1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1 Elérhetőségi adatok
1.1.2 A szervezeti struktúra
1.1.3 A szerv vezetői
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 Közszolgáltatások
2.3. A szerv nyilvántartásai
2.4 Nyilvános kiadványok
2.5 Döntéshozatal, ülések
2.6 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.7 Pályázatok
2.8 Közérdekű adatok igénylése
2.9 Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítménye
3.1.5 Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések
3.2.2 Számviteli beszámolók
3.2.3 A költségvetés végrehajtása
3.3 Működés
3.3.1 A foglalkoztatottak
3.3.2 Támogatások
3.3.3 Szerződések
3.3.4 Koncessziók
3.3.5 Egyéb kifizetések

 


1. Organizacijski podatki
1.1 Kontakt, organizacija, voditelji
1.1.1 Kontaktni podatki
1.1.2 Sestava organizacije
1.1.3 Voditelji organa
1.2 Nadzorovani proračunski organi
1.3 Organizacije upravljanja
1.4 Državne fundacije
1.5 Listi
1.6 Nadrejeni, nadzorovalni organi

2. Podatki, ki se nanašajo na dejavnosti, delovanje
2.1 Osnovna dejavnost organa, pristojnost
2.2 Javne storitve
2.3.Evidence organa
2.4 Javne publikacije
2.5 Odločitve, seje
2.6 Odločitve, koncepti, načrti, predlogi organa
2.7 Razpisi
2.8 Zahteva javnih podatkov
2.9 Objavni seznami

3. Poslovni podatki
3.1 Zakonitost delovanja, kontrole
3.1.1 Seznam kontrol
3.1.2 Kontrole državnega računskega sodišča /ÁSZ/
3.1.3 Druge razne kontrole
3.1.4 Uspešnost, dosežek delovanja
3.1.5 Funkcionalna statistika
3.2 Proračuni, poročila
3.2.1 Letni proračuni
3.2.2 Poročila računovodstva
3.2.3 Izvedba proračuna
3.3 Delovanje
3.3.1 Zaposleni
3.3.2 Podpore
3.3.3 Pogodbe
3.3.4 Koncesije
3.3.5 Razna izplačila