Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.11.02.-2024.01.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9985 Felsőszölnök, Templom út 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet - 66. Költségvetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

OSZÖ és intézményei vonatkozásában: kontírozási, könyvelés-előkészítési feladatok ellátása, számlák analitikus nyilvántartásba vétele, pályázati elszámolás, helyettesítés esetén könyvelési feladatok, pénzügyi utalási feladatok ellátása, pénztárosi teendők, pénzügyi bizonylatokra vonatkozó nyilvántartások vezetése, előleg kiadással kapcsolatos feladatellátás, étkezési térítési díjakkal, utalványokkal, nyilatkozatokkal, útiköltség elszámolással kapcsolatos feladatok, megrendelések, beszerzések előkészítése és lebonyolítása, éves leltározás előkészítésében és annak kiértékelésében való részvétel, kiküldetéssel, munkába járással kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, egyéb feladatok, munkáltató utasítása szerinti feladatellátás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) személyi illetmény, cafeteria juttatás, teljesítményértékelés és juttatásrendszer, közlekedési költségtérítés az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, pénzügyi ügyintéző,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, pénzügyi, gazdasági,

• Szlovén nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

• könyvelés, pénzügyi-gazdasági területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• ECDL

• B kategóriás jogosítvány

• Mérlegképes könyvelői végzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

• csapatmunka, mobilitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Végzettséget, képesítést, egyéb előnyt jelentő képesítést és tudást igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Anita nyújt, a 06-94-534-024 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (9985 Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala, Templom út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

munkáltatói jogkörben

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.slovenci.hu - 2020. augusztus 26.

 


 

Az Országos Szlovén Önkormányzat – mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére (LETÖLTÉS)

 


 

 

Pályázati felhívás pénzügyi-gazdasági munkakör betöltésére (2016) (LETÖLTÉS)

 


 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése

a 24/2015. (II.12.) OSZÖ határozat alapján pályázatot hirdet a tulajdonában lévő

Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezetői tisztség

illetve főszerkesztői feladatellátás

2015. április 2-től történő

ellátására

 

Az ügyvezető megbízása 5 évre szól, feladatait (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2013. évi V. törvény, a közhasznú nonprofit gazdálkodó révén az államháztartásról szóló 2011. évi CVC. törvény vonatkozó rendelkezései; a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény, az OSZÖ közgyűlés határozatai és Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata szerint) főállású munkajogviszony keretében látja el.

Illetmény és egyéb juttatás: megegyezés szerint, az intézmény költségvetésében meghatározott bérkeret alapján.

 

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

- a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség

- referenciákkal igazolt legalább 5 év szakmai gyakorlat a rádiózás területén

- irodalmi szlovén és tájnyelv ismerete

 

A pályázathoz csatolni kell:

1. a szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajzot

2. a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésére vonatkozó elképzeléseket tartalmazó szakmai programot (a médiatörvénynek megfelelő elképzeléseket a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről), mely az alábbi szempontok alapján kerül értékelésre:

- műsorterv (a vállalt műsoridő és a tartalmi elemzése)

- üzleti, pénzügyi tervek

- humán erőforrással való gazdálkodás

3. iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolata

4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

5. az irodalmi szlovén nyelvismeretről az iskolai végzettséget tanúsító okiratot

Főszerkesztői munkakörben eltöltött gyakorlat. Ennek igazolása szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 19.

 

A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre:

Ropos Márton OSZÖ elnök, 9985 Felsőszölnök, Országos Szlovén Önkormányzat, Templom út 8.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő első rendes képviselő-testületi ülés.

 

Felvilágosítás: 06-30-2379-164

 

Felsőszölnök, 2015. február 12.

Ropos Márton

elnök

---

OBČNI ZBOR DRŽAVNE SLOVENSKE SAMOUPRAVE
na podlagi svoje 24/2015. (II.12.) odločbeobjavlja razpis
za delovno mesto izvršnega direktorjaobenem glavnega urednika
Družbe z omejeno odgovornostjo Radio Monošterv lasti Državne slovenske samouprave
od 02. aprila leta 2015

 

Izvršni direktorbo imenovan za dobo pet let, svojo nalogo bo opravljal v polnem delovnem času po določenih zakonih in predpisih(CLXXIV. zakon iz leta 2011 o pravici do združevanja, o dobrodelnem stanju ter delovanju civilnih organizacij, V. zakon iz leta 2013, ustrezne določbe zakona CVC. 2013 za javne finance, zakon CLXXIX. 2011 o pravicah narodnosti, določbe občnega zbora DSS ter Statut D.o. o. Slovenski radio.)

