A 2019. október 13-i választások eredményeként 10 szlovén nemzetiségi önkormányzat megválasztására került sor Felsőszölnökön, Apátistvánfalván, Szakonyfaluban, Szentgotthárdon, Kétvölgyön, Orfaluban, Alsószölnökön, Szombathelyen, Budapesten és Mosonmagyaróváron.

 

Beruházások

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban a NEMZ-N-20-0048 számú támogatói okirat alapján 9 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala szennyvíztisztító rendszer létesítésének és a szlovén nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javításához hozzájáruló eszközök beszerzésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
Az Országos Szlovén Önkormányzat székháza mögött az OSZÖ Hivatala részére biológiai szennyvíztisztító kisberendezés telepítésére került sor.
Az AT kompakt biológiai szennyvíztisztító kisberendezések kommunális szennyvizek tisztítására használhatók olyan területeken, ahol nincsen, illetve gazdaságtalanul létesíthető közcsatorna hálózat, vagy központi szennyvíztisztító telep. E berendezések a közműves szennyvíztisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosítanak, nem tartalmaznak a környezetre káros anyagot, továbbá adalék anyagok felhasználása nélkül, csendesen, szagmentesen üzemelnek.
A szennyvíztisztítók kis energiaigényűek, a kezelésük és üzemeltetésük minimális időt vesz igénybe, karbantartási, üzemeltetési költségük alacsony. A keletkező fölös iszap kisebb mennyiségű, mint más hagyományos technológiáknál.
Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala részére biológiai szennyvíztisztító kisberendezés beszerzése és telepítése” megvalósításának lehetőségét bruttó 1 485 900 Forinttal a Kontakt-R Kft. (8200 Veszprém, Kertalja u. 3.) nyerte el.
A beruházás befejezésére 2020. november hó 25. napján került sor, a szerződésben kikötött feltételek 100%-os teljesülésével.

---

Državna slovenska samouprava je na podlagi dokumenta o sofinanciranju številka NEMZ-N-20-0048 v letu 2020 za namen »Izgradnja sistema za čiščenje odpadnih voda Urada Državne slovenske samouprave in sofinanciranje nakupa opreme za izboljšanje materialnih pogojev pri pouku slovenskega jezika« prejela 9.500.000 HUF nepovratnih sredstev.
Za poslopjem, kjer ima Državna slovenska samouprava sedež, je za bila za namene Urada DSS zgrajena mala biološka čistilna naprava.
Kompaktne male biološke čistilne naprave AT se lahko uporabljajo za čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja ali centralne čistilne naprave oziroma je njihova izgradnja negospodarna. Te naprave zagotavljajo okoljsko rešitev, ki je enakovredna javnemu čiščenju odpadnih voda, ne vsebujejo okolju škodljivih snovi ter delujejo brez uporabe dodatkov, tiho in brez vonja.
Čistilne naprave so nizkoenergijske, zahtevajo minimalen čas rokovanja in obratovanja, stroški vzdrževanja in obratovanja pa so nizki. Odvečno blato, ki pri tem nastane, je količinsko manjši kot pri drugih, običajnih tehnologijah.
Izvedba projekta »Nabava in namestitev male biološke čistilne naprave za Urad Državne slovenske samouprave« je bila zaupana podjetju Kontakt-R Kft. (8200 Veszprém, Kertalja u. 3), ki je ponudilo bruto ceno 1.485.900 HUF.
Investicija se je zaključila 25. novembra 2020 s 100-odstotno izpolnitvijo pogodbenih obveznosti.

 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban a NEMZ-N-20-0006 számú támogatói okirat alapján 2 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,, A helyi szlovén nemzetiségi közösség számára jelentős, síremlékekből álló emlékfal elkészítése és Apátistvánfalván történő felállítása” támogatási cél megvalósítása érdekében.

Apátistvánfalva, a szlovén Rába-vidék második legnagyobb települése, itt található a helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő apátistvánfalvi Harding Szent-István templom. A templom mögötti templomkertben számos olyan régi síremlék volt, amelyek darabjaiból az Országos Szlovén Önkormányzat olyan emlékfalat állíttatott fel, amely megőrzi az archaikus-, tájnyelvi feliratokat, családneveket és kifejezéseket.

