• 1/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 2/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának és a lejárt határidejű határozatok, átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
 • 3/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ és Hivatala 2008. évi költségvetésének módosítása
 • 4/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Bajzek Beáta óradíja
 • 5/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Faschingné Libricz Irén óradíja
 • 6/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Kissné Köles Erika megbízási díja
 • 7/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: 14/2008. (III.28.) OSZÖ határozat módosítása
 • 8/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: 19/2008. (III.28.) OSZÖ határozat módosítása
 • 9/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Egyéni indítvány elutasítása
 • 10/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ és Hivatala 2009. évi költségvetési határozata
 • 11/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: A Szlovén Rádió Szolgáltató Kht. 2009. évi költségvetési határozata
 • 12/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Együttműködési megállapodás az OSZÖ, MSZSZ és a Vas megyei önkormányzat Közgyűlése között
 • 13/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Együttműködési megállapodás az OSZÖ, MSZSZ a Vas megyei múzeumok Igazgatósága között
 • 14/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: MeH Költségvetési Munkacsoportba delegáltak
 • 15/2009. (II.6.) OSZÖ határozat: Szlovén Kultúra Napja rendezvény költsége kifizetésének jóváhagyása
 • 16/2009. (III.20.) OSZÖ határozat : Az elnök beszámolójának és a lejárt határidejű határozatok elfogadása
 • 17/2009. (III.20) OSZÖ határozat: SzmSz módosítás, egységes szerkezetbe foglalás
 • 18/2009. (III.20) OSZÖ határozat: OSZÖ hivatala Ügyrendjének elfogadása
 • 19/2009. (III.20) OSZÖ határozat: OSZÖ gazdálkodási szabályzatának elfogadása
 • 20/2009. (III.20) OSZÖ határozat: OSZÖ költségvetés- tervezési, végrehajtási szabályzatának elfogadása
 • 21/2009. (III.20) OSZÖ határozat: OSZÖ pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat elfogadása
 • 22/2009. (III.20) OSZÖ határozat: OSZÖ vagyonáról vagyonhasználatának szabályairól szóló szabályzat
 • 23/2009. (III.20) OSZÖ határozat: OSZÖ közbeszerzésekről és közbeszerzés alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzatának elfogadása
 • 24/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Szlovén Rádió Kht. átalakítása
 • 25/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Bajzek László VEB elnök beszámolójának elfogadása
 • 26/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Krányecz Ferenc kuratóriumi tagságának megerősítése
 • 27/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Szlovén Nap kiadvány költsége kifizetésének jóváhagyása
 • 28/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Szlovén Nap egyéb költsége kifizetésének jóváhagyása
 • 29/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Tájház vásárlásra(vissza) kapott összeg befektetése
 • 30/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Vagyonvédelmi rendszer bővítésére megbízás, kifizetés jóváhagyása
 • 31/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Visszafizetés ütemezésének meghatározása (orfalui SZKÖ- Tájház vásárlása)
 • 32/2009. (III.20) OSZÖ határozat: Vas megyei Nemzetiségi Fesztivál költség- rész kifizetésének és pályázat benyújtásának jóváhagyása
 • 33/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat:Napirendi pontok elfogadása
 • 34/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Mukicsné Kozár Mária képviselő érintettség okán nem vesz részt a döntéshozatalban
 • 35/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat Szlovén Rádió Kht. belső ellenőri jelentése
 • 36/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Intézkedési terv készítése (Szlovén Rádió Kht.)
 • 37/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Belső ellenőr megbízási díja kifizetésének jóváhagyása
 • 38/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Felülvizsgálati jelentés (Szlovén Rádió Kht.)
 • 39/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Szlovén Rádió Kht. 2008. évi beszámolója
 • 40/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Szlovén Rádió Kht. 2009. évi költségvetés módosítása I.
 • 41/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: OSZÖ és Hivatala 2008. évi költségvetési beszámoló elfogadás
 • 42/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: OSZÖ és Hivatala 2009. évi költségvetés módosítása I.
