Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzat
2020. évi munkaterve


1. Anyaország népi kultúrájának, zenéjének megőrzése: hasonló tartalommal mint a korábbi években
A megvalósítás ideje: 2020. február-szeptember

2. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a szlovén népi kultúra és hagyományok megőrzésére, népszerűsítésére, továbbörökítésére: táncoktatás szervezése, fellépési lehetőség biztosítása meghívás útján Rába-vidéki szlovén népzenei formációk, kulturális csoportok, nemzetiségi nyelven játszó színjátszócsoportok, egyházi énekkarok és az anyaországbeli kulturális, egyházi csoportok számára.
A megvalósítás ideje: 2020. január-december

3. Együttműködés a Budapesti Szlovén Egyesülettel: Önkormányzatunk az idei évben intézményesített formában, írásban rögzített együttműködési megállapodás keretében szeretne együttműködni e nemzetiségi civil szervezettel. Társszervezőként szeretnénk az idei évben is megvalósítani nemzetiségi programokat, rendezvényeket.
A megvalósítás ideje: 2020. február-december

4. Budapesti Szlovén Nap: Önkormányzatunk a Magyarországi Szlovének Szövetségével és a Budapesti Szlovének Egyesületével közösen szeretne szervezni 2020 nyarán egy szlovén napot, itt a fővárosban. A megrendezésre kerülő szlovén kulturális rendezvény szlovén nyelvű szentmisével kezdődne, majd pedig egy sétahajózással egybekötött szlovén zenés esttel zárulna. A nap folyamán fellépési lehetőséget biztosítunk a Rába-vidéki szlovén egyházi énekkaroknak és kulturális csoportoknak. A rendezvényre a szlovén Rába-vidék lakossága mellett a kerületi és a Budapesten élő szlovén lakosságot is meghívjuk.
A megvalósítás ideje: 2020. június vagy július

5. Együttműködés a kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal: Önkormányzatunk kezdeményezi egy kerületi nemzetiségi nap vagy nemzetiségi fesztivál megtartását, ahol a kerületben működő további 12 nemzetiségi önkormányzattal együttműködve, lehetőséget biztosítunk a nemzetiségek kultúrájának, hagyományainak, gasztronómiájának bemutatására, illetve ezek megismertetésére a többségi társadalommal.
A megvalósítás ideje: 2020. március-október

6. Programok Újbuda szlovén lakói részére: hasonló tartalommal mint a korábbi években
A megvalósítás ideje: 2020. január-december

7. Részvétel az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetsége, a Szlovén Szószólói Kabinet rendezvényein (Szlovén Kultúra Napja, Országos Szlovén Találkozó, Szlovén Államiság Napja, Szlovén Önállóság és Egység Napja)
A megvalósítás ideje: 2020. feburár-december


8. Az anyanyelvű hitélet ápolása érdekében szlovén nyelvű szentmisék szervezése, illetve önkormányzatunk kapcsolódása a 2020. szeptember 13-20. között, Budapesten tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hitéleti programjaihoz
A megvalósítás ideje: 2020. június-szeptember

9. Egyéb előre nem tervezett rendezvények: a hazai és külföldi kapcsolatok ápolása céljából egyéb évközben felmerülő rendezvényeken való részvétel.