A temetőbe érkezőket az emlékfal fogadja majd, ahol lehetőség nyílik felidézni mindazokat, akikről már név szerint nem emlékezik meg senki, vagy akik elkerültek szülőfalujukból.

---

Državna slovenska samouprava je leta 2020, na osnovi listine o sofinanciranju št. NEMZ-N-20-0006 prejela 2 300 000 forintov nepovratnih sredstev za izvedbo aktivnosti: »Izdelava spominskega zidu iz nagrobnikov, ki je za slovensko narodnostno skupnost posebnega pomena, in postavitev spominskega zidu v Števanovcih«.

Števanovci so drugo največje naselje slovenskega Porabja, tu se nahaja tudi cerkev sv. Štefana Hardinga, ki ima pomembno vlogo v verskem življenju lokalne slovenske narodnostne skupnosti. Na cerkvenem vrtu, izza cerkve, so številni stari nagrobniki, iz teh je Državna slovenska samouprava dala postaviti spominski zid, ki ohranja arhaične narečne napise, družinska imena in izraze.

Obiskovalce pokopališča pričaka spominski zid, pred katerim se lahko spomnijo vseh, katerih imena so že pozabljena oziroma tistih, ki so se odselili iz svoje rojstne vasi.

 

 

 


 

 

Közzététel - Közlemény

 

 1. Az Országos Szlovén Önkormányzat ,,A helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő szakonyfalui Sarlós Boldogasszony Katolikus Templom felújítása'' támogatási cél megvalósítása érdekében 2021. évben 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-N-21-0188 számú támogatói okirat szerint)

  A beruházás keretében sor kerül a a templom lábazatának javítására, utólagos szigetelésére, teljes belső festésére, bádogozásra, az épület körüli csapadékvíz elvezetésére, a templomi padok cseréjére, valamint az oltár felújítására.

 2. Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Felsőszölnöki Plébánia ,,A helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő apátistvánfalvi római katolikus plébánia épületének felújítása'' támogatási cél megvalósítása érdekében 2021. évben 20 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-N-21-0001 számú támogatói okirat szerint)
 3. Az Országos Szlovén Önkormányzat a NEMZ-N-20-0190 számú támogató okirat alapján 1 663 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,a 2020. évben megrendezésre kerülő szlovén nemzetiségi tábor és közösségi célú program támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
  A szlovén napközis ,,Szeretet Tábor” megrendezésére Szakonyfalu Faluszépítő Egyesület közreműködésével 2020. augusztus 10-14. között került sor.
  A tábor célja volt, hogy lakói a program ideje alatt a helyi természeti adottságok kihasználásával igazi élmény dús szabadidőt töltsenek el és új ismeretekre tegyenek szert. Ez nagymértékben hozzájárult a gyermekek együttműködési készségének fejlesztéséhez, a helyi értékek megismeréséhez.

 4. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Köztársaság, Szlovén Kormány Határon Túli Szlovénekért Hivatalától 2020. évben 15000 EUR (5 379 150 Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesült. A feladat megvalósításába bevonta a MURABA Korlátolt Felelősségű Területi Társulást, mint közreműködőt, ennek megfelelően átadta a MURABA Korlátolt Felelősségű Területi Társulásnak a támogatás összegét, a szerződésben meghatározott feladat - 2020. évi tevékenység támogatása - megvalósítására.
 5. A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósítása keretében ellátott feladataival összefüggő személyi és dologi költségeinek finanszírozására az Országos Szlovén Önkormányzat részére a Pénzügyminisztérium 2020. évben 6 700 000 Ft támogatást nyújtott.