 • 43/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Felsőszölnöki Önkormányzati konyha pályázatának elutasítása(eszközbeszerzés)
 • 44/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Felsőszölnöki Önkormányzat pályázatának elutasítása (falugondnoki autó beszerzés)
 • 45/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Holecz Lajosné képviselő nem vesz részt a döntéshozatalban
 • 46/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat pályázatának elutasítása (belső felújítás)
 • 47/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Kissné Köles Erika elnökhelyettes nem vesz részt a döntéshozatalban
 • 48/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Lázár Éva képviselő nem vesz részt a döntéshozatalban
 • 49/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: 2009. évi ösztöndíj- támogatás összegének jóváhagyása
 • 50/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Ezüst- hegy SE. pályázati kérelmének elutasítása
 • 51/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Szakonyfalu SE. pályázati kérelmének elutasítása
 • 52/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda pályázatának támogatása (nyelvvizsgadíj)
 • 53/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda pályázatának támogatása (kapcsolattartás)
 • 54/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda pályázatának támogatása (rendezvény-Hármashatárkő)
 • 55/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda pályázatának támogatása (gradi, kuzmai óvoda)
 • 56/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda pályázatának támogatása (farsangi rendezvény)
 • 57/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Apátistvánfalva Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda pályázatának támogatása (Európa Falu)
 • 58/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Fodor Sándorné képviselő nem vesz részt a döntéshozatalban
 • 59/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Önkormányzat pályázat támogatása (Tánccsoportok III. Találkozója)
 • 60/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat pályázatának támogatása (Rábavidéki sport- rendezvény)
 • 61/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Trajbár István képviselő a döntéshozatalban nem vesz részt
 • 62/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Kétvölgy Szlovén Kisebbségi Önkormányzat pályázat támogatása- Szlovén Falunap
 • 63/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Bajzek László képviselő a döntéshozatalban nem vesz részt
 • 64/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Alsószölnök Szlovén Kisebbségi Önkormányzat pályázatának támogatása (Szlovén Kulturális Délután)
 • 65/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Felsőszölnök Községi Önkormányzat pályázatának támogatása- Szlovén Falunap 2009.
 • 66/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat : Holecz Károly képviselő a döntéshozatalban nem vesz részt
 • 67/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat : Orfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzat pályázatának támogatása ( Szlovén Nap Orfaluba)
 • 68/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat : Orfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzat pályázatának támogatása (Kulturális est)
 • 69/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat : Orfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzat pályázatának támogatása (Gyalogtúra)
 • 70/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat : Orfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzat pályázatának támogatása (Nagyszombati rendezvény)
 • 71/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége pályázatának elutasítása
 • 72/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: elnök beszámolójának, lejárt határidejű határozatok elfogadása
 • 73/2009. (IV.30.) OSZÖ határozat: Vas megyei Nemzetiségi Fesztiválra pályázat beadása
 • 74/2009. (V.29.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának elfogadása a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatokról
 • 75/2009. (V.29.) OSZÖ határozat : Mukicsné Kozár Mária képviselő érintettséget jelez
 • 76/2009. (V.29.) OSZÖ határozat: Szlovén Rádió Kht. FB tagjainak lemondása
 • 77/2009. (V.29.) OSZÖ határozat : Szlovén Rádió Kht. új FB tagjainak választása
 • 78/2009. (V.29.) OSZÖ határozat: FB tag megbízása FB elnök választásával, FB ülés összehívásával
 • 79/2009. (V.29.) OSZÖ határozat : Szlovén Rádió Kht. társasági szerződésének módosítása
 • 80/2009. (V.29.) OSZÖ határozat: Szlovén Rádió Kht. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása
 • 81/2009. (V.29.) OSZÖ határozat: OSZÖ Hivatal- intézményalapítási szándék
 • 82/2009. (V.29.) OSZÖ határozat: OSZÖ Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
 • 83/2009. (V.29.) OSZÖ határozat: TÁMOP 3.4.1. pályázat beadása
 • 84/2009. (V.29.) OSZÖ határozat: TÁMOP 3.4.1. pályázatírás költsége kifizetésének jóváhagyása
 • 85/2009. (VI.29.) OSZÖ határozat: A Szlovén Tájház megvásárlására és létrehozására vonatkozó szándék megerősítése
 • 86/2009. (VI.29.) OSZÖ határozat: Adásvételi előszerződés módosítására való felhatalmazása az OSZÖ elnökének
 • 87/2009. (VI.29.) OSZÖ határozat: A Szlovén Tájház fennmaradó vételárának fedezete
 • 88/2009.