Plača in drugi dodatki: po dogovoru po okvirni vsoti določeni v proračunu institucije.


Pogoji za zasedbo delovnega mesta:


Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidatiizpolnjevati naslednje pogoje:


• zaželena visoka strokovna izobrazba na področju radijskega medijaoz. opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv
• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja
• naj imajo najmanj 5 let delovnih izkušenjz referencami preverjeni,
• znanje porabskega slovenskega in slovenskega knjižnega jezika,


K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:


1. predstavitev poklicne dejavnosti s podrobnim življenjepisom
2. Fotokopijo dokazila o doseženi izobrazbi oz.fotokopijo diplome
3. Potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah (izpisek delovne dobe in potrdilo delodajalca oz. ustrezno dokazilo, iz katerega je nesporno razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
4. Moralno potrdilo ni starejše od tri mesecev
5. Strokovni program z idejami za vodenje D.o.o (družbe z omejeno odgovornostjo) Radio Monošter, ki naj bo sestavljen na podlagi zakona za medije in vsebuje naslednje točke:


• Načrt radijskega programa ( analiza izvajanega radijskega času in analiza vsebine)
• Poslovni in finančni načrti
• Upravljanje človeškimi viri

 

Postopek in rok prijave:


Prijave pošljitepo pošti v zaprti kuverti na naslov:
Martin Ropoš predsednik DSS
9985 Gornji Senik, Cerkvena 8.


Rok oddaje prijav je 19. marec, 2015


Rok za ocenjevanje predlogov: prva seja občnega zbora DSS po vloženju predlogov

 

Informacije: 06-30-2379-164


Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Felsőszölnök
pályázatot hirdet
takarító
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony (2014. december 31-ig).

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 10 órás.
A munkavégzés helye: 9985 Felsőszölnök, Templom út 11.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: kiállítótermek, irodák, kiszolgáló helyiségek takarítása, fűtés, a kert gondozása.
Illetmény és juttatások: megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

8 általános
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szlovén nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget igazoló iratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Neubauer Zoltánné nyújt, a 06-30-608-8695-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kühár Emlékház címére történő megküldésével (9985 Felsőszölnök, Templom út 11.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 27. 


Urad Državne slovenske samouprave razpisuje delovno mesto za administrativno področje.

Pogoje za prijavo in informacije lahko dobite po telefonu 94/534-024

Letölthető dokumentum: LETÖLTÉS 


AZ ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

[9985 FELSŐSZÖLNÖK, TEMPLOM ÚT 8.]

ÁLLÁST HIRDET PÉNZÜGYI MUNKAKÖR

2013. 03. 18. TŐL TÖRTÉNŐ BETÖLTÉSÉRE [3 HÓNAP PRÓBAIDŐ KIKÖTÉSE MELLETT]

FELADATKÖR:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖNYVELÉSI- KONTÍROZÁSI, NYILVÁNTARTÁSI, PÉNZTÁROSI FELADATAINAK, ILLETVE TOVÁBBI GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

ELVÁRÁSOK:

MINIMUM KÖZÉPFOKÚ PÉNZÜGYI VÉGZETTSÉG

SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐI ISMERETEK

ELŐNY:

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI VÉGZETTSÉG

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVNÉL SZERZETT TAPASZTALAT, GYAKORLAT

SZLOVÉN NYELVISMERET

ÍRÁSBELI JELENTKEZÉS MÓDJA:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

VÉGZETTSÉGET – GYAKORLATOT, SZAKMAI REFERENCIÁT- IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

HÁROM HÓNAPNÁL NEM RÉGEBBI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSA

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. március 8.

EGYÉB

BÉREZÉS: az OSZÖ HIVATALA BÉRKERETÉBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT

FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY: MUNKATÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN, HATÁROZOTT IDEJŰ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY

Érdeklődni lehet:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 94-534-024

Kovács Anita sk.

hivatalvezető 


Pályázati felhívás (könyvvizsgáló, 2012. március)


Pályázati felhívás Pénzügyi -Adminisztratív munkakör ellátására (2012. május 8.)

