APÁTISTVÁNFALVI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA/DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ŠTEVANOVCI

 

Székhely: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 117.

Telephely Óvoda: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 84.

Telefon: + 36 94 / 436-006

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://apatiiskola.hu

 


https://4d.rtvslo.si/arhiv/rojaki/174779712


https://4d.rtvslo.si/arhiv/rojaki/174755788


Alapítói okirat – Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda (LETÖLTÉS)


Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda- Szervezeti és Működési Szabályzata (LETÖLTÉS)


Munkamegosztási megállapodás OSZÖ Hivatal és Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola között (LETÖLTÉS)


Apátistvánfalvi Kétannyelvű Általános Iskola és Óvoda foglalkoztatottainak létszáma, személyi juttatásai (LETÖLTÉS)


 

Beruházások:

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a 2020. évben bruttó 39 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda tornatermének bővítése, valamint egyéb felújítási, állagmegóvási munkálatok és eszközbeszerzések támogatása” megvalósítása érdekében.
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda kiemelt hangsúlyt fektet a szlovén nyelv ápolására, a nemzeti közösség hagyományainak átörökítésére, tekintve, hogy kétnyelvű nevelés folyik az intézményben.
Az iskola és óvoda családias környezetet biztosít, az oktatáshoz/neveléshez szükséges modern eszközökkel rendelkezik, azonban szükségesek további fejlesztések évről- évre.
Az intézmény vonatkozásában az alábbi fejlesztések kivitelezése történt meg:
- az óvodaépületben külső nyílászárók cseréje befejező munkákkal
- az iskolaépület belső festése
- informatikai fejlesztés
- tornaterem bővítése

Državna slovenska samouprava je v letu 2020 prejela bruto 39 250 000 Ft nepovratnih sredstev za izvedbo aktivnosti »Širitev telovadnice ter druga prenovitvena in vzdrževalna dela oziroma nabava opreme za Dvojezično osnovno šolo in vrtec Števanovci«.
Glede na to, da v ustanovi poteka dvojezična vzgoja in izobraževanje, daje Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci, s katero upravlja Državna slovenska samouprava, poseben poudarek negovanju slovenskega jezika, ohranjanju izročila slovenske narodne skupnosti.
Šola in vrtec zagotavljata domačno vzdušje in razpolagata s sodobno opremo za izvajanje vzgoje in izobraževanja, vendar so vsako leto potrebne nove investicije.
V ustanovi so bili izvedeni naslednji razvojni posegi:
- zamenjava vhodnih vrat in oken z zaključnimi deli na zgradbi vrtca
- pleskanje notranjih prostorov šolske zgradbe
- vlaganje v razvoj računalniške opreme
- razširitev telovadnice

 

 

---

 

2018. augusztusban felújításra került az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény tetőszerkezete.

 

 

---

 

Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény vonatkozásában a 2017. évben felmérésre került az osztálytermek állapota és szükségessé vált az alacsony befogadóképességű osztályterem belső átalakítása.

 

 

 

---

 

Jelentős felújítási munkálatok indultak meg 2016 nyarán az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda mindkét intézményegységében. Az óvodában így elbontásra került a korszerűtlen, régi játszótér jelentős része, amelynek helyére hamarosan Európai Uniós szabvány szerinti játékok kerülnek telepítésre.

Mindeközben megújul az iskola is, így a diákok szeptembertől nem csak frissen festett belső termekben tanulhatnak majd, hanem a teljesen megújuló fűtési rendszer jóvoltából a kellemes belső hőmérséklet is biztosítva lesz számukra, méghozzá egy korszerűsített informatikai hálózattal egyetemben.

  

 


 

Közlemény:

 

 1. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2021. évben a NEMZ-N-21-0127 számú támogatói okirat alapján 6 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az ,,Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda óvodai telephelye elektromos hálózatának felújítása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
  Az épületben lévő gyermekek biztonsága érdekében szükséges a villamoshálózat átfogó felújítása, a falban lévő régi alumínium vezetékek cseréje.

 2. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2021. évben a NEMZ-E-21-0002 számú támogatói okirat alapján 2 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az ,,Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda szennyvíztisztító rendszerének korszerűsítése” támogatási cél megvalósítása érdekében.
  Megvalósítási időszak: 2021. március 1. – 2022. március 31.