 6. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a ,,Szlovén nyelvvizsga segédkönyv összeállításának és megjelentetésének támogatása" támogatási cél megvalósítása érdekében (NEMZ-N-20-0211). Ez az első Magyarországon kiadott, a magyar állam által elismert szlovén nyelvvizsgára felkészítő feladatgyűjtemény. A kiadvány célja, hogy mintafeladatsoraival és az azokhoz tartozó mintamegoldásokkal segítse az Origo nyelvvizsgarendszer középfokú (B2) szlovén nyelvvizsga írásbeli részére készülő tanulókat. A nyelvvizsga segédkönyv az Origo nyelvvizsgarendszer mintáját és formátumát követi. A segédkönyv azoknak a pedagógusoknak is segítséget nyújt, akik felkészítik a nyelvvizsgázni vágyókat. 7 db mintafeladatsort tartalmaz és mind a hét mintafeladatsorhoz megoldókulcs is készült, fordítás-és levélmintákkal.
 7. A Miniszterelnökség és az Országos Szlovén Önkormányzat között létrejött GF/JSZF6459/4/2020. sz. támogatói okirat alapján az OSZÖ 69 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a szerződésben megjelölt intézménynél foglalkoztatott közalkalmazott 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozására.
 8. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020. évben a NEMZ-N-20-0049 számú támogatói okirat alapján 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A felsőszölnöki világháborús emlékmű újjáépítésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 9. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban a NEMZ-N-20-0048 számú támogatói okirat alapján 9 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala szennyvíztisztító rendszer létesítésének és a szlovén nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javításához hozzájáruló eszközök beszerzésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 10. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban ,,A szlovén nemzetiségi nevelésben részt vevő nemzetiségi hallgatók tanulmányi támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében 1 125 000 Ft összegű támogatásban részesült. (NEMZ-N-20-0047)
 11. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020-ban a NEMZ-N-20-0006 számú támogatói okirat alapján 2 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,, A helyi szlovén nemzetiségi közösség számára jelentős, síremlékekből álló emlékfal elkészítése és Apátistvánfalván történő felállítása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 12. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2019. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 93 000 Ft összegben. (NEFO/552/1/2019)
 13. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Köztársaság, Szlovén Kormány Határon Túli Szlovénekért Hivatalától a Z-IS-6/19 azonosító számú szerződés keretében 5000 EUR (1 615 631 Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesült. A feladat megvalósításába bevonja a MURABA Korlátolt Felelősségű Területi Társulást, mint közreműködőt, ennek megfelelően átadja a MURABA Korlátolt Felelősségű Területi Társulásnak a támogatás összegét, a szerződésben meghatározott feladat - 2019. évi tevékenység támogatása - megvalósítására.
 14. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2019. évben a NEMZ-N-190154 számú támogatói okirat alapján 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A kiemelt munkahelyeken dolgozók szakirányú nyelvi képzése" támogatási cél megvalósítása érdekében.
 15. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2019-ben ,,A szlovén nemzetiségi nevelésben részt vevő nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók tanulmányi támogatása" támogatási cél megvalósítása érdekében 1 125 000 Ft összegű támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által (NEMZ-N-19-0110).
 16. Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Felsőszölnöki Plébánia a helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében központi szerepet betöltő felsőszölnöki Keresztelő Szent János-templom felújítására 2019-ben 37 000 000 Ft összegű támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-N-19-0022)
 17. Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Felsőszölnöki Plébánia a helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében központi szerepet betöltő apátistvánfalviHarding Szent István-templom rekonstrukciós tervének elkészítésére 2019-ben 3 000 000 Ft összegű támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-E-19-0023)
 18. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2018-ban ,,A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjának elkészítése” címen 2 000 000 Ft összegű támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által. (NEMZ-E-18-0050)
 19. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2018. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 165 e Ft összegben.
 20. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2017. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 503 e Ft összegben. (25559-1/2017/NEFO)
 21. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2017-ben Pável Ágoston mellszobrának elkészítésére és a székház előtt történő elhelyezésére, valamint kétnyelvű táblák elkészítésére és kihelyezésére 9 000 000 Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától. (14784-1/2017/NEFO)
 22. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2016. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 610 e Ft összegben. (27657-1/2016/NEFO)
 23. 2016.évben a Magyarországi Szlovének Szövetsége részére a Szlovén Kulturális és Információs Központ felújítására az OSZÖ 20 000 000 Ft összegű támogatást adott át az EMMI 7232-2/2016/NEFO számú támogatási szerződése alapján.
 24. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2015. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 798 e Ft összegben (25395-1/2015/KOIR)
 25. Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2015. évben a  8382-2/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az "OSZÖ székhely épület felújítás IV.ütem" vonatkozásában 6 millió Ft összegű támogatásban részesül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság révén.
 26. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2014. évben „Rábavidéki rönkhúzás- Rábavidéki Szlovének Találkozója 2014” címen 600 e Ft összegű támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
 27. Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2012. évi Országos Szlovén Találkozó program kapcsán 482 e Ft összegű támogatásban részesült. (NEMZ-KUL-12-0309)
 28. Az Országos Szlovén Önkormányzat révén a Magyarországi Szlovének Szövetsége a Szlovén Kulturális és Információs Központ működési célú támogatására 3 m Ft összegű támogatásban részesült. (Szerződésszám:3755-8/2013/NEF-KIM)
 29. Az Országos Szlovén Önkormányzat székhelyépületének felújítása, bővítése I. ütem kapcsán 13250 e Ft összegű támogatásban részesült 2013-2014.évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától. (2403-2/2013/NEF-KIM)
 30. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2013. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 3250 e Ft összegben. (23253/2013/KOIR)
 31. Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a 2012. évben bérkompenzációs támogatásban részesült 1 237 000 Ft összegben. (30803/2012/KOIR; 4066-3/2013/KOIR)

