• 1/2008. (I.11.) rendkívüli OSZÖ határozat: jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 2/2008. (I.11.) rendkívüli OSZÖ határozat: napirendi pontok elfogadása
 • 3/2008. (I.11.) rendkívüli OSZÖ határozat: hivatal alapítása
 • 4/2008. (I.11.) rendkívüli OSZÖ határozat: Az OSZÖ Közgyűlése Karba József képviselőt delegálja a MeH Kisebbségi, Költségvetési Bizottságába
 • 5/2008. (II. 22.) OSZÖ határozat: jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 6/2008. (II. 22.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 7/2008. (II. 22.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának és a lejárt határidejű határozatok elfogadása
 • 8/2008. (II. 22.) OSZÖ határozat: Az alapító okirat elfogadása
 • 9/2008. (II. 22.) OSZÖ határozat: 3/2007. (II.21.) OSZÖ határozat módosítása
 • 10/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 11/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: napirendi pontok elfogadása
 • 12/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: az elnök beszámolójának elfogadása
 • 13/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: a 2008. évi költségvetés elfogadása
 • 14/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: a pénzügyi ügyintéző járandóságainak megállapítása.
 • 15/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: Hanzsek Viktória pályázati kérelmének elutasítása a hivatalvezetői posztra, mivel a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg.
 • 16/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: Kovács Anita pályázati kérelmének támogatása a hivatalvezetői posztra, mivel a pályázati kiírás feltételeinek megfelel.
 • 17/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: Molnár Márta pályázati kérelmének elutasítása a hivatalvezetői posztra, mivel a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg.
 • 18/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: dr. Stipkovits Annamária pályázati kérelmének elutasítása a hivatalvezetői posztra, mivel a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg.
 • 19/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: a hivatalvezető járandóságainak megállapítása.
 • 20/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: az OSZÖ Közgyűlése az Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási Kisebbségi Bizottságába Kállay Attilánét delegálja.
 • 21/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: Gyécsekné Nagy Krisztina óvónő tanulmányainak támogatása és előterjesztése kinevezésre.
 • 22/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: az Apátistvánfalvi Általános Iskola és Óvodát fenntartó Önkormányzatok kérelmének elnapolása
 • 23/2008. (III. 28.) OSZÖ határozat: az Apátistvánfalvi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 10 éves jubileumának megünnepléséhez nyújtott támogatás
 • 24/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 25/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 26/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának és a lejárt határidejű határozatok elfogadása
 • 27/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat : Az OSZÖ 2007. évi zárszámadásának megtárgyalása és elnapolása
 • 28/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat: Központosított illetményszámfejtés a Magyar Államkincstár útján
 • 29/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat: A Szentgotthárdi Szlovén Rádió Kht. 2007. évi éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
 • 30/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat: Szentgotthárdi Szlovén Rádió Kht. 2008. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
 • 31/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat: A Szlovén Rádió műsoridejének bővítése elégséges pénzügyi fedezet mellett
 • 32/2008. (IV.30.) OSZÖ határozat: A Szlovén Rádió KHT. társasági szerződésének módosítása
 • 33/2008. (IV. 30.) OSZÖ határozat: Ösztöndíj a szlovén nyelvet oktatók és tanulók részére
 • 34/2008. (V. 30.) OSZÖ határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 35/2008. (V. 30.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 36/2008. (V. 30.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának és a lejárt határidejű határozatok elfogadása
 • 37/2008. (V.30.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2007. évi zárszámadásának elfogadása
 • 38/2008. (V.30.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ Hivatalának részletes beszámolása a rendezvényekről
 • 39/ 2008. (V.30.) OSZÖ határozat: Pályázat beadása a MEH „Kisebbségi Intézmények átvételének és fenntartásának támogatása” előirányzatra; melynek célja a Rádió Monošter műsoridő bővítésére vonatkozó pénzügyi fedezet megteremtése.
