyása- belső ellenőr

117/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat              Kühár Emlékház beruházási teljesülésének tárgyalása, ezzel

                                                                             kapcsolatos döntéshozatal

118/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat               Kühár Emlékház telekhatár-rendezésével kapcsolatos felhatalmazás

119/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat               OSZÖ befektetésével kapcsolatos döntéshozatal

120/2011. (XI.21.) OSZÖ határozat               Szlovén nyelvi szaktanácsadó foglalkoztatásával kapcsolatos

                                                                               döntéshozatal             

 

121/2011. (XII.06.) OSZÖ határozat            A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. műsoridő bővítésével              kapcsolatos döntéshozatal

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy – a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.  törvény alapján-a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.:

- a közösségi műsorszolgáltatói jogosultságot – aminek feltétele, hogy a Szlovén Rádió naponta legalább négyórányi műsort sugározzon – megszerezze,

 -  a jogosultság megszerzése pedig elengedhetetlen  feltétele az MTVA további pályázati kiírásain való részvételnek.

Felelős: elnök, ügyvezető-főszerkesztő

Határidő: 2011. december 15.

 

122/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Az elnök beszámolójának elfogadása  a két ülés között végzett                     

                                                                            munkáról és a lejárt határidejű határozatokról

 

123/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Kissné Köles Erika OSZÖ elnökhelyettes beszámolójának elfogadása

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika elnökhelyettes asszony beszámolóját a 2011. évben végzett tevékenységéről a 2. sz. melléklet és elhangzott kiegészítés szerint fogadja el.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

Beszámoló a 2011. év során végzett elnökhelyettesi tevékenységről

Készítette: Kissné Köles Erika, az OSZÖ alelöke

 

A 2011. év során –a korábbi évek gyakorlatának megfelelően- az Országos Szlovén Önkormányzat valamennyi közgyűlésén részt vettem.

A tárgyalt napirendi pontok előkészítését szükség szerint segítettem, a            közgyűlési tárgyalásuk során a felmerülő kérdések, kételyek több szempontú    megvilágításában, megközelítésében, a legoptimálisabb döntések                 meghozatalában aktívan közreműködtem

 

Az év első hónapjaiban közreműködtem a 2011. évi munkaterv aktualizálásában, a költségvetési tárgyalásokban, a költségvetési határozat meghozatalában, elfogadásában; az évközi költségvetési beszámolók elfogadásában, a pénzügyi teljesítések értékelésében

Lehetőségeim szerint igyekeztem részt venni az OSZÖ Kulturális Bizottsága, az Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság ülésein, ha azok eltérő időpontban voltak, ill. nem a főállású munkaidőm idején zajlottak.

A Szentgotthárdi Szlovén Rádió működését érintő valamennyi tárgyaláson részt vettem ( Helyiségek használata, fejlesztés kérdései stb.)

 

Az OSZÖ által szervezett programok előkészítésében és/vagy lebonyolításában is közreműködtem

A Szlovén kultúra napja rendezvény szervezésében és lebonyolításában

A szentgotthárdi óvodások számára szervezett ismertetésben a szlovén nyelv iskolai tanulásának lehetőségeiről

A Rába-vidéki szlovén iskolák tanulói számára nyújtott ösztöndíj átadására szervezett program előkészítésében és lebonyolításában

A Szlovénia önállósága 20. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényeken részt vettem

A Poslušajte vsi ljudje címmel kiadott énekeskönyv ünnepélyes bemutatója és átadása programjai előkészítésének- a rendezvényen -a megváltozott időpont miatt – más elfoglaltság miatt Felsőszölnökön nem vettem részt

Az OSZÖ elnökét helyettesítettem kérésére, ha egyszerre több rendezvény is zajlott, melyre az OSZÖ elnöke meghívást kapott

A véleményezésre megküldött anyagokat átnéztem, észrevételeimet Kovács Anita hivatalvezető felé továbbítottam.

Az év során munkámat nagy mértékben a magyarországi szlovén kisebbség érdekében is végeztem:

                                                               szlovéntanárként

                                                               a Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Önkormányzata elnökeként

                                                               a MSZSZ Szentgotthárdi Szlovén Kamarakórusa tagjaként

 

Tisztelettel kérem az OSZÖ közgyűlését, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2011-12-12            Tisztelettel: Kissné Köles Erika alelnök

 

 

 

124/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Lázár Éva OB elnök beszámolójának elfogadása

 

 

BIZOTTSÁGOK MENÜPONT ALATT

125/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Mukicsné Kozár Mária KB elnök beszámolójának elfogadása

 

BIZOTTSÁGOK MENÜPONT ALATT

 

126/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Faschingné Libricz Irén ÜB elnök beszámolójának elfogadása

 

BIZOTTSÁGOK MENÜPONT ALATT

 

127/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Holecz Károly PEB elnök beszámolójának elfogadása

                                                                             beszámolójának elfogadása

BIZOTTSÁGOK MENÜPONT ALATT

 

 

128/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Ajánlat támogatása

 

129/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Ajánlatok elutasítása

 

130/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló döntés

 

131/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Pénzügyi beszámoló elfogadása

 

132/2011. (XII.12.) OSZÖ határozat          Rendezvény költség kifizetés jóváhagyása