AZ ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA
[9985 FELSŐSZÖLNÖK, TEMPLOM ÚT 8.]
ÁLLÁST HIRDET
1 FŐ RÉSZMUNKAIDŐS [NAPI 4 ÓRA] PÉNZÜGYI – ADMINISZTRATÍV MUNKAKÖR
2012. 06. 01. TŐL TÖRTÉNŐ BETÖLTÉSÉRE
[3 HÓNAP PRÓBAIDŐ KIKÖTÉSE MELLETT]
FELADATKÖR:
PÉNZTÁROSI,- EGYÉB PÉNZÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA, IKTATÁS, JEGYZŐKÖNYVEZÉS, EGYÉB ADMINISZTRATÍV FELADATOK ELL&´TÁSA
ELVÁRÁSOK:
MINIMUM KÖZÉPFOKÚ PÉNZÜGYI VÉGZETTSÉG, SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐI ISMERETEK
ELŐNY:
SZLOVÉN NYELVISMERET
ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVNÉL SZERZETT – FENTI MUNAKÖRÖKBEN SZERZETT- GYAKORLAT
ÍRÁSBELI JELENTKEZÉS MÓDJA:
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
VÉGZETTSÉGET – ESETLEG GYAKORLATOT, SZAKMAI REFERENCIÁT- IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
HÁROM HÓNAPNÁL NEM RÉGEBBI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSA
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. május 18.
EGYÉB
BÉREZÉS: AZ OSZÖ HIVATALA BÉRKERETÉBEN MEGHATÁROZOTTAK ALAPJÁN
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY: MUNKATÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN


Érdeklődni lehet:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: 94-534-024

Kovács Anita sk.

hivatalvezető


 

Pályázati felhívás Oktatási referensi feladatok ellátására (2012. május 8.)
AZ ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA
[9985 FELSŐSZÖLNÖK, TEMPLOM ÚT 8.]
ÁLLÁST HIRDET OKTATÁSI REFERENSI FELADATOKAT ELLÁTÓ GAZDASÁGI MUNKAKÖR
2012. 07. 01. TŐL TÖRTÉNŐ BETÖLTÉSÉRE [3 HÓNAP PRÓBAIDŐ KIKÖTÉSE MELLETT]
FELADATKÖR:
PÉNZÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA,
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PÁLYÁZATI, SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE, ALKALMAZÁSA
ELVÁRÁSOK:
MINIMUM KÖZÉPFOKÚ PÉNZÜGYI VÉGZETTSÉG
SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐI ISMERETEK ÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK [PÁLYÁZATI, JOGSZABÁLYI] FELADATAINAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN SZERZETT GYAKORLAT
ELŐNY:
SZLOVÉN NYELVISMERET
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNÉL SZERZETT GYAKORLAT
ÍRÁSBELI JELENTKEZÉS MÓDJA:
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
VÉGZETTSÉGET – GYAKORLATOT, SZAKMAI REFERENCIÁT- IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSA
HÁROM HÓNAPNÁL NEM RÉGEBBI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. május 18.
EGYÉB
BÉREZÉS: MEGEGYEZÉS ALAPJÁN
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY: MUNKATÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN; A MUNKAKÖR BETÖLTÉSE HATÁROZOTT IDŐRE SZÓL.


Érdeklődni lehet:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: 94-534-024

Kovács Anita sk.
hivatalvezető


Pályázati felhívás muzeológusi feladatok ellátására (2010. május 30.)

