A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: veszélyhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján megállapítja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153.§ (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátásra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

 

Az előbbiekben ismertetettek alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökére a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak. Tehát veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja.

 

Jelen körülmények között és jogszabályok alapján az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörét egy személyben az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke gyakorolja.

 


 

OSZÖ Elnöki határozatok 2020. május 28.

OSZÖ Elnöki határozatok 2020. november 26.

OSZÖ Elnöki határozatok 2021. január 28.

OSZÖ Elnöki határozatok 2021. február 11.

OSZÖ Elnöki határozatok 2021. március 25.

OSZÖ Elnöki határozatok 2021. március 31.

OSZÖ Elnöki határozatok 2021. április 29.