A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: veszélyhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján megállapítja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153.§ (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátásra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

 

Az előbbiekben ismertetettek alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökére a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak. Tehát veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja.

 

Jelen körülmények között és jogszabályok alapján az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörét egy személyben az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke gyakorolja.

 


 

OSZÖ Elnöki határozatok 2020. május 28.