 


 

 

Po volitvah, ki so potekale 12. oktobra 2014, je bilo ustanovljeno 10 slovenskih narodnostnih samouprav, in sicer na Gornjem Seniku, v Števanovcih, v Sakalovcih, v Monoštru, na Verici, v Andovcih, na Dolnjem Seniku, v Szombathelyu, v Budimpešti in v Mosonmagyaróváru.

Objava – Obvestilo

 1. Državna slovenska samouprava je v letu 2021 od sklada Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. prejela 20 000 000 forintov nepovratnih sredstev za doseganje cilja »Obnova katoliške cerkve Marijinega obiskanja v Sakalovcih, ki ima pomembno vlogo v verskem življenju lokalne slovenske narodnostne skupnosti«. (na osnovi listine o sofinanciranju številka NEMZ-N-21-0188)
  V sklopu investicije se bo popravil talni zidec, izvedla se bo izolacija, prepleskana bo celotna notranjost, izvedena bo kleparska dela in odvajanje padavinskih voda, zamenjane bodo cerkvenih klopi in bo opravljena rekonstrukcija oltarja.

 2. S posredovanjem Državne slovenske samouprave je župnija Gornji Senik za doseganje cilja »Obnova zgradbe župnišča rimokatoliške cerkve v Števanovcih, ki ima pomembno vlogo v verskem življenju lokalne slovenske narodnostne skupnosti« (na osnovi dokumenta o sofinanciranju številka NEMZ-N-21-0001) od  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  (upravljavec sklada Bethlen Gábor d.d.) v letu 2021 prejela  20 200 000 Ft nepovratnih sredstev.
 3. Državna slovenska samouprava je na podlagi dokumenta številka NEMZ-N-20-0190 za namen »sofinanciranje tabora za pripadnike slovenske narodnosti in skupnostnega programa v letu 2020« prejela 1.663.000 HUF nepovratnih sredstev.
  Dnevni tabor z naslovom »Szeretet Tábor« (Tabor ljubezni) je s sodelovanjem društva Szakonyfalu Faluszépítő Egyesület potekal med 10. in 14. avgustom 2020.
  Cilj tabora je bil, da udeleženci, z izkoriščanjem lokalnih naravnih danosti preživijo bogat, doživetij poln prosti čas in pridobijo nova spoznanja. Tako so otroci naučili medsebojnega sodelovanja in spoznali lokalne vrednote.