 • 89/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: A Szlovén Rádió belső ellenőrzése alapján készült intézkedési terv
 • 90/2009. (IX.15.) OSZÖ) határozat: Az elnök beszámolójának elfogadása a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatokról
 • 91/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: Az Országos Szlovén Önkormányzat 2009. év I. félévi költségvetés teljesítése
 • 92/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: Az Országos Szlovén Önkormányzat 2009. évi költségvetés módosítása
 • 93/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: A Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Szlovén Tájház vásárlására és egyéb tevékenységek finanszírozására vonatkozó hitelfelvétel
 • 94/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: Hitelszámla feletti rendelkezők meghatározása
 • 95/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: OSZÖ elnökének felhatalmazása a végleges adásvételi szerződés aláírására, az ingatlan fennmaradó vételára finanszírozásának elfogadása
 • 96/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: Kifizetés jóváhagyás – OSZÖ székház felújítás
 • 97/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: Kifizetés jóváhagyás – OSZÖ budapesti kirendeltség- beruházás
 • 98/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: Nagy Józsefné nem vesz részt a döntéshozatalban
 • 99/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: Kissné Köles Erika nem vesz részt a döntéshozatalban
 • 100/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: „Zarándokút Szlovéniába” rendezvény támogatása
 • 101/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: „Szlovén szentmise és adventi hangverseny támogatása”
 • 102/2009. (IX.15.) OSZÖ határozat: Dóczi Péter színművész pályázati kérelmének elutasítása
 • 103/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: MKM érintettséget jelez
 • 104/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat : Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi költségvetés- módosítás
 • 105/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat : Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje
 • 106/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat : A Szlovén Rádiónál javadalmazásban érintettek díjazásának elveiről szóló szabályzat
 • 107/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat : Az OSZÖ háromnegyed-éves költségvetés teljesítésének elfogadása
 • 108/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2009. évi költségvetés módosítása (III.)
 • 109/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2010. évi munkatervének elfogadása
 • 110/2008. (XI.27.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
 • 111/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 • 112/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ vagyonáról, vagyonhasználatának szabályairól szóló rendelkezés módosítása
 • 113/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Muzeális intézmény kiválasztása a beérkezett pályázatok alapján a SI-HU-1-1-005 alapján ellátandó muzeológusi feladatok ellátására
 • 114/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Pályázatok elutasítása a SI-HU_1-1-005 alapján a muzeológusi feladatellátásra.
 • 115/2009. (XI.27) OSZÖ határozat: Gazdasági Fórumhoz kapcsolódó kifizetés jóváhagyása
 • 116/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Pályázati támogatási összeg átadása
 • 117/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Oktatási Tanácskozáshoz kapcsolódó kifizetés jóváhagyása
 • 118/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Kühár Emlékház alapítási szándék kinyilvánítása
 • 119/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Alapító okirat elfogadása (Kühár Emlékház)
 • 120/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Múzeumpedagógus- tájház-vezető pályázat elbírálása
 • 121/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Pályázat elutasítása (múzeumpedagógus- tájház-vez.)
 • 122/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Múzeumpedagógus- tájház-vezető megbízása
 • 123/2009. (XI.27.) OSZÖ határozat: Megbízási díj megállapítása
 • 124/2009 (XI.27.) OSZÖ határozat: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, két ülés között végzett munkáról
 • 125/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ és Hivatala szabályzatai belső ellenőri jelentésének elfogadása
 • 126/2009. (XII.14.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának elfogadása a két ülés között végzett tevékenységről és a lejárt határidejű határozatokról
 • 127/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Kissné Köles Erika elnökhelyettes beszámolójának elfogadása
 • 128/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Krányecz Ferenc elnökhelyettes beszámolójának elfogadása
 • 129/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Lázár Éva OKB elnök beszámolójának elfogadása
 • 130/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Holecz Károly PEB elnök beszámolójának elfogadása
 • 131/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Bajzek László VEB elnök beszámolójának elfogadása
 • 132/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Felhatalmazás az átmeneti időszak gazdálkodására
 • 133/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Belső ellenőri megbízási díj kifizetése
 • 134/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Vas megye Önkormányzata Szolgálatáért Díjra jelölés
 • 135/2009. (XII. 14.) OSZÖ határozat: Tiltakozás a nemzetiségi műsorok gyártásának szüneteltetése ellen