 • 40/2008. (VIII. 06.) OSZÖ határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 41/2008. (VIII. 06.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 42/2008. (VIII. 06.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának és a lejárt idejű határozatok lfogadása
 • 43/2008. (VIII. 06.) OSZÖ határozat: Rábatótfalusi Sportegyesület támogatási kérelmének elfogadása
 • 44/2008. (VIII. 06.) OSZÖ határozat: Futball Klub Szakonyfalu támogatási kérelmének elfogadása
 • 45/2008. (VIII. 06.) OSZÖ határozat: Felsőszölnök Önkormányzata támogatási kérelmének elfogadása
 • 46/2008. (VIII. 23.) OSZÖ határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 47/2008. (VIII. 23.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 48/2008. (VIII. 23.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának és a lejárt idejű határozatok elfogadása
 • 49/2008. (IX. 12.) OSZÖ határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 50/2008. (IX. 12.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 51/2008. (IX. 12.) OSZÖ határozat: az OSZÖ 2008. év I. félévi költségvetésének teljesítése
 • 52/2008. (IX. 12.) OSZÖ határozat: az OSZÖ 2008. évi költségvetésének módosítása
 • 53/2008. (IX. 12.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának elfogadása
 • 54/2008. (IX. 12.) OSZÖ határozat: az apátistvánfalvi általános iskolát és óvodát fenntartó önkormányzatok – elnapolt- kérelmének újratárgyalása
 • 55/2008. (IX. 12.) OSZÖ határozat:Vas megyei Polgári Védelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltsége támogatási kérelmének elbírálása
 • 56/2008. (IX. 12.) OSZÖ határozat: a Szlovén Kulturális és Információs Központ fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából szervezett rendezvény támogatása
 • 57/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat : Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 58/2008. (X. 17.) rk.OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 59/2008. (X. 17.) rk.OSZÖ határozat: Doncsecz Gábor belső ellenőri feladat ellátására beadott pályázatának támogatása
 • 60/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: A belső ellenőri feladat ellátásának díjazási formája
 • 61/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: Pályázati összeg továbbutalásának engedélyezése a Szlovén Rádió Kht. felé
 • 62/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: A Pável Ágoston Vegyeskar Kisebbségekért Díjra jelölésének javaslása
 • 63/2008. (X. 17.) rk.OSZÖ határozat: Az ÖSZO 2008. évi munkaterv szerinti programjának anyagi támogatása
 • 64/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: A felsőszölnöki Plébánia orgona felújításikérelmének támogatása
 • 65/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: SZOI Főigazgató túlóradíj finanszírozás iránti kérelmének elnapolása
 • 66/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: Orfalui Rába- vidéki Kulturális és Turisztikai Egyesület kérelmének támogatása
 • 67/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: Megbízás kapcsolatfelvételre a könyvvizsgálói feladatok ellátása érdekében
 • 68/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: OSZÖ elnökének felhatalmazása az előszerződés aláírására a létrehozandó Szlovén Tájház megvételével kapcsolatban
 • 69/2008. (X. 17.) rk. OSZÖ határozat: OSZÖ elnökének megbízása a vételár negyedének átutaltatásával, az előszerződésben foglaltak szerint.
 • 70/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 71/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 72/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának és a lejárt idej? határozatok elfogadása
 • 73/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ és Hivatala 2008. év háromnegyed- éves költségvetése teljesítésének elfogadása
 • 74/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ és Hivatala 2008. évi költségvetésének módosítása
 • 75/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2009. évi munkatervének elfogadása
 • 76/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
 • 77/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: OKÖSZ létrehozásának támogatása
 • 78/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2009. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 • 79/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: A Nemzeti Park Tanácsába javasolja az OSZÖ Közgyűlése Kovács Andreát
 • 80/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Tiszteletdíj kifizetés jóváhagyása
 • 81/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Katona Zoltánné mobiltelefon használat
 • 82/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Kovács Anita mobiltelefon használat
 • 83/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Krányecz Ferenc- költségtérítés
 • 84/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Krányecz Ferenc- költségtérítés
 • 85/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Hivatali személygépkocsi vásárlás
 • 86/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Kötvényfelbontás- kamat kivét
 • 87/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Kötvényfelbontás- intézmény létrehozás
 • 88/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Felszabadított összeg újra befektetése
 • 89/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Címertervezés- Kamper Lajos
 • 90/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Szakmai továbbképzés finanszírozása
 • 91/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Hivatali autó bérbeadása
 • 92/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Szlovén Rádió Kht. ügyvezető főszerkesztő béremelése
 • 93/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda támogatási kérelmének elutasítása
 • 94/2008. (XI.21.) OSZÖ határozat: Szakonyfalu Községi Önkormányzat kérelmének támogatása
 • 95/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • 96/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Napirendi pontok elfogadása
 • 97/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Az elnök beszámolójának elfogadása
 • 98/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ és Hivatala 2008. évi költségvetésének módosítása
 • 99/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Kissné Köles Erika elnökhelyettes beszámolójának elfogadása
 • 100/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Krányecz Ferenc elnökhelyettes beszámolójának elfogadása
 • 101/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Lázár Éva OKB elnök beszámolójának elfogadása
 • 102/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Holecz Károly PEB elnök beszámolójának elfogadása
 • 103/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Bajzek László VEB elnök beszámolójának elfogadása
 • 104/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ címere, címerhasználat szabályainak elfogadása
 • 105/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ 2009. évi pályáztatási rendszerének elfogadása
 • 106/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Könyvvizsgáló megbízása az OSZÖ könyvvizsgálati feladatainak ellátására
 • 107/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Könyvvizsgáló megbízási díjának meghatározása
 • 108/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: Az OSZÖ képviselők és hivatali dolgozók jutalmának megállapítása
 • 109/2008. (XII. 19.) OSZÖ határozat: A 72/2007. (XI.30.) OSZÖ határozat módosítása