 4. Državna slovenska samouprava je v letu 2020 od Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu prejela 15.000 EUR (5.379.150 HUF) nepovratnih sredstev. V realizacijo naloge je vključila Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje MURABA ter ji v skladu s tem za realizacijo naloge, opredeljene v pogodbi, to je sofinanciranje dejavnosti v letu 2020, predala znesek podpore.
 5. Na podlagi sklepa Vlade št. 1411/2020 (15. 7.) o pogojih uporabe ciljnega sofinanciranja programa razvoja slovenskega Porabja je Državna slovenska samouprava v letu 2020 za sofinanciranje kadrovskih in materialnih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog v okviru programa za razvoj slovenskega Porabja, od Ministrstva za finance prejela sredstva v znesku 6.700.000 HUF.
 6. Državna slovenska samouprava je od Sklada Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., ki nastopa v imenu Urada predsednika vlade, za namen »sofinanciranje priprave in objave priročnika za izpit iz slovenskega jezika« (NEMZ-N-20-0211) prejela 1.500.000 HUF nepovratnih sredstev. To je prvi, na Madžarskem objavljen priročnik, ki vsebuje zbirko nalog za pripravo na izpit iz slovenskega jezika, ki ga priznava tudi Madžarska. Namen knjige je, da s sklopi vzorčnih nalog in pripadajočimi rešitvami pomaga dijakom in študentom pri pripravi na pisni del izpita iz slovenskega jezika, ki po sistemu jezikovnih izpitov Origo ustreza ravni B2. Priročnik je pripravljen v skladu s sistemom jezikovnih izpitov Origo.  Knjiga je tudi v pomoč učiteljem, ki dijake in študente pripravljajo na izpit.  Priročnik vsebuje 7 sklopov vzorčnih nalog, za katere je izdelan tudi ključ za rešitve z vzorci prevodov in pisem.
 7. DSS je na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. GF/JSZF6459/4/2020, sklenjene med Uradom predsednika vlade in Državno slovensko samoupravo, za financiranje nadomestila plač uslužbencev, zaposlenih pri ustanovi, navedeni v pogodbi, za leto 2020 prejela 69.000 HUF nepovratnih sredstev.
 8. Državna slovenska samouprava je na podlagi dokumenta o sofinanciranju številka NEMZ-N-20-0049 v letu 2020 za namen »Sofinanciranje obnove spomenika žrtvam svetovnih vojn v Gornjem Seniku« prejela 2.000.000 HUF nepovratnih sredstev.

 9. Državna slovenska samouprava je na podlagi dokumenta o sofinanciranju številka NEMZ-N-20-0048 v letu 2020 za namen »Izgradnja sistema za čiščenje odpadnih voda Urada Državne slovenske samouprave in sofinanciranje nakupa opreme za izboljšanje materialnih pogojev pri pouku slovenskega jezika« prejela 9.500.000 HUF nepovratnih sredstev.
 10. Državna slovenska samouprava je v letu 2020 za namen »Sofinanciranje študija študentov, pripadnikov manjšine, vključenih v slovensko narodnostno izobraževanje« prejela sredstva v znesku 1.125.000 HUF. (NEMZ-N-20-0047)
 11. Državna slovenska samouprava je na podlagi dokumenta o sofinanciranju številka NEMZ-N-20-0006 v letu 2020 za namen »Izdelava spominskega zidu iz nagrobnikov, ki je za lokalno slovensko skupnost izjemnega pomena in njegova postavitev v Števanovcih« prejela 2.300.000 HUF nepovratnih sredstev.

 12. Državna slovenska samouprava je za svoje proračunske uporabnike v letu 2019 kot subvencijo za kompenzacijo plač prejela 93 000 HUF. (NEFO/552/1/2019)