Ajánlati felhívás az ERFA pénzügyi támogatásával a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló (9985 Felsőszölnök, Templom u. 11. sz. alatt létrehozandó Kühár Emlékház („Szlovén gyűjtemény”, mint közérdekű muzeális kiállítóhely) muzeológusi feladatok ellátására


Pályázati felhívás a Szlovén Rádió könyvvizsgálói feladatainak ellátására

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a 7/2010. (II.19.) OSZÖ határozat alapján pályázatot hirdet a tulajdonában lévő (szentgotthárdi székhelyű) Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak 2010. április 15- től történő ellátására


A könyvvizsgáló megbízása 5 évre szól. A pályázat kötelező tartalma: – könyvvizsgálói feladatok ellátásának programtervezete – a könyvvizsgálói módszer ismertetése A pályázat kötelező melléklete: – a pályázó szakmai önéletrajza – a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hiteles másolata – megbízási (vállalkozói) szerződés tervezete árajánlattal együtt – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – szakmai referenciák A pályázat beérkezési határideje: 2010. március 9. A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre: Ropos Márton OSZÖ elnök, (9985 Felsőszölnök, Országos Szlovén Önkormányzat, Templom út 8.) A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő első rendes OSZÖ közgyűlés ülése. Felvilágosítás: 06- 94- 554-126 Mukics Ferenc ügyvezető- igazgató 06-94- 534- 024 Kovács Anita OSZÖ hivatalvezető Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet esetében a felügyelőbizottság létrehozása és könyvvizsgáló választása kötelező. A könyvvizsgáló cégre, illetve személyre az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének. E feltételt a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során figyelembe kell venni, és arra az eljárást megindító hirdetményben, ajánlati, ajánlattételi felhívásban is hivatkozni kell”.


Pályázat múzeumpedagógusi és tájház-vezetői feladatok ellátására

Pályázati felhívás
a (9985 Felsőszölnök, Templom u. 11. sz. alatt) létrehozandó Kühár Emlékház, mint közérdekű muzeális kiállítóhely
múzeumpedagógusi és tájház-vezetői feladatok ellátására
Az Országos Szlovén Önkormányzat pályázatot ír ki a létrehozandó Kühár Emlékház, mint közérdekű muzeális kiállítóhely múzeumpedagógusi és tájház-vezetői feladatok ellátására.

A pályázat tárgya: múzeumpedagógusi és tájház-vezetői feladatok ellátása a Kühár Emlékházban a következők szerint:
Múzeumpedagógus és tájház-vezető feladatai 2010. évben: - közönségkapcsolati (tárlatvezetés szlovén és magyar nyelven, információ adás), múzeumpedagógiai, marketing és PR tevékenység - a kiállítóhely működésével járó adminisztráció (éves kötelező statisztikai jelentés) - a gyűjtemény kezelése, őrzésének, védelmének és gondozásának irányítása, bonyolítása – részt vesz a pályázati lehetőségek feltárásában, amelyek segítik a gyűjtemény működését, javaslatot tesz a pályázat előkészítésének szakmai részére vonatkozóan – a költségvetési szerv gazdaságos és hatékony vezetése, munkaterv alapján – a költségvetési szerv tevékenységéről beszámol az irányító szervnek, részt vesz az intézmény szakmai feladatainak finanszírozására vonatkozó tervezésben. Megbízatása, megbízásától számított egy évre szól.

Megbízatása határozott időre szól, kötelező munkaideje az intézmény épületében heti 1 alkalommal 4 óra (munkanapokon nyitvatartási időben – mint múzeumpedagógus), illetve tájház-vezetőként további heti 4 óra kötetlen munkarendben.
A felhívásra vonatkozó ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja:

Az ajánlattevő lehet: szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember: néprajzkutató, egyháztörténész, történész, szlovéntanár vagy egyéb pedagógus végzettségű
Előny: szakmai, vezetési gyakorlat Foglalkozási jogviszony: határozott idejű megbízási szerződés Megbízási díj: megegyezés szerint Benyújtás helye: Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 9985 Felsőszölnök, Templom u. 8. e-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. A felhívásra vonatkozó benyújtási határidő: 2009. november 18. Benyújtás módja: pályázat írásban Csatolandó dokumentumok: – szakmai önéletrajz – erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – felsőfokú szakirányú végzettséget igazoló diploma másolat – szlovén nyelvismeretet igazoló dokumentum másolata – egyéb referenciák a szlovén nyelvművelés területén Ajánlat elbírálásának határideje: 2009. november 27. Az ajánlattevők értesítésének határideje: 2009. december 1. További információ: 06-94/534-022: Ropos Márton, OSZÖ elnök 06-94/534-024: Kovács Anita, hivatalvezető Kelt: Felsőszölnök, 2009. október 29 . Ropos Márton OSZÖ elnök