 3. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020. évben a NEMZ-N-20-0044 számú támogatói okirat alapján 39 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda tornatermének bővítése, valamint felújítási, állagmegóvási munkálatok és eszközbeszerzések támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
 4. A kormány a fiatalok zenei nevelésének az eddiginél is jelentősebb támogatása érdekében a zeneoktatást segítő hangszerfejlesztési program indításáról döntött egyes köznevelési intézmények részére. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Hangszercsere program keretében 420 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, miszerint vállalja, hogy a fenntartásában működő ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda részére elektromos zongorát biztosít. A támogatott tevékenység időtartama: 2019.05.01.-2019.12.31. Elszámolási határidő: 2020.01.01.
 5. 2018. április 10-én az Országos Szlovén Önkormányzat tájékoztatta Orfalu Község Önkormányzatát arról, hogy az OSZÖ fenntartása alatt működő ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. szám) intézmény vonatkozásában felmerült és a kivitelezés lehetőségének szintjéig jutott az intézmény tetőszerkezete felújításának a szükségessége. Az Országos Szlovén Önkormányzat és az intézmény tisztelettel kérte az önkormányzat és a képviselő-testület bárminemű szíves támogatását. Orfalu Község Önkormányzata 100.000.-Ft összegű támogatást biztosított az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény tetőszerkezetének felújítási munkálatainak költségeire, s ezt az összeget az OSZÖ támogatás-továbbadási megállapodás keretében továbbadta az intézmény számára. Az OSZÖ az elszámolási dokumentációt 2018. július 4-én Orfalu Község Önkormányzata rendelkezésére bocsátotta.
 6. 2017. augusztus 28-án az Országos Szlovén Önkormányzat tájékoztatta Orfalu Község Önkormányzatát arról, hogy az OSZÖ fenntartása alatt működő ApátistvánfalviKéttannyelvűÁltalános Iskola és Óvoda (9982 Apátistvánfalva, Fő út 117. szám) intézmény belső átalakítási munkálatai – amelyhez az Apátistvánfalva 3/3hrsz-ú és 78-as hrsz-ú ingatlanban 1/3-os tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta – a Brian-Bau 2007. Kft.-vel kötött vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően sikeresen lezajlottak. Az Országos Szlovén Önkormányzat és az intézmény tisztelettel kérte az önkormányzat és a képviselő-testület bárminemű szíves támogatását. Orfalu Község Önkormányzata 100.000.-Ft összegű támogatást biztosított az ApátistvánfalviKéttannyelvűÁltalános Iskola és Óvoda intézmény belső átalakítási munkálatainak költségeire, s ezt az összeget az OSZÖ támogatás-továbbadási megállapodás keretében továbbadta az intézmény számára. Az OSZÖ az elszámolási dokumentációt 2017. november 2-án Orfalu Község Önkormányzata rendelkezésére bocsátotta.
 7. Az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évben a 23941-1/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az iskolai sportpálya felújítása vonatkozásában 9 millió Forint összegű támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság révén.
 8. Orfalu Községi Önkormányzat 100 000 Ft – 100 000 Ft összegben járult hozzá az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda sportpálya és óvoda felújításához. A támogatások elszámolása határidőben megtörtént.
 9. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 310 000 Ft összegben járult hozzá az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához. A támogatás elszámolása határidőben megtörtént.

 


 

Obvestilo:

 

 1. Državna slovenska samouprava je v letu 2021, na osnovi listine o sofinanciranju št. NEMZ-N-21-0127 prejela 6 000 000 forintov nepovratnih sredstev za doseganje cilja »Obnova električnega omrežja vrtca Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci«.
  Zaradi varnosti otrok je nujna celovita obnova električnega omrežja, zamenjava starih aluminijskih vodov vgrajenih v steno.

 2. Državna slovenska samouprava je na podlagi dokumenta o sofinanciranju številka NEMZ-N-20-0044 v letu 2020 za namen »Širitev telovadnice Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci ter vzdrževalna dela in nabava sredstev« prejela 39.250.000 HUF nepovratnih sredstev.
 3. Vlada se je z namenom še izrazitejšega podpiranja glasbenega izobraževanja mladih odločila, da bo sprožila program nabave glasbenih instrumentov za pomoč pri glasbenem izobraževanju v posameznih javnih izobraževalnih ustanovah. Državna slovenska samouprava je v okviru programa Zamenjava glasbenih instrumentov prejela nepovratna sredstva v znesku 420.000 HUF, s tem pa je prevzela obveznost, da za Dvojezično osnovno šolo in vrtec Števanovci zagotovi električni klavir. Obdobje sofinancirane dejavnosti: 01.05.2019 – 31.12.2019. Rok za obračun: 01.01.2020.
 4. Državna slovenska samouprava je 10. aprila 2018 samoupravo naselja Andovci obvestila, da se je pri Dvojezični osnovni šoli in vrtcu Števanovci (9982 Števanovci, Glavna c. 84), ki jo upravlja DSS, pojavila potreba po prenovi strešne konstrukcije in bi bila zadeva sedaj izvedljiva. Državna slovenska samouprava in ustanova sta samoupravo in njeno skupščino prosili za morebitno podporo. Samouprava naselja Andovci je za stroške prenove strešne konstrukcije Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci zagotovila 100.000 HUF finančnih sredstev, DSS pa je ta znesek, v okviru sporazuma o prenosu nepovratnih sredstev nakazala ustanovi. DSS je obračunsko dokumentacijo 4. julija 2018 dala na razpolago samoupravi naselja Andovci.
 5. Državna slovenska samouprava je 28. avgusta 2017 samoupravo naselja Andovci obvestila, da so se prenovitvena dela notranjosti Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci (9982 Števanovci, Glavna c. 84), ki jo upravlja DSS – k čemur je samouprava naselja Andovci podalo lastniško soglasje kot 1/3-ska solastnica parcel št. 3/3 in 78 – uspešno zaključila v skladu s izvajalsko pogodbo, sklenjeno s podjetjem Brian-Bau 2007. Kft. Državna slovenska samouprava in ustanova sta samoupravo in njeno skupščino prosili za kakršno koli podporo. Samouprava naselja Andovci je za stroške prenove notranjosti Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci zagotovila 100.000 HUF finančnih sredstev, DSS pa je ta znesek, v okviru sporazuma o prenosu nepovratnih sredstev nakazala ustanovi. DSS je obračunsko dokumentacijo 2. novembra 2017 dala na razpolago samoupravi naselja Andovci.
 6. Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci je v letu 2015 na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 23941-1/2015/NEFO od Državnega sekretariata za odnose z verskimi skupnostmi, narodnostmi in civilno družbo pri Ministrstvu za človeške vire za prenovo šolskega športnega igrišča prejela finančno podporo v znesku 9 milijonov HUF.
 7. Samouprava naselja Andovci je za obnovo športnega igrišča in vrtca Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci prispevala po 100.000 HUF za vsako posamezno aktivnost. Obračun je bil pripravljen v predpisanem roku.
 8. Samouprava naselja Andovci je za obnovo športnega igrišča Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci prispevala 310.000 HUF. Obračun je bil pripravljen v predpisanem roku.