 13. Državna slovenska samouprava je od Republike Slovenije, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu na osnovni pogodbi št. Z-IS-6/19 prejel 5000 EUR, z besedami pet-tisoč evrov (1 615 631 HUF) nepovratne pomoči. V izvedbo naloge, kot sodelujočega vkejučuje Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo MURABA predaja znesek sofinanciranja v višini 1 615 631 HUF, za izvedbo realizacije nalog in pogodbe - sofinanciranje dejavnosti v letu 2019.
 14. Državna slovenska samouprava je v letu 2019 na osnovi listine o sofinanciranju št. NEMZ-N-190154 prejela 500 000 forintov nepovratnih sredstev za doseganje cilja »Strokovno jezikovno usposabljanje zaposlenih na specifičnih delovnih mestih«.
 15. Za realizacijo projekta "Sofinanciranje izobraževanja narodnostnih študentov programa vzgojitelj predšolskih otrok, ki sodelujejo v slovenski narodnostni vzgoji" smo od sklada  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. prejeli denarna sredstva v znesku 1.125.000 HUF (NEMZ-N-19-0110).
 16. Župnišče v Gornjem Seniku, je za obnovo cerkve svetega Janeza Kersnika na Gornjem Seniku, ki ima osrednjo vlogo v verskem življenju lokalne slovenske skupnosti, preko Državne slovenske samouprave v letu 2019 od Družbe za upravljanje skladov (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) prejela sredstva v višini 37 000 000 HUF. (NEMZ-N-19-0022)
 17. Župnišče v Gornjem Seniku, je za pripravo načrtov za rekonstrukcijo cerkve Harding svetega Štefana v Števanovcih, ki ima osrednjo vlogo v verskem življenju lokalne slovenske skupnosti, preko Državne slovenske samouprave v letu 2019 od Družbe za upravljanje skladov (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) prejela sredstva v višini 3 000 000 HUF. (NEMZ-E-19-0023)
 18. Državna slovenska samouprava je v letu 2018 za »Pripravo razvojnega programa Slovenskega Porabja« od Družbe za upravljanje skladov (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) prejela sredstva v višini 2 000 000 HUF. (NEMZ-E-18-0050)
 19. Državna slovenska samouprava je za svoje proračunske uporabnike v letu 2018 kot subvencijo za kompenzacijo plač prejela 165 000 HUF.
 20. Državna slovenska samouprava je za svoje proračunske uporabnike v letu 2017 kot subvencijo za kompenzacijo plač prejela 503 000 HUF. (25559-1/2017/NEFO)
 21. Državna slovenska samouprava je za izdelavo doprsnega kipa Avgusta Pavla in njegovo postavitev pred sedežem ter za izdelavo in postavitev dvojezičnih tabel od Ministrstva za človeške vire leta 2017 prejela  9 000 000 HUF sofinanciranja. (14784-1/2017/NEFO)
 22. Državna slovenska samouprava je za svoje proračunske uporabnike v letu 2016 kot subvencijo za kompenzacijo plač prejela 610 000 HUF. (27657-1/2016/NEFO)
 23. Zveza Slovencev na Madžarskem je v letu 2016 za prenovo Slovenskega kulturnega in informacijskega centra na osnovi pogodbe o sofinanciranju EMMI 7232-2-2016/NEFO prejela 20 000 000 HUF sredstev.
 24. Državna slovenska samouprava je za svoje proračunske uporabnike v letu 2015 kot subvencijo za kompenzacijo plač prejela 798 000 HUF.(25395-1/2015/KOIR)
 25. Državna slovenska samouprava je v letu 2015 na osnovi pogodbe o sofinanciranju št. 8382-2/2015/NEFO za »IV. fazo prenove sedeža DSS« od Državnega sekretariata za cerkvene in narodnostne stike oz. stike s civilno družbo Ministrstva za človeške vire prejela sredstva v višini 6 milijonov HUF.
 26. Državna slovenska samouprava je dobila leta 2014 za „Porabsko borovo gostüvanje – Porabski dan 2014” od Ministrstva za človeške vire 600 tisoč Ft podpore.
 27. Državna slovenska samouprava je dobila za Državno srečanje Slovencev leta 2012 482 t Ft podpore (NEMZ-KUL-12-0309)
 28. S pomočjo Državne slovenske samouprave je dobila Zveza Slovencev na Madžarskem 3 m Ft podpore za delovanje Slovenskega kulturnega in informacijskega centra (Številka pogodbe: 3755-8/2013/NEF-KIM)
 29. Državna slovenska samouprava je dobila podporo za I. fazo obnovitve, širjenje stavbe sedeža za leto 2013-2014 v višini 13.250 t Ft od Ministrstva za človeške vire (2403-2/2013/NEF-KIM)
 30. Državna slovenska samouprava je v zvezi svojih proračunskih organov dobila leta 2013 kompenzacijsko podporo plač v višini 3.250 t Ft (23253/2013/KOIR)
 31. Državna slovenska samouprava je v zvezi svojih proračunskih organov dobila leta 2012 kompenzacijsko podporo plač v višini 1.237.000,-Ft (30803/2012/KOIR; 4066-3/2013/KOIR)